Nyílt levél az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Főtitkára részére

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
Lamberto Zannier
Főtitkár Úr részére

Tisztelt Főtitkár Úr!

Ön nemrég egy petíciót kapott kézhez Magyar Demokraták aláírással. Ebben ez a magyar közvélemény előtt eleddig ismeretlen társaság arra szólítja fel Önt, hogy fokozottan ellenőrizze az EBESZ a 2014 tavaszán esedékes magyar parlamenti választásokat, mert a kormány oldaláról fennáll a választási csalásoknak az esélye. Arról is írnak Önnek, hogy az Orbán-kormány (melyet néven sem neveznek) 2010-es hatalomra kerülése óta módszeresen leépíti a jogállamot, a demokratikus berendezkedést, az ellenőrzésre hivatott szervezeteket megfosztja jogköreitől, saját pártirányítása alá helyezi a médiát és az igazságszolgáltatást, s egyáltalán, fokozatosan „leváltja”a demokráciát és diktatúrát épít ki Magyarországon.

Emellett súlyos szavakkal bírálják az új választójogi törvényt, kiemelve többek között az új választási körzeteket, az egyfordulóssá tett választási rendet, a jelöltállítás megkönnyítését, a kampányidőszak politikai hirdetési lehetőségeinek korlátozását stb.

Tisztelt Főtitkár Úr!

E petíciót elolvasván kötelességünknek éreztük, hogy nyílt levelet írjunk Önnek, mert nem engedhetjük, hogy dezinformálják Önt és az EBESZ-t a magyarországi állapotokról. Éppen ezért nagyon határozottan leszögezzük: az ismeretlen társaság által leírtak mélységen torzak és hamisak, beállításaik egyoldalúak és elfogultak, másképp fogalmazva: semmi közük sincs a valóságos magyar belpolitikai állapotokhoz.

Az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése óta a demokrácia és a jogállam a legkevésbé sem került veszélybe, sőt, 21 év után éppen ez a parlamenti többség fogadta el az első új, demokratikus alkotmányt. (Utolsóként a volt kommunista országok közül!) A független demokratikus ellenőrző szervezetek szerepe nem csorbult; olyan intézményi átalakításokra került sor, amelyekre számtalan példát lehet találni az Európai Unió országaiban, s az Európai Bizottság ajánlásait, kritikáit a kormány megfogadta és érvényesítette. Az igazságszolgáltatás független és támadhatatlan, az ellenzéki sajtó és média szabadon működik, s miután a kormánypártok népszerűsége 2010 óta töretlenül (!) a legmagasabb – legutóbb már túllépte az 50 százalékot -, egyszerűen szánalmas és nevetséges dolog arról írni, hogy a magyar lakosság többsége tehetetlenül és aggodalommal szemléli az eseményeket. Ellenkezőleg: a kormányt a társadalom jelentős többsége támogatja, a diktatúra emlegetése még a józan ellenzéki politikai erők számára is elfogadhatatlan; diktatúrával csak az olyan szélsőséges kormányellenes erők próbálnak riogatni másokat – miként most Önt is -, mint a Magyarországon is ismeretlen Magyar Demokraták.

Felhívjuk a Főtitkár Úr figyelmét arra, hogy Magyarország demokratikus rendszerének kritikája a kormány által végrehajtott korrekciók után megszűnt az Unióban, Magyarország ellen nem lesz monitoring-eljárás, miként az új választójogi törvényt sem kifogásolták az arra illetékes nemzetközi szervezetek. Árulkodóak az Önhöz írt levélben a leírt kritikák. Kifogásolják az egyfordulóssá tett rendszert, miközben az európai országok döntő többségében így zajlanak a választások; kifogásolják a jelöltállítás megkönnyítését, miközben ez éppen a választhatóság körét bővíti; kifogásolják a politikai hirdetések korlátozását, miközben a kormány éppen az egyenlő feltételeket teremtette meg ehhez azzal, hogy a közszolgálati médiában ingyenessé tette a hirdetéseket stb., stb. A kritikák megalapozatlanok és légből kapottak.

Főtitkár Úr!

E fontos ügyben a magyar közéletben és civil társadalomban meghatározó súlyú szervezet, a Civil Összefogás fórum (CÖF) és a hozzá kapcsolódó, több ezer értelmiségit és gondolkodó embert felsorakoztató Szellemi Honvédelem nevében írunk Önnek. A Civil Összefogás Fórum olyan civil ernyőszervezet, amely több mint kétszáz nagyobb civil testületet, szerveződést fog össze, a hozzá csatlakozott tagok száma több százezerre tehető. Talán Ön is hallott a részben CÖF által szervezett magyarországi Békemenetről, amelynek során 2012-ben és 2013-ban három alkalommal, egyenként mintegy négyszázezer ember sétált a budapesti utcákon, kiállva a kormány és az ország szuverenitása mellett.

Mindezzel csak arra akarunk utalni, hogy jól ismerjük a magyar belpolitikai állapotokat és a hangulatot, s fontosnak tartjuk, hogy Főtitkár úr lássa a petíció íróinak valódi jelentőségét – pontosabban jelentéktelenségét – a magyar közéletben.

Ugyanakkor nyugtalanító jelenség, hogy egyes, a kormánypártokkal élesen szemben álló baloldali pártok is felvetik, sőt mintegy előrevetítik a kormányoldal választási csalásának lehetőségét.

Főtitkár Úr!

Le kell szögeznünk, hogy Magyarországon az eddig lezajlott hat parlamenti választás jogi szempontból rendben zajlott le, megfelelve az európai demokratikus normáknak. (Kifogások, vádak egyedül 2002-ben hangzottak el, de akkor éppen a most kritikákat megfogalmazó szocialisták kerültek hatalomra.) Ebből kiindulva teljesen megalapozatlanok egyes baloldali pártok és Önhöz petíciót írok riogatásai, amelyek prejudikálnak olyan eseményeket, amelyek eddig nem történtek meg, és nem mutat semmi arra, hogy megtörténjenek.

Ebből fakadóan kijelentjük, hogy éppen ez a fajta félelemkeltés és riogatás a demokrácia-ellenes, mert aláássa a demokratikus jogállam legfontosabb intézményébe, a választások tisztaságába vetett bizalmat a magyar állampolgárok körében, ami a választásoktól való távolmaradásra ösztönözhet sokakat. Ezen túl pedig az ilyen petíciók és megnyilvánulások alaptalanul keltenek nemzetközi bizalmatlanságot a magyar parlamenti választásokkal kapcsolatban.

A Civil Összefogás Fórum a leghatározottabban tiltakozik e megalapozatlan, igazságtalan és a magyar demokrácia érdekeit sértő riogatással és alaptalan prejudikációval szemben.

Tisztelt Főtitkár Úr!

Arra kérjük Önt és az EBESZ-t, hogy kezelje helyén a petíciót és az ehhez hasonló, magyar politikai életből származó hangokat, hiszen éppen ezek a hangok azok, amelyek veszélyeztethetik a magyar demokrácia konszolidációját, különösen akkor, ha sokan vannak, akik hisznek nekik.

Egyben mi, civilek, választópolgárok, örömmel várjuk az EBESZ rendes megfigyelő küldöttségeit a tavaszi parlamenti választásokon.

 Tisztelettel

a Civil Összefogás Fórum és a Szellemi Honvédelem tagjai nevében:

Csizmadia László és Fricz Tamás, a CÖF alapítói és szóvivői

 

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!