Sargentini örömünnepe

A vesztes baloldal igyekszik tőkét kovácsolni a Sargentini-jelentés okozta szerencsétlen EU-s szavazásból. A káröröm, a gyűlölködés fokozása volt leginkább jellemzője a vasárnapi baloldali tüntetésnek. A haza elveszejtése fölötti káröröm ez, még abban az esetben is, ha kokárdákat tűztek ki a nemzetünk ellen szavazók. Indoknak a más Európa-felfogást tartják, illetve magukat gondolják európainak és a jobboldali kormányt Európa ellenesnek. Ezt jelezte az „európai magyarok” tábla a tüntetésen. E szellemi körhöz tartozóknak ez a legnagyobb tévedésük. Ehhez tartozik a DK, az MSZP, a Párbeszéd és Momentum, akik az európaiság mérföldköveinek tartják magukat és mindannyian ott voltak Sargentini örömünnepén a vasárnapi tüntetésen. Az eredeti nemzeti, keresztény Európát azonban a jobboldal képviseli, nem a neoliberális értékrendű, globalista, migránspárti Európai Unió és baloldal.

A felszólalók között volt DK-s szavazó baloldali újságíró, a vesztes Párbeszéd bukott embere, DK-s pártvezér, a tüntetés kezdeményezője, MSZP-s elnök, és közéjük keveredett egy lelkész, eddigi tevékenysége alapján nem okozva meglepetést, ám nagy valószínűséggel Jézusnak folyamatos bánatot okozva. Látva a palettát borítékolható volt, az elhangzott beszédek szellemisége pedig megerősítette, hogy a globalista Európa támogatói ők, és ádáz ellenségei a nemzeti és keresztény eszmének, amit a jobboldali kormány felkarolt. Amit megvetéssel populizmusnak, nacionalizmusnak, szélsőséges jobboldaliságnak minősítenek. Ők a diktatúrázók, zsarnokozók, a maffiaállamozók, a jogállamiságozók, ők Sargentini elvbarátai. Ők azok, akik örülnek és örömtort ülnek a gyalázatos EU-s szavazás körül, sőt még egyet igyekszenek belerúgni a kormányba ennek kapcsán. A liberális világ ujjong, örül a sátán is, mert azt hiszi, nagy győzelmet aratott, sikerült végleg a földbe döngölni Magyarországot és gyűlölt kormányát, amely nem átall keresztény demokráciát csinálni, nem engedi a házasság szentségét szétrombolni, képes bevezetni a hit és erkölcstant, a zsidóknak – akik az Írás birokosai – zsinagógákat újít fel, védi őket a muszlim terroristák késeitől. A sátán azt mondja magában: azért hitessük el a világgal, hogy itt antiszemitizmus van, úgy sem tudják ott Brüsszelben, hogy mi van Magyarországon. Hitessük el azt is, hogy sérülnek a romák jogai, hogy leépítették a jogállamot, hogy vegzálják a civileket, úgy sem tudják ott, hogy több ezer valódi civilszervezet van, amelyek lubickolnak a pályázatokban és támogatásban. Mindent el lehet hitetni az EU-s bürokratákkal, hiszen olyan messze van Magyarország, ne hagyjuk, hogy elmondják az érveiket, a kormányt meg se kérdezzük, csak a baloldaliakat, a kormány ádáz ellenségeit. Így aztán gyönyörködhetünk Sargentini széles mosolyában a szavazás után, amikor fogadja a gratulációkat és a boldog csókokat. Ez tényleg szép munka volt! Csak egy vigaszunk lehet, Jézus ugyanis azt mondta: „ha engem üldöznek, akkor titeket is üldözni fognak”. Ez elgondolkozásra kellene, hogy késztessen mindenkit. Ahogy megtörtént ez egy angol pappal, amikor az Alkotmány miatt először kezdték támadni Magyarországot. Valami nagyon jó dolgot kellett tenniük, hogy ennyire üldözik őket – gondolta. Így fogta magát és elolvasta az Alkotmányt. El volt tőle ragadtatva, különösen a Preambulum részétől, az egyértelmű állásfoglalás miatt, a keresztény értékrend mellett.

