Olvasói vélemény az EU és azon belül a Néppárt frakció viselkedésén

Felháborodva ragadtatom magam véleményem  írásbeli kinyilvánítására az EURÓPAI UNIÓ és azon belül a Néppárt frakció – melynek a Fidesz is tagja – viselkedésén, mely nem csak a vezetőség, hanem több tagja is a  Magyar Köztársaság polgárainak szabad választási lehetőségének eltörlésével akarja kifejezni és helyettünk eldönteni a kifejezett akaratunk mibenlétét! Azaz megmondani helyettünk, hogy mi az amit elvárunk választott képviselőinktől!

Mert, hogy ez a grémium, ott a népeik akaratát a szavazatok összesítése után, a többségi vélemény  javára kellene az EU vezetése a döntéseit meghozza ! Ugyan most azt teszi, de ez csak egy mára már lejárt szavatosságú többség, a május 20.-a napján tartandó népszavazás kapcsán ! Sőt -amit nem eleget hangsúlyozunk – a migráció Európa népesség-összetételének már napjainkra is több mint 2 millió migráns beözönlése,valamint a napokban Németországban regisztrált beáramlások a családegyesítések indokán ez a szám a 2 milliót is túlhaladta! Továbbá az EU vezetése által letagadott migrációt gerjesztő politika olyan nem kívánt eredménye, mely politika annak nagyságrendű jelentősége okán feltétlen az Egész Európa népeinek szavazás útján beleegyezését kívánná!

Az a beleszólás a migráció erőltetésével  és diktátum alakjában is megjelenő fenyegetése a „kvótának” elfogadhatatlan! Ezért a felháborodásomon kívül engedjék meg, hogy megjegyezzem és kérjem minden illetékestől (CÖF-től, Fidesztől, Kormány szerveitől), hogy a választási kampányban és a migráció témakörében eddig használt és sokat ismételt jó és megfelelő jelmondatok, ismertetések mellé az általam lentebb írt észrevételeket is – akár sulykolásszerűen is – használják, mert azok alapigazságok ! Az átlagpolgár hajlamos arra , hogy az ellenzék bagatellizáló, sőt nemleges, elhárító                            szövegmegjelenítéseinek higgyen! Higgyen, hiszen hazánkban nem tapasztalja a migráció rá közvetlen érzékelhető hatásait! Ezzel igazolva látja az ellenzék ez irányú szövegmegjelenítéseit és nyilatkozatait! Nem az tudatosodik bennük, hogy ez kizárólag a kormányunk politikájának és annak határőrizetének (és a választók pénzének) eredményeképpen előállt helyzet !

Magyarország polgárai és abból is az idősebbek nagyon tisztán  emlékeznek azokra az időkre amikor az EU vezetés és immár M.Wéber jelölt is a viselkedésében megenged magának velünk szemben!

Az bizonyos tekintetben meghaladja az 1945 -től 1990-ig tartó időkben az MSZMP, és azok által ránk erőltetett politikai döntéseket, még azokat is amelyek nagyban befolyásolhatták a mindennapi életünket és valamilyen – még látszatdemokráciákban is – legfeljebb népszavazással válhattak volna alkalmazhatóvá ! Mára azok mibenlétét kizárólag a 60. életévük körüliek és annál idősebbek, akik megélték ezen időket, képesek ezek hatásait értékelni ! Fel sem fogják – sajnos sokan még ebből a korosztályból sem – hogy amit M. Weber, Junker,  a szocialista jelölt Timmermans tesz (ha egyáltalán                    az EU népeinek eléri ingerküszöbét, a teljes ismerethiány okán) az mennyire törvénytelen és az előzőekben leírt Szovjet típusú intézménygyakorlatokat is már messze meghaladja !

Fentiek okán és ott említett hiátusként i ismertetéseket valamint az alantikat is ismertesse – legalább hirdetésekben !

  1. Már az eddigi migráció elindítását – az EU tagadás elfogadásának esetén is, mindenképpen csak népszavazással lehetett volna megtenni ! Hiszen annak jelentősége messze meghaladja a történelmi korok történéseinek nagy részét!

2.Minden polgárnak ismernie kellene , hogy az ENSZ főtitkár által emlegetett és az EU vezetőinek elfogadásával folyamatosan súlykolt „mágrésön globó pozitív” jelszó, lózung semmivel nem támasztható alá! Az ellenkezője annál inkább !

  1. Európa azon országaiba , ahova ellenőrizetlenül már összességében 2 milliónál több migráns engedtek be a bűnözés több száz százalékkal megemelkedett ! Méghozzá a látszólag teljesen indokolhatatlan gyilkosságoké, melyet a nyugat civilizációjában szocializálódott emberek értelmezhetetlenül szemlélnek ! Sajnos még a bünüldözők is ! Megértéséhez -sajnos – a nagy többség által teljesen ismeretlen iszlám vallás legalább bizonyos ismerete szükségeltetne ! Bár mily terjengősnek nevezhető ezen írás,de a pontos ismeretek hiányába az emberek értetlenkednek, vagy nem is törődnek majd az ő vagy utódaik életét súlyosan befolyásoló történések szavazásukkal való pozitív befolyásolhatóságáról!
  1. Az előző (3) pontban említett vallási fanatizmus (már fanatizmus a mi szocializációnk szerint ) követői már a vallásuk legkisebb sérelmét is halállal illetik ! Aki abból a vallásból ki akar lépni,       vagy nem megfelelően éli meg, az halállal büntetik ! Na és amit pláne még tudomásul sem akarunk venni: a sokszor nyakunk elvágását kézzel mutogatók azt minden keresztényre is értik, mert számukra mi halálos ellenségek vagyunk,mint keresztények, pláne zsidók!
  1. A fentebb említett „globó pozitív májgrésön” egyetlen példa nincs ! Az emlegetett 12%.nyi beilleszkedésüről soha senki nem készített statisztikát -vagy legalább is nem tartotta publikálhatónak”!

