Migráció és határvédelem

Ha az Uniós intézmények és az Európai Bizottság elzárkóznak attól  a magyar véleménytől, hogy az Unió intézkedései a migrációt támogatják, valamint ragaszkodik a ahhoz a kijelentéséhez, hogy az Unió a határainak megvédését tartja szem előtt, akkor tegye meg a következő lépéseket:

Az illegális migráció visszaszorítása:

–          Azonnali hatállyal szüntesse meg az Unió az anonim bankkártyák kibocsátását és azok uniós pénzzel történő feltöltését!

–          Haladék nélkül tiltsa le a már forgalomban lévő bankkártyákat, hogy azokról pénzforgalmat ne lehessen bonyolítani!

–          Szüntesse be a migrációt támogató NGO-k finanszírozását, s vegye le a napirendről a migrációt támogató NGO-k számára a jelenlegi  többszörösére tervezett támogatások megítélésének napirendre vételét!

–          Vegyék le a napirendről az agrártámogatások legalább 15 %-os csökkentését, amelynek összegét szintén a bevándorlást támogató NGO-k támogatására fordítanának, s helyette fordítsák a komparatív előnyökkel nem rendelkező országok mezőgazdaságának felzárkóztatására!

–          Szüntesse meg az Unió a migrációt ellenző országok elleni tevékenységet, s fogadja el azt a tényt, hogy a tömegesen bevándorló, bizonytalan integritású, más kultúrájú, más vallású embertömegek veszélyeztetik az európai emberek érdekeit, értékeit, s hosszú távon megváltoztatják a lakosság összetételét, így  az európai népek kisebbségbe kerülhetnek.

–          Nem jelenthet „európai értékrendet”,  az őshonos lakosság idegen kultúrájú népességgel történő elárasztása.

–          Nem jelenthet „európai értékrendet”, hogy az európai őshonos   népességnek legyen szükséges alkalmazkodni az illegális migránsokhoz, vagy éppen jelképeiket kelljen eltávolítani, mert az esetleg sérti a bevándorlók érdekeit!

–          Nem jelenthet „európai értékrendet” tömegével beengedni a muszlim vallást, közöttük dzsihadistákat, szalafistákat, mert történelmi tény, ahol a muszlim vallásúak többségbe kerülnek, ott a keresztényeknek vagy át kell térni, elüldözik, vagy rosszabb esetben legyilkolják őket. Az is tény, hogy még a muszlim vallású siiták és szunniták sem tudnak békében élni egymással. Ez nem „Európai értékrend”, hanem Európa halála: Eurábia!

–          Európai értékrend lenne viszont a keresztény kultúra megtartása, viszont az Európai Unió baloldali többsége és a liberálisok tevékenysége ezzel szembe megy és abba az irányba hat, hogy sok Nyugat-európai általános iskolában már alig van keresztény vallású gyermek, s a leggyakoribb keresztnév a Mohamed!

–          A „humanitárius vízum” ügyét szintén azonnali intézkedéssel  vissza kell vonni, mert az illegális bevándorlás eszköze. Lehetőséget ad illegális migránsok vízummal történő beutazására, akiknek a jogosultságát már Európában kellene elbírálni. A gyakorlat azonban azt bizonyítja, hogy akik beutaztak Európába gyakorlatilag lehetetlen a kitoloncolásuk. Az illegális migrációval kapcsolatos  humanitárius okoknak, vagy keresztényi szeretetre való hivatkozásnak is megvannak a maga határai: nem veszélyeztethetik az őshonos népesség jogait, szokásait, életkörülményeit és nem lehet ez a fajta migráció tömeges jellegű!

–          Határolja be az Európai Bizottság, hogy a humanitárius vízumot csak olyan országok bocsájthatnak ki, amelyek a humanitárius vízummal beutazókat országukban tartják, s nem akarnak azoktól  kvótákkal, vagy kvóták nélkül megszabadulni, más uniós országokba áttelepíteni!

–          Helyezzék arra a hangsúlyt az Unió szervezetei, hogy más földrészeken, nehéz körülmények közé került embereket a lakóhelyükön segítse élhető környezetbe, s ne a bajt igyekezzen Európába hozni, mert az idegen integritású emberek magukkal hozzák a békétlenséget, továbbá elenyésző mértékű az integrálódásuk. Hosszú távon és súlyosan megterhelik a szociális és egészségügyi rendszert, s nemhogy előnyt nem hoznak a gazdaságnak, hanem leszegényítik a társadalmat!

(pl.: Beszédes, hogy Olaszországba 2 év  360 ezer migráns érkezett, de csak 120-nak sikerült munkát találni, a többit el kell tartani.)

–          Különösen fontos, hogy az Unió a születésszabályozás területén nyújtson a szegény, a túlszaporodott lakosságú országoknak segítséget, hiszen a túlnépesedés csak Afrikában is százmilliós nagyságrendű, s az óriási többletnépesség talán mégsem költözhet át Európába!

(Akkor még Ázsiát meg sem említettem!)

–          Szólítsák fel az Unió intézményei azokat az uniós országokat, akiknek állampolgárai az Iszlám Állam tagjai között tevékenykedtek, vagy egyéb dzsihadista szervezetek tagjai voltak, hogy vonják meg ezen személyektől az állampolgárságot, s tiltsák meg Európába történő belépésüket!

Ha az Unió számára Európa  határvédelme  fő hangsúly, akkor:

–          Az Unió ismerje el, hogy a magyar kormány mintaszerűen végzi el a határvédelmi feladatokat!

–          Az Unió azonnali hatállyal térítse meg Magyarország határvédelmi kerítése költségeinek legalább a felét, de járuljon hozzá hathatósan a határvédelem működtetésének költségeihez is!

–          Nyújtson jelentős támogatást a délszláv országoknak a határvédelemhez, s ha nem rendelkeznek megfelelő akarattal, felkészültséggel, akkor vezényeljék a Frontex egységek  alakulatait is a térségbe, a határvédelem megerősítése céljából, hiszen a délszláv határvédelem segítése nemcsak a Visegrádi országok feladata, hanem az Unióé elsősorban!

–          Nyújtson az Unió pénzügyi segítséget a határvédelem finanszírozására olyan országok számára amelyen Európa tengeri határait védik, mint például Olaszország, Málta, Bulgária!

–          Szólítsák fel Görögországot, Spanyolországot Európa tengeri határainak megvédésére, s amennyiben ennek nem tesznek eleget, szintén a Frontex nyújtson határvédelmi segítséget, vagy vegye át a tengeri határok őrzésének feladatait, de ne oda akarjanak Frontex alakulatokat telepíteni, ahol a határvédelem kiválóan működik!

–          A Frontex, illetve a tengeri határokat védő országok parti őrségei járjanak el azokkal szemben, akik jogellenesen szállítanának akár bajba került illegális migránsokat Európába, s a menekülteket nem a legközelebbi biztonságos ország kikötőibe szállítják. Foglalják le ezeket a hajókat, vezessék be a legközelebbi uniós ország kikötőibe és zárolják ezeket az eszközöket, járműveket!

–          Végül!  Az illegális migrációt meg kell állítani, nem pedig szervezni!

N. Z.
közgazdász

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!