Nyílt levél

European Commission
Rue de la Loi/Westraat 200
1049 Brussels

Ursula von der Leyen
az Európai Bizottság elnöke részére

Tárgy: Közérdekű adatigénylés a „Next Generation EU” ideiglenes helyreállítási eszköz forrásainak aktuális helyzetéről, továbbá állásfoglalás kérése egy uniós tagállam országgyűlési választásába történő külső beavatkozással összefüggésben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Next Generation EU egy több mint 800 milliárd eurós ideiglenes helyreállítási eszköz, melynek célja, hogy hozzájáruljon a koronavírus-világjárvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk helyreállításához, és ahhoz, hogy a Covid19 utáni Európa felkészültebben nézhessen szembe a jelen és a jövő kihívásaival. Az Európai Unió Tanácsa által 2020. december 14-én elfogadott, az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2020/2053 határozat, melyet – az európai egység alapelvét szem előtt tartva – Magyarország is megerősített, felhatalmazza az Európai Bizottságot arra, hogy az EU nevében 2018-as árakon legfeljebb 750 000 millió euró összegű hitelt vegyen fel a tőkepiacokon a Next Generation EU keretében történő helyreállítás finanszírozására.

A 2021. február 19-én hatályba lépett Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (Recovery and Resilience Facility-RRF) a Next Generation EU központi eleme, amely 723,8 milliárd euró keretösszegig (385,8 milliárd euró kölcsön, illetve 338 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás formájában) nyújt hiteleket és támogatásokat a tagállamoknak, hogy elősegítse reformjaikat és beruházásaikat. A tagállamoknak nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket kell benyújtaniuk az Európai Bizottsághoz ahhoz, hogy élni tudjanak az eszköz biztosította támogatással.

Magyarország 2021. májusában, az elsők között nyújtotta be nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervét, amely jó úton haladt az elfogadás felé, ám a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény [gyermekvédelmi törvény] elfogadását követően a magyar terv nem került jóváhagyásra, így hazánk a mai napig nem juthatott hozzá az Európai Unió szuverén tagjaként neki járó helyreállítási forrásokhoz.

A fentiek következtében – a pénzügyi transzparencia alapelvét szem előtt tartva – közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz, melynek keretében az alábbi kérdésekre kérem mindenre kiterjedő válaszait:

  • Mely (pénzügyi) szereplőktől vett fel hitelt az Európai Bizottság a Next Generation EU eszköz finanszírozása érdekében?
  • Hol került elhelyezésre, illetve miként kamatozik a Next Generation EU eszköz fedezetét biztosító forrás? Amennyiben történik kamatfizetés, úgy az milyen mértékű, továbbá, a kamat összege adott esetben kit illet meg?
  • A mai napig bezárólag, milyen jogcímen, milyen pénzmozgások történtek a Next Generation EU eszköz forrásai terhére?
  • Az elhúzódó magyar-lengyel kifizetések gazdasági kártételeinek kompenzálása megtörténik-e beruházások kényszerű elmaradása és költségvetési átcsoportosítások szükséges következményei miatt?

Magyarország a Next Generation EU ideiglenes helyreállítási eszköz forrásainak ügyében folytatott tárgyalások során is mindvégig az Európai Unió felelős tagjaként, az uniós alapelveket tiszteletben és szem előtt tartva járt el.

Mindezek fényében – tudva, hogy az Európai Unió intézményrendszerének egységes álláspontja szerint a külföldi beavatkozások súlyosan sértik az unió alapját képező egyetemes értékeket és elveket -, rendkívül fontosnak tartanánk megismerni az Ön és az Európai Bizottság álláspontját arról az elmúlt napokban nyilvánosságra került – nemcsak Magyarország, hanem az unió valamennyi szuverén államának jövőjét is veszélyeztető – körülményről is, miszerint a 2022. évi magyar országgyűlési választások során a baloldal miniszterelnök-jelöltje több százmillió forintos amerikai támogatást kapott és fogadott el kampányára.

Várom mielőbbi és megtisztelő válaszait!

Budapest, 2022. augusztus 31.

Tisztelettel:

Dr. Csizmadia László
kuratóriumi elnök
CÖF-CÖKA (Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány)

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!