Rasszizmus plusz – a nemzetek szétverése

A rasszizmus a nyugati világ terméke, a gyarmatosítók kedvenc fegyvere.

2020. SZEPTEMBER 16. SZERDA. 3:44

Egyes fajok és közösségek erővel történő kirekesztése, uralkodói szándékkal való elnyomása, kényszerítése nem új keletű jelenség. Világ- és polgárháborúk sora igazolta romboló jelenlétét.

Magyarország polgári kormánya nulla toleranciát hirdetett és gyakorol a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. A magyar emberek nagy többsége kiáll a nemzet teljes közösségének egyenrangúsága mellett. Helyzetünket összehasonlítva más országokkal, statisztikai alapon világosan látszik polgáraink véleménye.

A náci és bolsevik szélsőséges ideológiák nem nyerhetnek teret Magyarországon. Hiába próbálják az ultrabaloldali pártok és a Jobbik összefogással, sunyi módon elfogadtatni. A Berlint vagy Párizst lángba borító szélsőséges elemek randalírozása bizonyító erejű arra, hogy burjánzik a rasszizmus. Vagy például Hollandiában egyre jobban erősödnek az antiszemita megnyilvánulások.

Legjobb védekezés a támadás – mondják az EU azon aktorai, akik szégyentelenül támadják a nemzetek létét, amelyhez felhasználják Lengyelország és Magyarország ellen a rasszizmus és az antiszemitizmus vádját. Azt mondják, az kiabál, akinek a háza ég. A brüsszeli kontraszelektált, szélsőbaloldali és jobboldali politikusok újszerű összefogása rasszista ideológiára épül. Célja önmagukról elterelni a figyelmet. Hazug arroganciával lépnek fel mindazok ellen, akik a klasszikus demokrácia és a jogállamiság védelmezői.

Kibővítették a rasszizmus fogalmát, és ezzel maguk váltak a „rasszizmus plusz” megtestesítőivé. Pontosan fogalmazva, uralkodó nézeteik erőszakolása, Európa őslakosságának semmibevétele mellett céljuk a szuverén nemzetek megszüntetése. Alapvető emberi jogok megsértésére hivatkozva támadják nemzetünket és annak polgárait. Ezt látjuk a kettős mérce alkalmazásakor és a kirekesztésünkre irányuló törekvéseik során is.

Megszületett egy új, ultrarasszista ideológia és intézményrendszer, amely a pénzmágnások és az uniós föderáció híveinek lett a kiszolgálója.

Ők nemcsak az emberi fajok és azok közösségeinek ellenségei, mint tették azt a klasszikus gyarmatosítás idején. Megnőtt az étvágyuk, és az újkori gyarmatosítás ellen fellépők felfalóivá váltak. Miután sikerült nekik Közel-Kelet és Afrika népét kirabolniuk, most a szegény páráknak Európát kínálják vigaszdíjul. A legolcsóbb hadsereget verbuválták céljuk eléréséhez, amely nem más, mint az európai egyesült államok létrehozása. Újkori módszereik csak formailag különböznek a náci és a bolsevik rasszisták gonosztetteitől. Nem számít a háromezernél is több afrikai illegális bevándorló hullámsírba küldése.

Úgy vélik, a cél szentesíti az eszközt. Végre akarják hajtani az európai őslakosság lecserélését. Olcsó modern kori rabszolgákat ígérnek az elkényelmesedett nyugati világ polgárainak. Az illegális migránsok azonban nem ilyen szerepre jöttek, hanem honfoglalók, és bármikor kirobbanthatják a polgárháborúkat.

Kelet-Közép-Európa népei, szemben a nyugatiakkal, megszenvedték a szovjet gyarmatosítás hosszú évtizedeit. A második világháború győztes országai koncul dobtak bennünket a szovjet birodalom elé. Vágytunk az igazi szabadságra, és azt Nyugat-Európa segítsége nélkül vívtuk ki. Ugyanakkor felültünk a szirénhangok csábításának, és úgy véltük, hogy egyenrangú szövetségesekké válhatunk az EU-ba lépésünkkor.

Reményeink egyre fogynak, úgy tűnik, hogy szövetségeseink az ultraliberális pártpolitikai prioritást követve, széles utat nyitnak a szélsőséges nézetek követőinek.

Elfogadhatatlan a nyílt társadalom ideológiájának ráerőltetése bármely szuverén nemzetre, annak országgyűlését megkerülve. Az őshonos polgárok népszavazása nélkül az illegálisan érkező migránsok kvóta szerinti elosztásának nem lehet esélye. A „rasszizmus plusz” azon nemzetek ellen irányul, amelyek hagyományos értékeiket kívánják megőrizni. Európa népeinek joguk van megtudni, hogy egy beteges ideológia miként kaphat intézményesített formát a nemzetek akaratával szemben az Európai Unió szervezetében.

Világossá kell tennünk, hogy a „rasszizmus plusz”, semmissé téve a demokrácia fontos tételét, a szubszidiaritást, a pártpluralizmus által kínált országgyűlési választások eredményét átírja. Olyan ideológiát kíván az európai polgárok torkán lenyomni, amely automatikusan birodalmat szül. Ez a fasiszta szellemű és pénzmágnások által vezérelt törekvés az európai emberek számára az újkori rabszolgaság intézményét kínálja.

Összeurópai szinten elő kell venni a civil kurázsit, mert nemzeteink és családjaink jövőjét nem adhatjuk hataloméhes kufárok és az őket kiszolgáló politikusi betyár-sereg kezébe.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200916-rasszizmus-plusz-a-nemzetek-szetverese

 

 

 

 

 

Szerző
Csizmadia László
CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!