Nyílt levél

Egyesült Államok Nagykövetsége
André Goodfriend
ügyvivő úr részére

Tisztelt Ügyvivő Úr!

Elöljáróban kijelentjük, hogy a CÖF-CÖKA közössége hiszi és vallja, hogy az Egyesült Államok és Magyarország szövetsége szent és sérthetetlen. Államközi kapcsolataink nem függhetnek az országainkban éppen hatalmat gyakorló pártok vagy az ellenzékiek szimpátiájától.

Megtisztelő volt számunkra, hogy nagykövetségükön adhattuk át Obama elnök úrnak szóló nyílt levelünket. A jövőre nézve biztató volt, hogy Ön barátsággal és nyíltsággal fogadta küldöttségünket.

Obama elnök úr napokban tett nyilatkozata szerint nagyra becsüli a civil közösségeket, azok erősítésére törekszik. Értékelve mondatait, úgy érezzük, hogy Magyarország egyik legjelentősebb polgári közösségének levelére rövidesen válaszolni fog.
A válasz azért is fontos számunkra, mert az – legyen negatív, vagy pozitív – a tanulságok levonása után iránymutató lehet népes közösségünk számára.

Ügyvivő úrral történt megbeszélésünk során éreztük, hogy megértette mondanivalónkat és figyelemmel volt véleményünkre. Tárgyalásunk során közösen hangsúlyoztuk az egyéni emberi jogok fontosságát és hitet tettünk a szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás mellett. Pillanatig sem éreztük, hogy egy nagyhatalom szentélyében folytatott megbeszélés során térdre kellene borulnunk, sőt, biztatást kaptunk a nyílt, egyenes beszédre.

Mi ezt megszívleljük és komolyan vesszük!

Előbbiekből kiindulva meglepő volt, hogy ügyvivő úr az ATV riporterének nyomására általánosságban kijelentette, hogy a magyar kormány a civil közösségek ellen látható módon támadást indított. Ugyanakkor megnyugvással vettük tudomásul, hogy Ön elhárította a riporter pártérdekű provokációját, ami azt célozta, hogy Ön mondja ki, hogy Magyarországgal szemben az Egyesült Államok szankciókat fog alkalmazni.

Magyarországon 70-80 ezer civil szervezet működik, tudomásunk szerint a KEHI a Norvég Alap pénzosztó tevékenységét vizsgálva 13 szervezetnél végez ellenőrzést. Önnek tudnia kell, hogy a KEHI hivatott a Nemzeti Együttműködési Alap kiírt pályázatainak nyerteseit és veszteseit egyaránt vizsgálni. A NEA közel 13 ezer pályázatot fogad be, és az éves 3 milliárd forintos keretből kb. 5 ezer pályázatot nyilvánít nyertesnek.

Összehasonlításképpen az ÖKOTÁRS Alapítvány évi másfél milliárdos keretéből megközelítőleg 150 szervezetet nyilvánított nyertesnek, miközben a pályázati keret több mint 1/3-át 13 szervezet nyerte el. Ezt a gyakorlatot a jövőben valószínűleg érdemes megváltoztatni.

A Norvég Civil Alap kezelői magukra nézve is kötelezőnek elfogadhatnák a magyarországi civil törvény előírásait, amely többek között a közpénzek elosztását részletességgel szabályozza.
Nyugati országok mintájára nálunk sem tiltott, hogy a különböző pártok alapítványai és az önkormányzatok támogathatják azokat a civil közösségeket, amelyek velük azonos vagy hasonló értékrendet képviselnek, és a közjót szolgálják. Az ilyen juttatások is szigorú pénzügyi- és adószabályokhoz vannak kötve. Minden magyar civil egyesület és alapítvány érdeke, hogy az állampolgárok átláthassák a közpénzek felhasználását. A CÖF-CÖKA is önmagára nézve is kötelezőnek fogad el minden törvényes vizsgálatot, miközben érdeke, hogy a vizsgált szervezetek megőrizzék tisztaságukat.

A jogállamiság és a demokrácia érvényre juttatását célozza a civil kontrol, amely az USA-ban is hatékonyan működik. A civilek jelzésére a regnáló államhatalom is választ kell, hogy adjon.
A demokráciában működő jogi eljárások hasznos és kiváló példáját láthattuk, amikor az Egyesült Államokban fény derült a Watergate ügyre, vagy éppen Clinton elnök fehérházi liezonjára.

Tisztelt Ügyvivő Úr!

A baráti országok között elhangzó viták, pro és kontra érvek, ahogy Ön is mondta, csak kölcsönösségre épülhetnek. Az egyenes beszéd szorosabbá fűzi az együttműködést. Kormányaink közötti nyílt állásfoglalások csak akkor nem minősülnek prejudikációnak, ha azok vizsgálatokkal alátámasztottak.

A CÖF-CÖKA reményei szerint állampolgáraink biztosak lehetnek abban, hogy országaink vezetői a vitás kérdéseket a jövőben közös állásponttal lezárják.

Budapest, 2014. szeptember 29.

CÖF-CÖKA Vezetősége

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!