Petíció Martin Schulz úrnak

Martin Schulz úrnak címezve a CÖF-CÖKA petíciót nyújtott be az Európai Parlamentnek.
Véleményünk szerint a kvótarendszer melletti döntés nélkülözi a migránsokkal kapcsolatos, minden tekintetben átgondolt jogszabályi elemzéseket.

 

Letter from CÖF-CÖKA Hungary

 

 

Mr. Martin Schulz
President of the European Parliament

Rue Wiertz
B–1047 Brussels
Tárgy: Petíció

Tisztelt Elnök Úr!

Alulírott Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, mint Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet az alábbi petíciós kérelemmel fordulunk a Tisztelt Elnök Úrhoz.
Európai uniós polgárként saját jogaink és érdekeink érvényesítése, illetve az Európai Unió tagállamainak területére érkező menekültek alapvető jogainak (nevezetesen a szabad mozgáshoz való joguknak) érvényesítése érdekében, az Európai Bizottság által tervezett és az uniós belügyminiszterek által többségi szavazással, szeptember 22-én elfogadott, menekültek kötelező befogadását célzó kvótarendszer eltörléséért fordulunk Önökhöz.
Véleményünk szerint a tervezett kvótarendszer számos európai uniós és nemzetközi jogszabállyal ütközik, melyek közül a legfontosabbakat az alábbiakban részletezzük.
Az emberi jogok európai egyezménye (az Európa Tanács 1950. november 4-én, Rómában kelt ETS-005 számú egyezménye), hivatalosan kihirdetett magyar elnevezéssel „Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény” 4. jegyzőkönyvének 2. cikkében a második pont így hangzik: „Bárki szabadon elhagyhat minden országot, ideértve a sajátját is”. Az európai egyezmény tehát alapvető emberi jognak tekinti a mozgás szabadságát. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik részében a IV. cím első fejezete a személyek (a munkavállalók) szabad mozgását biztosítja az unióban. A kvótarendszer ezzel szemben olyan röghöz kötést eredményezne, amely sérti az unió területére érkező menekült szabad mozgáshoz való jogát, illetve később esetleg munkavállalását más uniós tagállamokban.
A kvótarendszer alapjogot sért, és az uniós alapszerződésbe ütközik. Emellett sérti a nemzetközi humanitárius jogot, hiszen a menekültek jogállására vonatkozó 1951. évi genfi egyezmény 26. cikke is rendelkezik a mozgás szabadságáról: e szerint minden szerződő államnak jogszerűen biztosítania kell a menekültek szabad mozgását saját területükön.
Nem lehet kényszerlakhelyre, egy adott országba letelepíteni egy menekültet, meghatározni a számára, hogy hová menjen. A kvótarendszer közvetetten módon, hosszú távon az egész Európai Unió működését érinti, ezért mi, magyar állampolgárok és uniós polgárok úgy érezzük, hogy az unió működéséről szóló szerződésbe ütköző kvótarendszer nem léphet életbe.
Tisztelt Elnök Úr!
Az alapszerződésekben foglaltak alapján az Európai Unió területén biztosítani kell az alapvető emberi jogokat, mely jogok biztosításának szükségességét a nemzetközi egyezmények is előírják. Felvetődik a kérdés, hogy az Európai Unió és fontos testületei mennyire veszik komolyan a rájuk (is) vonatkozó alapszerződéseket, saját intézményrendszerüket?
Többek között erre is keressük a választ és több ezer támogatónk nevében őszintén reméljük, hogy jelen petíciónk pozitív elbírálásban részesül.

Budapest, 2015. október 13.
Tisztelettel:

Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány képviseletében
Csizmadia László
kuratóriumi elnök

Szerző
CÖKA

“Petíció Martin Schulz úrnak” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!