Azaz 1 nappal, vagy 1hónappal, pláne mondjuk 1-2-3 évvel az integrálódó, munkába álló probléma mentesen a munkahelyén van és problémamentes életet él? A 12% valószínű, hogy 1-2 olvadna a statisztikában !

6. Az EU vezetése és a jövőbeli képviselők, vezetők tudnak-é valamilyen végrehajtható intézkedés – legalább tervezetét – megvalósíthatóságot felmutatni a kampányukban a kiutasítások végrehajtható mivoltáról, annak kivitelezésének legalább írott malaszt szerű megfogalmazásáról?

  1. A pillanatnyilag már kiutasított és kiutasításra várók(várók?!) megfelelő ellenőrzéséről?
  1. A Magyar Kormánnyal szembeni vádaskodásukkal, annak felszólítására az EU ügyintézői felé, hogy a pontok szerinti feléjük megismételt kijelentéseik egyenkénti felsorolásban a szavak etiimológiai értelmezésében,szíveskedjenek alátámasztani azon vádjaik állításait melyekben minket hazugsággal vádolnak !

Cselekményeikben hol lelhető fel állításaik arra vonatkozóan, hogy csak a határőrizeten dolgoznak és dolgoztak ! Hiszen még a nekünk szánt határőrzés bekerülési költségének az alamizsna szerű nagyságrendjét sem fizették ki soha ! Viszont a migráció támogatásuk annál inkább igazolható, hogy a még felzárkózási támogatásunk megvonásával is fenyegetnek, ha a migrációt M.Weber szerint, mintaz EU néppártjának „irányelvét” nem fogadjuk el ! Mikortól lett ez nem, hogy a néppárt, de az EU-nak ez „irányelve”?!

  1. A Schengei egyezmény a határok őrzését írja elő?

A határon álltaluk felállítani kívánt Frontexes „menedzselés” (már, mint migránsmenedzselés) milyen értelmező szótár szerint egyenlő a határőrzésével ?

  1. Kielemezendő és tájékoztatandóak a választópolgárok a pontos és fontos tájékozottságú választóp Ennek fényébemolgári ismeretek érdekében, hogy az ideológiai megdolgozás már

milyen régen  folyika az eszmei alátámaszthatóság érdekében az intézkedések megtételében közreműködő értelmiség kinevelésében! Habermastól Alinskiig és Heller Ágnesig nálunk ! A legfontosabb azoknak az NGO-knak a pontos nevesítése amelyeket nálunk és szerte a világban eme migrációval a nyugat civilizációjának megsemmisítésére létrehozott soros György ! Ő saját Istennek nevezésével!

  1. Nem nevezhető mellékesnek annak ismerete, hogy a Német állam 1866-os(ha jól emlékszem) megalakulása óta az iszlám közösségekkel szinte összefonódó kapcsolatot ápolt! Hitlert, de már azt megelőzően Bismarckal is összefonódó eggyüttműködés folyt ! Hitler haláltáborainak létrehozásában aktívan közreműködtek egy AL Husszeini Jeruzsálemi Főmufti aktív segítésével !

Ez az ember és összes iszlám alattvalói háboritatlanul úszták meg a II. Világháború utáni felelősségrevonásokat ! Ezt teljesen figyelmen kívűl hagyni több, mint hiba ! Különösen, ha bennünket úton útfélen fasisztaként emlegethetnek! Akkor eme szakadatlan iszlámtámogatás és annak következményei közt az összefüggés lényegesen kézenfekvőbb !

Fent leírtak még sok egyéb részletekkel egészítendők ki, amiket csak azért nem írok immár tovább, mert sajnos a politikai korrektségre(PC) hivatkozás tapintatában – felfoghatatlan, hogy miért vesszük                 magunkra ennek érvényességét- az általam leírtakat majd figyelmen kívűl haggyák ! Pedig azok egyetlen pontja, érve semmivel sem cáfolható, viszont adatokkal és tényekkel alátámasztott !

Egy probléma megoldásában első annak felismerése !Második a hathatós azonnali intézkedés! Harmadik a fegyverzetek minimum azonossága! Amennyiben az ellen oldal minden hazugságot és rágalmat gond  nélkül bevet és nem riad vissza semmitől, akkor a mi tapintatosságunk fegyvernélküliségünk csak sikertelenségre vezet 4!

Ebben a világtörténelmi példátlan és sosem látott humán átalakulás véghezviteléhez a tehetetlen és nemtörődöm hozzáállás  nem túl távoli jövőnk megsemmisüléséhez vezet ! Az elején írt ellenzéki bagatellizálás, figyelemelterelés a végtelen ismerethiányos, és történelmietlen hazardírozás garázdálkodása a saját rövidlátó gazdagodásuk gátlástalansága ! Arra sem képesek , hogy picit is hosszabb távon végiggondolják a történelmi tapasztalatok és az iszlám vallás ismeretében, hogy nekik,mint szálláscsináloknak pont olyan sors lesz az osztályrészük, mint akik ellen most elfogadhatatlan és gátlástalan módon harcolnak!

D. L.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!