Nyílt levél

Jean-Claude Juncker
az Európai Bizottság elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

A magyarországi civil társadalom egyik talán legnagyobb civil közössége nevében a CÖF-CÖKA Alapítvány gratulál abból az alkalomból, hogy Önt az Európai Bizottság elnökévé választották.

Az elmúlt időkben az Európai Unióban végzett munkáját értékelve bizonytalanok vagyunk abban, hogy Ön tud-e változtatni azon a felfogáson, amely a föderatív unió intézményi rendszerének mindenáron történő megteremtésére irányul.

Tiszteletben tudja-e tartani az Unió alapítóinak nagyszerű gondolatát, a nemzetek szuverenitásának, identitásának elsődlegességét, a szubszidiaritás elvének maradéktalan betartását.

Az Unió volt és jelen vezetőit a csatlakozott államokban megtartott választások figyelmeztették, hogy az eddigi politikai és gazdasági irány nagymértékben eredménytelennek bizonyult. Elhúzódott és hosszú ideig sikertelen volt a 2008-as gazdasági válság kezelése, amely több millió polgár családi közösségét és egzisztenciáját tette tönkre.

Az Unióban politikai, gazdasági és társadalmi reformokra van szükség.

Az Unió szervezeteinek a nemzetállamoktól származtatott jogok ismételt áttekintése mellett, azok sérthetetlenségét megtartva kell az egyenrangú tagállamok közösen jóváhagyott feladatait sikerre vinni. Egyszerűsíteni és gyorsítani szükséges a döntések meghozatalát. Egyetlen állammal szemben sem lehet a kettős mércét alkalmazni.

A volt kommunista országok népeinek gondolkodását és történelmét megismerve megértést kell tanúsítani fokozott szabadságvágyuk elismerésének tekintetében.

Az Unió új stratégiai terveit a nemzeti parlamentek előzetes jóváhagyása után a polgárok véleményének széles körű kikérésével lehet, sőt kell nyomatékosítani, illetve szentesíteni.

Tisztelt Elnök Úr!

Elvárjuk az Unió teljes szervezetének racionalizálását, működési költségeinek jelentős csökkentését, ideértve a bürokraták létszámának ésszerű megnyirbálását és a parlamenti képviselők számának visszafogását, támaszkodva a nemzeti parlamentek szorosabb és a szubszidiaritás elvét erősítő közreműködésére.

Legyen mindannyiunk számára figyelmeztetés, hogy egyre növekszik az euroszkeptikus uniós állampolgárok aránya!

A CÖF-CÖKA, mint a magyarországi „Békemenet” több mint fél milliós demonstrációjának egyik szervezője hangsúlyozza, hogy az Ön kinevezésének elfogadása hatalmas történelmi felelősséget jelent és elvégzendő munkájának megítélése Európa polgáraira tartozik.

Tisztelt Elnök Úr!

A civilek ma már a választási ciklusok között is elvárják az Unió vezetőitől a tiszteletet sem nélkülöző együttműködést. Minden tagország polgára tudja, hogy az Unió döntéseit előbb-utóbb bőrükön érezhetik. Ezért ezek a döntések csakis a közjó és a közhaszon szem előtt tartásával születhetnek meg.

Első üzenetünkben megfogalmazzuk Önnek, hogy mielőbb támogassa a nyugat-balkáni csatlakozni kívánó országok felvételét, vonja vissza azt az üzenetét, miszerint öt éven belül erre nem kerülhet sor. Ez az üzenet elbizonytalanítja az Unió számára oly fontos, stratégiailag nélkülözhetetlen nemzetek baráti közeledését. Célunk az Unió gazdasági konszolidációjának felgyorsítása legyen, olyan ütemben, hogy a nyugat-balkáni országok, hitüket és reményüket nem vesztve, bízzanak a „családtaggá” válásban és ne keressenek kelet felé irányuló menedéket.

Segítőkészségünk felajánlása mellett ígérjük, hogy vigyázó szemünket az Ön által elnökölt Európai Bizottságon és a kapcsolódó uniós intézményeken tartjuk.

Megtisztelő válaszát várva munkájához közösségünk nevében jó egészséget és sikert kívánunk.

Budapest, 2014. július 17.

A CÖF szóvivői és a CÖKA Kuratóriumának nevében

Dr. Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnök

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!