A közelmúltban a CÖF-CÖKA sajtótájékoztató keretében mutatott be olyan tényeket, amelyek alapján joggal merült fel a kérdés, hogy az Átlátszó külföldi érdekből folytathatja-e az ún. oknyomozó munkáját. Ennek nyomán adatigényléssel fordultunk az Átlátszóhoz, amelyben arra kértük a szervezetet, nyilatkozzanak arról például, hogy megfigyelt-e már, illetve folytatott-e már oknyomozó munkát az Átlátszó külföldi forrásból, magyar szervezetekkel szemben, illetve sérthetett-e már magyar állampolgár magánélethez való jogát az Átlátszó külföldi pénzből finanszírozott oknyomozó munkája.

Az NGO a mai napon megküldte válaszait megkeresésünk nyomán. Ebben azt írják, hogy az

„Átlátszó senkit nem figyel meg, és nem folytat oknyomozó munkát magyar szervezetekkel szemben”, ugyanakkor azt elismerik, hogy „céljuk gazdasági vagy politikai szereplők jogsértéseinek nyilvánosságra kerülése”, ami viszont további kéréseket generál, hiszen nem tisztázott, milyen alapon minősít az Átlátszó bármit jogsértésnek, amikor ilyen jogkörrel nem rendelkezik.

Előadják, hogy „Az Átlátszó nem számol be senkinek a magánéletéről”, de még ezzel egy mondatban azt írják, hogy „kivéve, ha nyomós közérdek fűződik hozzá.” Itt újabb kérdéseink vannak, hiszen a nyomos közérdekké minősítése valaminek véleményünk szerint nem egy civil szerveződés dolga.

A „Partnereink újságíró szervezetek, a tőlünk kapott információkat hozzánk hasonlóan nyilvánosan közzéteszik” kijelentésüket csupán azért idézzük ehelyütt, mert azt a fajta hálózat jelleget támasztják alá, amelyről rendszeresen beszélni szoktunk.

Azzal fejezik ugyanakkor be a válaszadást, hogy 2024-ben is tervezik oknyomozó munkájuk folytatását, „működési költségeink egy részét az idei évben is nemzetközi támogatások és pályázatok fedezik”. 

Mindezek alapján a CÖF-CÖKA úgy értékeli, hogy az Átlátszó érdemben nem cáfolta az általunk előadottakat, sőt további kérdéseket generált válaszaikkal. Ennek nyomán úgy látjuk, hogy tényfeltáró munkacsoportunk munkája fontos és a magyar érdekek szempontjából szükségszerű.

CÖF-CÖKA vezetősége

Fotó: civilek.info

Sajtótájékoztatón elhangzott kérdéseinkre választ kaptunk az atlatszo.hu ügyvezető-főszerkesztőjétől — Civilek Infó