Sajtótájékoztató anyaga

Neves szaktekintélyek közreműködésével elkészítettük a Társadalmi Szerződés című könyvünket, amelyet a választások előtt, I. Országos Konferenciánkon átadtunk a FIDESZ-KDNP vezetőinek. 12 pontban megfogalmaztuk, hogy mit várunk az új kormánytól, és milyen módon tudjuk támogatni a kormány és a civilek együttműködését. Úgy látjuk, javaslataink szinte mindegyike helyet kapott a kormányprogramban.

Mi, civilek nem törekszünk a hatalomra, mert az a miénk. Nem kérjük, nem kapjuk a hatalmat, hanem mi adjuk azoknak, akikben tapasztalataink alapján megbízunk.

Négyévenként eldöntjük, hogy a kormányzást jónak, vagy rossznak minősítjük – persze, ez a döntésünk csak akkor objektív, ha nem csapnak be bennünket bűnös hazugsággal. De ha előfordul is ilyen, csak rövid távon téríthet el minket, akik az igazságosság megszállottjai vagyunk. Fő elvünk, hogy a népnek van kormánya, és nem fordítva.

Eddigi erőfeszítéseinket eredmények sora minősíti.

A Társadalmi Szerződés valóban kétoldalúvá vált, tartalmát az emberek és a tavasszal kormányra került hatalom együtt írta, és a következő időszakban együtt fogja valóra váltani. Elkezdődött az alkotmányozás, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kormány a teljes társadalmat bevonta az előkészítésbe, hiszen abban csak az nem vesz részt, aki nem akar. A társadalmi vita és az új alkotmány ügyéért elkötelezett, nemzetközileg is elismert szakemberek
meggyőződésünk szerint ki fogják dolgozni végre azt az optimális alaptörvény szöveget, amely mind a történeti, mind a jelenkori követelményeknek megfelel.

A Közigazgatási és Igazgatási Minisztérium honlapján már olvasható a január 1-től életbe lépő új jogalkotási törvény, valamint ezzel együtt a társadalmi egyeztetésről szóló törvény. E jogszabályok elfogadása után nemcsak természetessé, de egyben erkölcsi kötelezettséggé is válik a társadalom egészének részvétele saját sorsának alakításában.

A politikai közélet ablaka és a kormányzat ajtaja kinyílt. Élve ezzel a ritka lehetőséggel, szakkerekasztalaink felvették a kapcsolatot a szakminisztériumokkal és azok vezetőivel. A párbeszéd az együttműködés jegyében elkezdődött. Most azon dolgozunk, hogy stratégiai szerződésekkel megfelelő súlyt adjunk a kormány és a civilek közös munkájának, amellyel közösen kívánunk tenni az ország fenntartható fejlődésének megindításáért.

A CÖF és a KÉSZ az önkormányzatokkal egyeztetve megkezdte a helyi területi fórumok kialakítását, és azok folyamatos működtetésének intézményes biztosítását. Ezek a fórumok a helyi civil szervezetek és a lakosság véleményét, javaslatait összegezve továbbítják az önkormányzatoknak, tőlük pedig a fontos problémákra intézkedéseket, a feltett kérdésekre válaszokat várnak. A fórumok tehát információt gyűjtő és közvetítő szerepet töltenek be, „lelkiismereti bankjai” a helyi önkormányzatok működésének. Ezen szervezetek a „jó gazda” avagy a „bonus pater familias” gondosságával kívánják vigyázni a nemzeti ügyek és a közjó szempontjait helyi szinten is, mégpedig pártállástól függetlenül, és fórumként, tehát központilag kötelező érvénnyel irányított szervezeti rendszer nélkül.

A legfőbb cél a lokálpatriotizmus ösztönzése, és az önkéntes munka segítése, szervezése. Véleményünk szerint ehhez a munkához a legnagyobb támogatást a helyi önkormányzatokon kívül a Nemzeti Civil Alap forrásai és a kialakítandó civil érdekvédelem közössége adhatja meg. A lokálpatrióták számos olyan feladatot tudnak átvenni az önkormányzatoktól, amelyet ők hatékonyabban tudnak elvégezni.

Végezetül meghívott vendégeinktől várjuk a megerősítést, és kérjük, feleljenek a kérdésünkre. Elfogadják-e a felajánlott együttműködést, amely véleményünk szerint a mindenkori jó kormányzás elengedhetetlen része kell, hogy legyen. Minden alap megvan arra, hogy reménykedünk a pozitív válaszban, ezért mai konferenciánk fő céljául azt tűztük ki, hogy megvitassuk a lehető legszélesebb körű összefogás lehetőségeit a civil társadalom
és a kormány között. Együttes cselekvésünk nemcsak megőrzi, de bővíteni is fogja a választásokon kialakult nemzeti centrumot. Így reményeink szerint a konferencia, mint a párbeszéd fóruma, maga is alátámasztja majd, hogy a nemzeti ügyek és a közjó minden mást megelőző szolgálata a mindenkori kormány és az állampolgárok közös feladata.

Egy évvel ezelőtt Wass Albert szavaival fejeztem be hozzászólásomat, most is ugyanazt a mondatot idézem:

„Cseréljük föl kizsákmányolóink erkölcsét a régi jól bevált magyar erkölcsre, nyújtson valóban testvérkezet minden magyar minden magyarnak, és az Úristen erőt ad újra. Így építhessünk együtt egy szabad és igaz Magyarországot.”

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Budapest Hotel Flamenco, 2010. november 5.

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!