Sajtótájékoztató – 2013. szeptember 30.

A sajtótájékoztatót megnyitom.

Tisztelettel köszöntöm a megjelent médiumok képviselőit. Hölgyeim és Uraim!

Bemutatom a sajtótájékoztató előadóit:

Damm Andrea, jogi szakértő, Varga István, közgazdász és Ifj. Lomniczi Zoltán, jogász. Elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, de a több napos jogi egyeztetéseken a sajtótájékoztatóhoz véleményét adta Léhmann György, jogász

Civil szervezetünk fellépése és szolidáris felelősség vállalása a deviza-alapon elszámoltatott kölcsön károsultak érdekében bizonyíthatóan elnyerte a társadalom nagy részének szimpátiáját és érezhető támogatását.

Ennek okát abban látjuk, hogy szakmai hozzáértéssel és a károsultak szerződéseinek elemzésével rámutatunk a megkötött szerződések hibáira, egyoldalúságára és feltételezésünk szerint érvénytelenséget jelentő megfogalmazásaira.

Fellépésünk során tiszteletben tartottuk a bankok vezetőinek emberi méltóságát, de a jogállamiság keretei között igénybe vettük és vesszük az igazságszolgáltatás minden lehetséges módját. Az ügyészség elutasította az ismeretlen tettesek elleni büntető feljelentésünket. Megszívlelve az elutasításban szereplő gondolatokat újabb büntető feljelentést indítunk útjára.

Visszautasítjuk a bankszövetség részünkre megküldött fenyegető levelét, ahol a rágalmazás vádjával illetik szervezetünket és annak szóvivőjét, valamint jogi képviselőjét.

Kijelentjük, hogy nem verbális síkon és utcai rendbontásokkal kívánjuk a kölcsönfelvevők védelmét ellátni, a függő jogi helyzetek végleges megoldását csakis a bíróságok jogerős döntései alapján gondoljuk lezárhatónak. A nyilvánosság előtt világossá tesszük, hogy megfélemlíteni nem hagyjuk magunkat.

Az egyezséghez vezető érdemi munka megkezdéséhez a Bankszövetségnek a következő 4 pontos javaslatot tesszük:

  1. A Bankszövetség tegye le a kormány állásfoglalásának megfelelően megoldási javaslatát a jogi és pénzügyi hibák kijavítására.

  2. Információink szerint a bankok a jövőre nézve kizárnák a szerződések megtámadhatóságát, ezért különösen fontos, hogy e tekintetben is valljon színt a Bankszövetség.

  3. A Bankszövetség a Kúria ítélete nyomán működjön közre a végrehajtások felfüggesztésében.

  4. A jövőre nézve egyértelmű, írásban foglalt ügyfél tájékoztatást és a bank ügyfél kapcsolat szabályainak pontos leírását várjuk el a pénzintézetektől, arra való tekintettel, hogy több száz panaszos fordult a CÖF-höz, amelyben a banki tájékoztatást félrevezetőnek és megtévesztőnek ítélték.

A kormány álláspontja, hogy a civilek és a bankok között folytatandó egyeztetések után történjen meg a szerződések kijavítása. Ezen módszer csak kompromisszumos alapon, két egyenrangú fél szakmai tárgyalása után valósulhat meg.

Ennek ellentmond a Bankszövetség pénzhatalmi erőfölényét jelző álságos internetes fórum létrehozása, amely a károsultak lerázására szolgál.

Megalázó, hogy a kiválasztott civil szervezetek a Bankszövetségben október 3-i egyenkénti meghívásuk során véleményüket 20 percben közölhetik, és az rögzítésre kerül.

A kétoldalú tárgyalás lehetősége fel sem merült.

A Civil Összefogás Fórum az etika szabályait figyelembe véve felkérte a Bankszövetséget, hogy a hozzátartozó és érdekelt bankok szakembereinek mozgósításával vegyen részt egy nyilvánosság előtt bonyolítandó, a deviza-alapon elszámolt kölcsön szerződésekkel kapcsolatos üzleti reggelin. A felek itt körvonalazhatnak egy elfogadható egyezséget, a Bankszövetség kifejtheti az általunk feltett négy kérdésre válaszát, majd kompromisszumok alapján akár folytatásként egy egyezségre is sor kerülhet.

A meghívó levelet a mai napon megküldjük.

A kölcsön károsultak a társadalom 10%-át teszik ki. Kialakult csapda helyzetük közügy és a magyar polgárok szolidaritását igényli.

Az esetlegesen érvénytelen és kijavításra szoruló banki szerződések óhatatlanul társadalmi feszültséget okoztak és veszélyeztetik a társadalmi békét.

Az uzsorás szerződéseknek tűnő, egyoldalúságot tükröző deviza-alapon elszámolt kölcsön szerződések emberi egzisztenciákat roppantanak össze, családokat taszítanak a végső elkeseredés határára, miközben elvonnak gazdaságunk belső piacáról egy jelentős vásárló erőt.

A magyar állam minden szereplőjének érdekszövetségben a közjóra kell törekednie. Ezt elvárjuk a hitelező bankoktól, tekintve, hogy a költségvetés már az adófizetők pénzéből többször nyújtott segítséget számukra.

Felszólítjuk a Bankszövetséget, hogy a közeledő országgyűlési választások kapcsán a társadalom tagjait egyes pártok javára vitatható gazdaságról szóló kijelentéseivel ne próbálja befolyásolni.

A CÖF-CÖKA deviza-alapon elszámolt kölcsönnel kapcsolatos feltételezéseit aláhúzza a Gazdasági Versenyhivatal jelenleg is folyó eljárása, amely vizsgálja a végtörlesztésekkel kapcsolatos banki kartellezés gyanúját.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Most pedig hallgassák meg sorban szakértőinket, akik röviden kifejtik jogi állásfoglalásainkat.

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!