Orbán Viktor teljes beszéde az EU Parlamentben

http://magyaridok.hu/kulfold/magyarok-mindig-europa-fontos-nemzetenek-tartottak-magukat-1628722/

A magyarok mindig is Európa fontos nemzetének tartották magukat.

Orbán Viktor

Orbán Viktor teljes beszéde az Európai Parlament plenáris ülésén – 2017. április 26.-án

Mélyen tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Bizottsági Alelnök Úr! Képviselő hölgyek és urak! Az Európai Parlament ismét vitát tart Magyarországról. Azért jöttem el ide, Brüsszelbe önökhöz, hogy ebben a vitában részt vegyek. Lassan harmincesztendős képviselőségem során mindig nagyra értékeltem a vitát és az egymástól eltérő nézetek ütköztetését. A demokrácia érvelésalapú, és az Európai Uniónak is ez adja az erkölcsi alapját. Meggyőződésem, hogy mindig jobb döntések születnek, ha azok vitából és nem egyoldalú kinyilatkoztatásokból származnak. Itteni részvételemmel önöknek is segíteni kívánok abban, hogy megalapozott döntést hozzanak, amikor Magyarország van a napirendjükön.

Emlékszem, az előző parlament Magyarországról szóló határozatai nem állták ki az igazság próbáját. Gondoljunk csak a Tavares-jelentés látványos és mindenkinek kínos kudarcára. Önök tudhatják, hogy mi, magyarok sosem adjuk fel a küzdelmet, és én ma a józan ész erejét próbálom alkalmazni ebben a vitában is. A vitánk részben önökkel, részben pedig egy amerikai pénzügyi spekulánssal áll fenn. Tudom, hogy Magyarország ereje, mérete, súlya jóval kisebb, mint az önöké, és kisebb, mint a Magyarországot támadó Soros György amerikai pénzügyi spekulánsé, aki bár európai emberek millióinak életét tette tönkre pénzügyi spekulációival, akit Magyarországon megbüntettek spekuláció miatt, és aki az eurónak is nyíltan bevallott ellensége, mégis olyan nagy becsben áll itt, hogy az Európai Unió legfelsőbb vezetői fogadják őt. De ez nem ok arra, hogy valótlanságok alapján elítéljenek bennünket, mert a méltányosság nem országméret függvénye.

Azért jöttem, hogy a vitában megvédjem a hazámat. De fontos, hogy a sikerekről is beszámolhassak. 2008-ban onnan indultunk, ahol Görögország volt. Magyarország akkori kormánya volt az első, amely a valutaalaphoz és önökhöz, az Európai Unióhoz fordult kölcsönért. Azóta ezt a pénzt idő előtt és maradéktalanul visszafizettük. Azóta sok százezer munkahelyet teremtettünk. Magyarország úton van az unió legalacsonyabb munkanélküliségi mutatója felé. Ma ez négy százalék. Létrehoztuk a munkaalapú társadalmat, segély helyett munkát adunk mindenkinek, aki dolgozni kíván.

A teljes foglalkoztatottság a célunk. A költségvetési hiányunk évek óta túlteljesíti az önök által megkövetelt mértéket, legutóbb –1,8 százalék volt, az államadósságunk csökken, a gazdasági növekedésünk idén stabilan négy százalék körül van. Számos megoldandó problémánk van még, de van mire büszkének lenni. Meggyőződésem szerint Magyarország sikere egyben európai siker is, és az uniónak ma szüksége van sikerekre. Butaság lenne, ha ideológiai különbségek miatt ez a tény nem kapna elegendő figyelmet.

Úgy látom, több ügy is van, ami számot tarthat az önök érdeklődésére. Elterjedt az a hír, hogy a magyar kormány törvénnyel bezárta Soros György amerikai pénzügyi spekuláns Budapesten működő magánegyetemét. Ennek az egyetemnek a rektora az intézmény oktatóinak és hallgatóinak a következőket írta, idézem: „Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Közép-európai Egyetem létét nem veszélyezteti semmi, az egyetem minden körülmények között folytatja működését.” Az a vád tehát alaptalan. Nincs ténybeli alapja. A helyzet abszurd. Olyan, mint amikor gyilkossággal vádolnak meg valakit, el is ítélik, miközben az állítólagos bűncselekmény áldozata él és virul. Sőt, maga is mutogat az elítéltre gyilkost kiáltozva.

