Székely Szabadság Napja

VASS LÁSZLÓ ISTVÁN: SZÉKELY SZABADSÁG EMLÉKMENET MISKOLCON

„SZERETETTEL INTVÉN MIND AZ ERDÉLYIEKET ÉS MAGYARORSZÁGI HÍVEINKET AZ EGYMÁST KÖZT VALÓ SZÉP EGYEZSÉGRE, ATYAFIÚI SZERETETRE. AZ ERDÉLYIEKET, HOGY MAGYARORSZÁGTÓL, HA MÁS FEJEDELEMSÉG ALATT LESZNEK IS, EL NE SZAKADJANAK! A MAGYARORSZÁGIAKAT, HOGY AZ ERDÉLYIEKET EL NE TASZÍTSÁK!”

Ezekkel a gondolatokkal, Bocskai István erdélyi fejedelem politikai végakaratának hirdetésével várták az érdeklődőket

  1. március 10-én, pénteken, a Székely Szabadság Napja

emlékére és tiszteletére szervezett szolidaritási menetre.

A Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i határozatában minden év március 10-ét jelölte meg a székelység összetartozásának emléknapjaként. Azért ezt a napot választották, mert 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálffy Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a székely vértanúkat. Ők a Makk-féle összeesküvés tagjaiként az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját szerették volna újra fellobbantani. Életüket adták a nemzeti önrendelkezésért, ezzel a bátorság és hűség példaképeivé váltak.

Nekünk, ma élő magyaroknak, székelyeknek Bocskai eszmeiségét követve pedig kötelességünk megfogni egymás kezét, ügyelni egymás sorsára és emlékezni dicső elődeinknek a szabadságért, az önálló nemzeti identitásért áldozott életére!

Mikor lenne erre nagyobb szükség, mint ma, amikor nem csupán nemzettudatunkat, létünket, hanem egész Európa jövőjét betolakodók milliói, s az őket támogató brüsszeli apparátus idegen érdekeket képviselő bürokratái veszélyeztetik?

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”!

Jó néhány évvel ezelőtt Vass László István még magányosan menetelt keresztül a városon, székely zászlóval és nemzeti lobogóval a vállán, így kifejezve tiszteletét a hősök életáldozata előtt, valamint szolidaritását a székelyek függetlenségük iránti olthatatlan vágya mellett.

Akkori elhatározása szerint az általa Anyaországnak jelölt lakásától a telkéig, mint számára jelképes Székelyföldig menetelt, s teszi meg ugyanezt már hagyományként évről évre. Büszke rá, hogy kitartásával példát mutatott, s ennek következtében mára sokan csatlakoztak, egyénileg és szervezetten egyaránt, s így együtt mutathatták ki közös akaratukat és székely nemzettestvéreink melletti kiállásukat!

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!