Nyílt levél Martin Schulz úrhoz

Martin Schulz úr részére
Európai Parlament Elnöke

Tisztelt Elnök Úr!
Az Európai Parlament képviselői remélhetőleg tisztában vannak azzal, hogy az Unió civil társadalmát jó ideje fontos, megoldásra váró kérdések foglalkoztatják. A gyülekező viharfelhők közül most „csak” az ukrán háborús konfliktust, az Iszlám Állam fenyegető térnyerését, a kontinensünkre zúduló megélhetési bevándorlás-cunamit, az USA és az Unió közötti kereskedelmi szerződés megoldandó problémáit, a görög pénzügyi válságot emeljük ki.

Legutóbb a brit állampolgárok vészcsengője szólalt meg, jelezve, hogy az EU szerkezete és jogi szabályozása azonnali megújításra szorul.

Megdöbbentő, hogy eközben az EP plenáris ülése Magyarország „helyzetét” tartja a legfontosabb megtárgyalandó feladatának. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy a valódi cél inkább a figyelem elterelése az Unió valós, azonnali megoldást követelő problémáiról.

Az európai polgárok évek óta azt látják, hogy a zöldpárti, liberális és szocialista képviselők a párt-propaganda eszközeihez nyúlva népszerűségük visszaszerzésén dolgoznak, holott feladatuk az Európai Unió népszerűsítése, az EU-szkeptikusok növekvő táborának visszaszorítása, a kilépést szorgalmazók aktivitásának csökkentése lenne.

Állj, és ne tovább!

Az Európai Unió adófizető polgárai egyre erőteljesebben tiltakoznak az ellen, hogy az EP érdemi munkája elé időpazarló politikai csatározások tolakszanak. Ez ellen sok civil szervezet fölemelte már a szavát, de mintha a polgárok hangja nem érne el az elbürokratizálódott szervezet illetékeseihez.

Tisztelt Elnök Úr!

Nagyon reméljük, hogy Ön, mint a „Károly díj” birtokosa, változtatni akar ezen a helyzeten.

Ha már a keddi ülés témája Magyarország, kérjük, essék szó az ország sikereiről is. 2010 után a magyarok visszafizették hiteleiket, kijöttek a csőd közeli helyzetből. Gazdaságunk az Unióban az egyik legmagasabb GDP növekedést könyvelheti el. Az ország adóssága csökken, a foglalkoztatottság folyamatosan nő.

Az egyéni és közösségi szabadság jogok érvényesülnek, a kormányzat és a választók viszonya kiegyensúlyozott, szemben a 2006 és 2010 közötti brutális hatalmi fellépésekkel. Nyomatékosan kérjük, hogy a magyarországi demokrácia helyzetének elemzése során az EP ülés résztvevői vegyék figyelembe: a magyar választópolgárok szabad véleménynyilvánítása nemcsak a magyar kormánynak, hanem Önöknek is szól.

Le kell jönniük az elefántcsonttoronyból a földre. Az Unió berozsdásodott gépezetét generálozni kell!

Az európai közösség alapítása óta hosszú idő telt el. Az Alapszerződés és a sok tekintetben elavult jogszabályi rendszer a későbbi belépők érdekeire is figyelemmel reformálásra szorul. Ugyanakkor őrködni kell az EU törvényeinek betartatásán, de ez nem történhet kettős mérce alkalmazásával.

Tudomásul kell venni, hogy Magyarország – és a többi tagország – polgárainak joga van új gondolatokhoz, joguk van azokat nyíltan kimondani, még akkor is, ha ez az EU egyes bürokratái számára kényelmetlen többletmunkát okoz. Jogunk van érvényesíteni a nemzeti szuverenitás és a szubszidiaritás elvét, miközben kötelezettségünk nemzetközi vállalásaink maradéktalan betartása is.

Tisztelt Elnök Úr!

Kérjük, legyen bátorsága, és olvassa fel a plenáris ülésen jelen levelünket. Magyarország egyik legnagyobb, önkéntesen szerveződött civil közössége azt üzeni, hogy nincs „magyar kérdés”, de igenis van az Európai Unió számára megoldandó egyéb feladat, nem is kevés.
Kérjük Önöket, ne pazarolják idejüket pártpolitikai ambíciók érvényre juttatására és a magyarországi kispártok belpolitikai érdekeinek szolgálatára. Utóbbira kirívó példa a bukott magyar miniszterelnök és jelenleg is ellenzéki pártelnök, Gyurcsány Ferenc tulajdonában lévő Altus Zrt 5 millió eurós megbízása a tagországok fejlesztési terveinek értékelésére.

A budapesti Békemenetek szervezője, a magyarországi Civil Összefogás Fóruma és a Szellemi Honvédők sokasága véleményét megfontolásra ajánljuk a Tisztelt Háznak.
Budapest, 2015.05.18.
Barátsággal és üdvözlettel:
a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Vezetősége

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!