Forrás: MTI
„Azért jöttem, hogy a vitában megvédjem a hazámat”

A valóság az, hogy a magyar Országgyűlés által elfogadott kisebb terjedelmű törvénymódosítás 28, Magyarországon működő külföldi egyetemet érint, és nem tesz mást, mint egységesíti a rájuk vonatkozó szabályozást, bezárja a spekulációk és visszaélések lehetőségét, átláthatóságot követel, és felszámolja az európai egyetemekkel szemben eddig élvezett privilegizált helyzetet. Önök európai törvényhozók. Nekem mint Magyarország miniszterelnökének, egy uniós tagország vezetőjének kötelességem biztosítani, hogy az európai és a magyar egyetemek ne legyenek hátrányosabb helyzetben unión kívüli versenytársaiknál. Bármilyen nagy és gazdag ember is a tulajdonosuk.

A másik, napirenden szereplő ügy a napokban a kormányom által meghirdetett nemzeti konzultáció. Tájékoztatom önöket, hogy Magyarországon az elmúlt évtized során szokásossá vált, hogy rendszeresen megkérdezzük az ország polgárait. Az elmúlt években négy alkalommal tartottunk nemzeti konzultációt. Jó szívvel javaslom önöknek is ezt a módszert. A mostani konzultáció során a magyar kormány konkrét ügyekben Brüsszelben képviselendő álláspontjának kialakításához kéri a magyar emberek támogatását.

Szeretném világosan leszögezni, hogy Magyarország és a magyar kormány elkötelezettsége az Európai Unió irányában nem kérdőjelezhető meg. A magyar politika az elmúlt harminc évben erre az alapra építkezett. Ezért adtam az aláírásomat, és ezért értek egyet maradéktalanul a nemrégiben elfogadott római nyilatkozattal és pártcsaládom, az Európai Néppárt Máltán elfogadott programjával is. Ugyanakkor számos tekintetben elégedetlenek vagyunk az Európai Unió működésével. A kritikákat azért fogalmazzuk meg, mert szeretnénk a hibákat kiküszöbölni és szeretnénk az Európai Uniót megreformálni.

Meggyőződésünk, a polgárok bizalmát az európai intézmények iránt csak úgy tudjuk visszaszerezni, ha mindent megteszünk a rossz és alacsony hatékonyságú működés okainak a felszámolására. A terápiához világos diagnózis, a bajok egyértelmű megnevezése szükséges. Én személy szerint is, de mi, magyarok általában szeretjük az egyenes beszédet. Mi világosan és egyértelműen fogalmazunk, hogy mindenki megértse, még akkor is, hogy ha tudjuk, ez nem mindenkinek tetszik. Bennünket meg a gúzsba kötött, a dolgok megnevezésére alkalmatlanná tett politikai nyelvezet irritál, ami az európai közéletben manapság elharapódzott.

De nem hiszem, hogy az Európai Unió 28 országában azonos vérmérséklet és vitastílus lenne elvárható. Éppen ettől találom izgalmasnak és éppen ezért kedvelem személyesen is az európai politikai kultúrát. Ha lebontják, ha önök lebontják velünk szemben táplált előítéleteket, felüdítő, innovatív és kreatív politikai gondolkodásra fognak bukkanni. Ez igaz a konzultációra is. Meggyőződésem szerint Magyarország éppen ennek köszönheti eredményeit.

A nemzeti konzultációs kérdőíven szereplő néhány ügyben a magyar kormány alapállása ellentétes a bizottság szándékaival. Világos az álláspontunk, hogy nem szeretnénk és nem tartjuk az uniós alapító szerződésekkel összeegyeztethetőnek, hogy kötelezően telepítsenek be a mi országunkba migránsokat. Hogy kivel élünk együtt, ennek eldöntése kizárólag a magyar polgárok döntése lehet. Fontos információ, hogy Soros György és NGO-i évente egymillió migránst akarnak az Európai Unióba szállítani. Ezt a programot ő személyesen nyilvánosan meghirdette, és pénzügyi kölcsönt is kínált hozzá. Önök is olvashatták. Mi ezt a javaslatot elutasítjuk.

Nem szeretnénk azt sem, ha a közüzemi díjak, a rezsi, eddigi nemzeti hatóságiár-megállapítási jogát elveszítenénk, mert attól félünk, hogy ez növeli majd a lakosság terheit, és ismét az árak durva emelkedéséhez vezet, és ettől már éppen eleget szenvedtek a magyar családok. És nem szeretnénk azt sem, ha az adómegállapítás jelenleg nemzeti hatáskörben lévő joga az unióra szállna, mert ez véleményünk szerint rontaná a versenyképességünket.

