Ki a menekült? Magam tapasztalatából kiindulva, azt tartom menekültnek, akinek
az országát idegen hatalmak szállták meg. Ha már teljesen idegen megszállás
alatt van hazája volna joga menekültként kiszöknie.Tehát a katonaköteles szír
férfiak nem menekültek, hanem katonaszökevények. Szíria esetében az
állampolgárnak kutya kötelessége fegyvert ragadni és a hazáját védeni. Mivel a
helyi szokásoknak megfelelően megválasztott kormány a területének egy részét
kezében tartja, minden katonaköteles férfinek otthon a helye. Az USA sem
szerette, amikor a Vietnam háború idején a kastonaköteles férfiai Kanadába
menkültek.
Ha már “felsőbb parancsra” az EU vezetői “tart karokkal várták” az u.n.
menekülteket, talán meg kellett volna szűrniük őket, mint ahogyan a világháború
második felvonása után, a bona fide DP-k csak alapos szűrés után kaptak
engedélyt a kivándorlásra. Kommunista és náci gyanus egyéneket nem engedték
tovább. Azt talán ne is említsem, hogy 1948-ban Salzburgban még egy menekült
táborba sem akartak beengedni, hetekig a Lehener laktanyába beszökve, egy üres
teremben, két koszos papir”szalmazsák” között aludtam.
Aztán némi feltételeket is kellene szabni. Például az európai törvények
feltételnélküli elismerése és betartása. Itt mindjárt bajba kerülnének azok a
“szegény” szír menekültek, akik négy feleséget és 10-15 gyereket akarnak
“családegyesítés” címén importálni. Ugyanis, ha jól tudom, ebben a maradi
Európában még a bigámiát is büntetik (legalább két anyóssal…), nemhogy négy
feleséggel és annyi gyerekkel terheljék a szociális intézményeket, tehát az
adófizetőket.
Ugyancsak alá kellene íratni, minden egyes személlyel egy nyilatkozatot,
amelyben a menekült jogot kérelmező elismeri, hogy a befogadó ország törvényeit
és szokásait szó szerint be kell tartania. Vallásának szertartásait csak és kizárólag
az engedályezett templomaikban gyakorolhatják. A befogadó ország szokásait
semi körülmények között nem változtathatják meg, de még csak nem is
kérhetik. A befogadó országok törvényeit és szokásait, kulturáját még a
vallásuk követelményeire hívatkozva sem sérthetik meg. Ellenkező esetben
azonnali deportálás a büntetés.

Persze, mindez csak vágyálom. A fehér faj és a keresztény kultúra megsemmisítése
a végcél. Amig annak ideje el nem érkezik, minden jog megilleti a “szegény”
menekültet. Az USA és Európa baloldali pártjai minden erejükkel a
betelepítésüket szorgalmazzák. Nagyon gyorsan állampolgárságot akarnak adni
nekik, abban a biztos tudatban, hogy az új polgárok csak és kizárólag rájuk
fognak SZAVAZNI. a képviselő és államfő választásokon. Ezzel megpecsételik a
fehérek sorsát.
Jól tessék figyelni a novemberi amerikai elnökválasztás eredményére. Ha a
feltehetően csaló, hazudozó, felelőtlen hölgyet választják, soha többé “fehér”
elnöke nem lesz az Egyesült Államoknak. Ha mégis, az csak kirakati báb lesz,
min ő.
Nehogy elfelejtsük: Az Európa muzlim elözönlését csak és kizárólag az Egyesült
Államok, UK és Franciaország derék, előrelátó vezetőinek köszönhetjük. Ők
verték szét Irakot, Líbiát, Szíriát. Most pedig vidáman mossák kezeiket s nagy
kegyesen befogadnak néhány tízezer általuk kreált földönfutót, a milliókat pedig
Európa nyakába sózzák. Ha ilyen barátaink vannak, nincs szükségünk
ellenségekre…
M.Sz.