Így aztán nem lehetünk elkeseredettek, sőt legyünk büszkék erre a világi támadásra. Egyébként a háborút nem vesztettük el, folytatni kell a harcot. Bár Jézust is üldözték, azért a végső győzelem az övé, és mi is tudjuk, hogy a jó ügy mellé álltunk. Az erkölcsi győzelem itt van, nem a globalistáknál, nem a melegházasság és LMBTQ jogok szorgalmazóinál. Iványi Gábor sajnos lelkész létére melléjük állt mostani felszólalásában, és főiskoláján a gender szak bevezetésével letette a voksát a neoliberális értékrend mellé, a Biblia ellenében. Ez lenne az igazi kereszténység, vagy az, hogy a kormány ellen lobbizva ételt visz a határon bejönni akaró illegális bevándorlóknak? Nem lehet feláldozni a keresztény értékeket a kormány elleni értelmetlen hadakozás oltárán és szövetkezni a neoliberális, szocialista erőkkel. Itt sérül igazán a keresztény értékrend, ahogy a jövevények szeretetét is hamisan használta most is, a migránsinvázió támogatására. Akkor, mikor tudvalévő, hogy nem integrálhatók, hogy a politikai iszlám gyűlöli a keresztényeket és zsidókat, akkor, amikor gyilkolja őket a beengedett muszlim terrorista, amikor veszélyben van az életük és menekülnek a zsidók a migránspárti országokból. Milyen keresztényi magatartás az, beállni azok oldalára, akik azt hazudják, hogy nálunk van zsidóüldözés? Milyen keresztény az, aki az integrálhatatlan jövevények jogát nagyobbra tartja, mint az ország állampolgárainak jogát saját maguk megvédésére? Azt mondta a felszólalásában, hogy a kormány keresztényietlen, mert nem engedi be a jövevényeket, amivel a bevándorlás pártiak mellé állt. A kormányt hibáztatja, mert nem támogatja a szegényeket és a hajléktalanságot bünteti. Mindez hallgatás a baloldali elvbarátok hazugságaira, akik nem akarják látni, hogy milliárdok mennek szociális juttatásokra, munkahelyek létesítésére, a hajléktalankérdés emberhez méltó megoldására, persze nem a gazdag Nyugat szintjén, csak magunkhoz képest, megengedve azt is, hogy megoldandó feladatok mindig lesznek, semmi sem tökéletes. Iványi Mózesre és Jézusra hivatkozik, és nem veszi észre, hogy ő megy szembe velük, ő tart a liberális nyugati fősodorral, akik a keresztény értékek lerombolásában az élen járnak. Azt mondja: a szemét rajta kell tartania az EU-nak Magyarországon. Mi azt mondjuk, éppen fordítva, a világnak Magyarországra kellene figyelnie, mert üldözés alatt áll keresztény értékrendje miatt, tehát éppen mutatja az utat a hitét vesztett Nyugatnak.

Karácsony Gergely is az európai értékek fontosságáról beszélt. Szerinte Orbán Magyarországot szétverte, ne hagyják, hogy az EU-t is szétverje. Mondanivalója összecsengett Tóth Bertalan MSZP-s képviselőjével, aki az európai értékközösség melletti döntésünkről beszélt, amikor beléptünk az EU-ba. Mindannyian tévednek azonban, mert amikor beléptünk, még nem képviselte az EU ezt a globalista, neoliberális és migránspártoló nézőpontot. Mi nem ebbe az értékközösségbe léptünk be. Más volt akkor a nemzetközi helyzet, nem volt migránsválság, a liberalizmus még nem fordult át a mai neoliberális állapotába. Szó sem volt a melegházasságok általánossá tételéről, ahogy most sincs rá EU-s törvény, így nem tudni milyen alapon kérte ezt számon Sargentini. Szó sem volt LMBTQ lobbiról, sem gender szakról. Soros György még a klasszikus liberalizmust támogatta, a demokráciát, a parlamentáris választásokat, a több párt rendszert, a szabadságot, de szó sem volt szabadosságról. Mindez később történt, ahogy az EU-ban és a világban közeledtünk a romlás egyre lefelé köröző spiráljához. A romlás csak lépésről lépésre következett be, ezzel egyenes arányban kezdtek beözönleni a migránsok, nem véletlenül, erre mindenki tanulmányozza a Bibliát. Nekünk nem a morál nélküli liberális humanizmust kell megvalósítanunk, ahogy ezt később Soros György és az EU is tette, hanem a valódi keresztény értékeket kell visszaállítanunk, a valódi Európát. Az eredeti Európát mi képviseljük, ha nem így lenne, progresszívként követnénk a neoliberális világtrendet, nem üldözne bennünket senki. Nálunk is beözönlenének a migránsok, támogatnánk Soros György homoszexuális és LMBTQ jogokat védő civiljeit, hagynánk a házasságot lerombolni, bevezetnénk az eutanáziát, mint alapvető emberi jogot. Mi azonban nem akarunk istent játszani, mint Nyugat-Európa. Nem kérünk a szabadosságból, az olyan házasságból, ami nem egy férfi és egy nő szövetségén alapul. Védjük Európa értékeit, ami eddig fenntartotta ezt a kontinenst. Amint elhagyjuk ezeket az értékeket, itt is migráns invázió lesz. Ha nálunk is szocialista liberális kormányok jutnának hatalomra, megvalósulna Gyurcsány álma a népforradalomról, és a szocialista csőcselék napról napra, hétről, hétre kivonulna az utcára, hogy átveegye a hatalmat, ahogy ez a DK-s vezér víziója volt a tüntetésen. Hazánk abba belepusztulna.

Most ránk nézhet fel Európa, támadnak, de küzdünk és győzni fogunk. Rágalmazzanak, hazudozzanak csak a szocialisták, hogy populista, nacionalista, rasszista, fasiszta, antiszemita, akkor is menni kell előre. A népfelkelés remélhetően csak Gyurcsány fantazmagóriája marad, az EU-s „megbélyegzés” pedig legyen a jobboldal kitüntetése, a csata egyébként sincs lejátszva. Az EU-ban le kell a hazugságokról rántani a leplet, a szövetségeseinkkel összefogni, mert a szavazás óta nyilvánvalóvá lettek a dolgok. Ki a barát, ki az, aki annak mutatta magát, de nem az. És ki az, aki az itthoni magyarok közül a globalistákra voksolt. „Legyenek nyilvánvalóvá a tetteid!”- írja a Biblia. Ez most megtörtént, és láthattuk, hogy „megmérettél és könnyűnek találtattál”.

Mi pedig továbbra is védjük Európát! Mert Európa mi vagyunk.

Szerző: Pók Katalin
Forrás: https://figyelo.hu/szoveg/v/sargentini-oromunnepe/

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!