Azt sem értjük, hogy a bizottság minden évben az éves jelentésében bírálja a magyar közmunkarendszert, ami a kiépített munkaalapú és nem segélyalapú társadalom fontos eleme. Ezek aktuális vitakérdések. A mi álláspontunk az, hogy ezekben nem akarunk változást, nem akarjuk a nemzeti és az uniós jogkörök átrendezését ezekben az ügyekben, vagyis a jelenleg, közös akarattal kialakított status quót védjük. Innen az „Állítsuk meg Brüsszelt!” megnevezés is. Ez csak nem bűn? Együtt fogadtuk el a most hatályos, általunk védett szabályokat is, a mostani szabályok, amiket meg akarunk védeni, azok is közös európai uniós vívmányok. Ezért szerintem nem lehet a magyar álláspontot és nem lehet a magyar konzultációt Európa-ellenesnek minősíteni.

Az is igaz, nem akarom eltagadni, hogy a mi Európa-víziónk erős tagországok erős Európájára épül. Egy ilyen Európában a tagországok viselik és nem elhárítják a felelősséget. Felelősséget az államadósságért, a költségvetésért és a határvédelemért. Mi a vita, az érvelés és a meggyőzés eszközeivel akarjuk alakítani az itteni döntéshozatalt. Azt javaslom, hogy akinek nem tetszik a mi országunk véleménye, állítsa vele szembe a saját érveit, vívjuk meg a vitáinkat, de kérem, ne ítéljenek el azért, mert Magyarországnak saját, önálló véleménye van.

A harmadik ügy a nem kormányzati szervezetekre vonatkozó szabályozás. A most tárgyalt – mármint otthon, Magyarországon tárgyalt – tervezet az amerikai mintát veszi át. Az unió több országában, és ha jól tudom, a Pieper-jelentés keretében itt, a parlamentben önök is foglalkoznak azzal a bonyolult kérdéssel, hogy miként lehet a demokratikus döntéshozatalt befolyásolni akaró, tőkeerős külföldi külsős lobbik működését mindenki számára átláthatóvá tenni. A magyar törvény az átláthatóság és a transzparencia elvére épít. Nem akarunk mást, mint azt, hogy az NGO- k­ról tudni lehessen, milyen pénz és milyen érdek áll mögöttük. Ez nem csorbítja az alkotmányos jogukat, hogy hallathassák a hangjukat, érdekeiket képviselhessék és szabadon szerveződjenek.

Azt is fontos leszögezni, hogy a magyar kormány eddigi magatartása kitérők nélküli, mindig következetes magatartás volt, hogy a klub szabályait be kívánjuk tartani, és eddig mindig be is tartottuk. Tisztában vagyok azzal, hogy az uniós tagsággal nemcsak jogok, hanem kötelességek is járnak. Az elmúlt évek konfliktusait igyekeztünk párbeszéd és tárgyalások útján rendezni.

Örömmel jelentem, hogy ennek eredményeképpen közös megegyezéssel sikerült lezárnunk olyan bonyolult ügyeket, mint többek között a médiaszabályozás, az új magyar alkotmány, a bírósági rendszer átalakítása vagy éppen az atomenergia fejlesztése. Ezek sikeresen lezárt ügyek. Szeretném biztosítani az alelnök urat, hogy a most napirenden lévő ügyekben is erre fogunk törekedni.

Magyarország büszke ország. A magyarok mindig is Európa fontos, az európai keresztény értékrend iránt elkötelezett nemzetének tartották magukat, és bele akartak szólni a rájuk vonatkozó döntésekbe. Kormányom Magyarországon azért dolgozik, hogy Magyarország Európai Unió melletti elkötelezettsége erősödjön. A munkánk sikeres. Az Európai Unió támogatottsága a tagállamok között éppen Magyarországon a legnagyobb, 70 százalék feletti. És mi erre büszkék vagyunk. Higgyék el, az emberek támogatják, de csak akkor támogatják az Európai Uniót, ha az fair és nyílt vitákra épül, és képes beismerni, hogy időnként bizony reformra szorul.

Mi mindig megadtunk önöknek a tiszteletet. Kérem, ha Magyarországról van szó, legyenek kritikusak az előítéletekkel szemben, kérem, hogy ragaszkodjanak az igazsághoz, és arra kérem önöket, hogy mérjenek egyenlő mércével. Csak így lehetünk mi valamen­nyien méltóak az európai névre.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!