Politika és civilitika

Több évvel ezelőtt tűzte a zászlajára a CÖF-CÖKA a „civilitika”, mint születendő új, a társadalmi élet valóságából fakadó tudományág elismertetésének szükségességét.

A pártok megmosolyogták elképzelésünket, úgy gondolják, hogy a választópolgárok véleményének felszínre juttatása csak rajtuk keresztül érvényesülhet, az általuk elfogadott ún. demokrácia mai alaptételei szerint. (Tisztelet a kivételeknek).

Ezzel a felfogással vitatkozni nem kívánunk, hiszen a civilitika nem formális demokráciára, hanem a társadalmak valóságos életjelenségeire épül, miközben keresi az önmegvalósítás eszközeit. Teszi ezt mélyen gyökerezve a nemzeti kultúrák tisztelete és megőrzése mellett. A történelem során létrejött tények jogrendszerekre alapozódtak, nemzeti identitássá alakultak. Az elkülönülő identitások Európa közös civilizációjában feloldódtak, hiszen kultúránk a zsidó-keresztény hittételekre épült. Nemzedékeink ily módon teremtették meg az őket követő jövőt.

A civilitika társadalmak életéből fakadó valóság, amely a népfelségre épít. A polgári kezdeményezések pozitív hatásait ütközteti a pártok által képviselt, szűkített ideológiákkal szemben. Az élet valóságos jelenségeivel kitölti a haladó konzervatizmus tág terét.

A civilitika az emberiség történelmét nem feledve levonja a tapasztalatokat, azokat hasznosítja, de nem nevez be az eszmék versenyébe. A népfelség elvét követi a minden időben élők és leszármazóik javát szolgálva.  A civilitika harcosai a szellemi honvédők, akik nemzedékeken át a tapasztalati értékeket bölcs elemzések után hasznosítják.

A CÖF-CÖKA a civilitika, mint fogalom elfogadtatásával nem dédelget hatalomra törekvést. Erre jelen vannak a politikai pártok, amelyek egyre távolodnak a társadalomban jelentkező igények reális kielégítésétől. Vezető politikusaik szuperállamról álmodoznak, és egyéni érdekeiket sok esetben megbízóik kárára érvényesítik.

A CÖF-CÖKA szellemi honvédőinek hitvallása szerint érdekeink képviseletére olyan mozgalmi vezetők alkalmasak, akik szolgálni tudják nemzetben foglalt népeink igényeit. Alkalmasak a polgárok többségének erős hátterével nemzeteken belül és kívül szövetségeket kötni és azt megőrizni.

A világ békességének megőrzése jövőnk záloga, ezen az úton járva könnyebbé válhat a háborús helyzetek elkerülése és a konfliktusok lezárása. Ha az orosz és ukrán vezetők képesek polgáraikra hallgatni, nemzeteik gyermekei nem válnak ágyútöltelékké és kivívhatják a világ támogatását és elismerését.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA elnöke

https://2022plusz.hu/2022/08/04/politika-es-civilitika/

 

Szerző
Csizmadia László
CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!