Merkelről másképp

Olyan nincs, hogy szinte egyszerre tör ki a „pszichológia” az EU két vezető politikusán, Merkelen és Schulzon, még pedig mindössze 2 nap különbséggel! Komoly politikusok ilyet nem csinálnak, 3 napja még más voltam, mint ma vagyok.

Egyszerűen megzsarolták őket. Tegye fel a kezét, aki biztos benne, hogy nem lehet megzsarolni, megfélemlíteni, megfenyegetni például szeretteivel. Ez történt Antal első titok-miniszterével is. Elmondta a Kossuthon. Ez történik a Nyugat minden államában mindenkivel. Erről szól a pc beszéd. Ha kimondod az igazat, kirúgunk az állásodból.

Nem kell ehhez sem pszichológusnak, sem akadémikusnak lenni.

M.T.

 

Merkelről másképp

Mentális megbetegedést is sejtenek megfigyelők a migráció ügyében született politikusi döntések mögött. Az utóbbi két évben meghozott állami intézkedések ugyanis nyugat-európai országok, illetve a teljes Európai Unió tönkretételét siettették. Héjj Andreasnak, a müncheni és a pécsi tudományegyetem pszichológus professzorának, az MTA köztestületi tagjának tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

  1. szeptember 5.

– Professzor úr, a német kancellár a napokban úgy fogalmazott: „az nem fog menni, hogy egyes országok kijelentik, hogy egyáltalán nem akarunk muszlimokat az országunkban.” Budapesten ezt politikai körök úgy értelmezik: Berlin megsérti az uniós tagállamok szuverenitását, elfogadhatatlan, hogy Berlinben döntsék el, hogy makói embereknek kikkel kell együtt élni. Közemberek hozzáteszik: ilyet még Moszkva sem csinált. A politikusi otrombaság mögött a kancellár mentális megbetegedése áll, vagy más okok bújnak meg?

– Ez ideig még nem kértek fel, hogy vizsgáljam meg a Merkel nevet használó hölgyet. Ez a névhasználat azért rendhagyó, mert Aniela a Kazmierczak családba született, erről lásd a Norddeutscher Rundfunk hivatalos weblapját, amely dícsőiti Aniela Kazmierczak asszonyt, akit a lengyelek azért tartanak a sajátjuknak, mert apai nagyapja, Ludwik Kazmierczak a németek ellen harcolt. Férje neve pedig Joachim Sauer. Pszichológusként óvakodni fogok általam nem dokumentálható diagnózisok felállításától. Társadalomtudósként nem az „Anyóka” (hiszen ezt jelenti a meddő „Mutti” beceneve) elmekórtani elváltozásairól spekulálnék, csupán a jézusi „gyümölcséről ismerszik meg a fa” (Lukács, 6:44) alapján vizsgálom. Viselkedése érthetővé válik, ha megnézzük, kinek az érdekét képviseli, kinek a céljait segíti megvalósítani. Nos, ez nem a német nemzet, hanem a – polkorrekt zsargonnal kifejezve – nemzetközi nagytőke, vagyis az a csoport, amely őt jelenlegi pozíciójába hozta, s választóival még most is elhiteti, hogy idegen származása, NDK-s ifjúkommunista (FDJ) vezetői és a titkosszolgálati (Stasi) múltja ellenére ő nemzete érdekét szolgáló konzervatív, keresztény (CDU) politikus. Stasi-múltjáról sokat olvashat, aki III/III-as kódnevén rákeres: IM Erika (IM a nemhivatalos munkatárs rövidítése).

Ami a világuralmi elitnek Európa keresztény nemzetei ellen kirobbantott két világháború, és a Kaufman terv [„Németországnak pusztulnia kell!” által nem sikerült, azt a „nemes célt” éri el Merkel asszony: Az egységes német nemzetet aligha megfordítható módon számolja fel, nem csupán kulturális, de biológiai szinten. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az önvédelem ősi mechanizmusát mind büntetőjogi, mind társadalmi megítélésében drákói szigorral sújtja, akkor megértjük, mennyire kiszámított pontossággal teljesíti megbízói tervét, ami persze nem a keresztény Európa független nemzetállamainak védelme és felvirágoztatása.

– Számosan történelmi rejtélynek tartják, hogy a Németországot tönkretevő politikusi döntések ellen miért nem tiltakozik tömegtüntetésekkel naponta a német társadalom. Elképzelhető-e, hogy valamiféle társadalmi kór áll az apátia mögött?

– A Müncheni Egyetemen – néhány globalista professzor elkeseredett ágálása ellenére – 1993-ban megvédett habilitációs értekezésemben kimutattam, hogy az európai és Európán kívüli nagyszámú kísérleti személyek közül egyedül a németeknél, de ott meghatározó elterjedtséggel jelent meg az etnohosztilitás, vagyis a saját etnikumunkkal szembeni ellenséges beállítódás, hogy valaki eleve rosszabbnak tartja a saját fajtáját valamennyi más nemzet fiainál/leányainál. Ez a jellegzetesen német öngyűlölet és az ebből következő idegenimádat a nemzet túlélését aláaknázó reeducation, azaz az átnevelés következménye, amire a nyugati megszállók Németországot kárhoztatták. Immáron a harmadik nemzedék nő úgy föl Németországban, hogy belénevelték: nemzete bűnös, családja náci, keresztény vallása mit sem ér, hiszen nem akadályozta meg a népirtást. Akitől pedig az egészséges szellemi élet alappilléreit, oltalmazó és tápláló gyökereit elvették, családjába, nemzetébe és Istenébe vetett megrendíthetetlen hitét megmérgezték, azzal azt is el lehet hitetni, hogy a milliós beözönlő megszállóhad valójában saját bűnösnek hazudott németségétől menti meg. Így sikerült elhinteni a Willkommen-kultúrát, amire persze a központilag irányított sajtó folyamatosan rásegít.

Annak a pár, az orwelli gondolkodás bűnét elkövető németnek, akinek mégis feltűnik, hogy korábban nem erőszakolták a német nők ezreit, nem lepték el a német városokat a céltalanul lődörgő alakok, nem kellett erődöt építeni az Oktoberfest köré, és a német vonatokon sem szoktak baltázni, vagy a bevásárlóközpontokban lövöldözni, nos aki ez ellen mégis tiltakozni szeretne, az az igazi veszély a merkeli hatalom sajtójában, az a terrorista, azzal kell leszámolni. Így válik érthetővé, hogy az emberek inkább hallgatnak a megszállókra fecsérelt milliárdokból következő áremelkedésekről, a nők igyekeznek bájaikat elrejteni, és főleg, mindenki nyilvánosan hangsúlyozza, mennyire elítéli azt a veszélyes és „szélsőséges” pártot, ami nevében is azt hirdeti, hogy Németország és a keresztény Európa önfelszámolása helyett létezik más út, alternatíva. […] Saját nemzetünk fennmaradása érdekében igen fontosnak tartom, hogy a magyar ifjúságot tiszta hagyományaink alapján örök értékekre neveljük, s ne a globális világuralom kritikátlan kiszolgálóivá, renyhe rabszolgáivá, vagy a mammon majmolóivá. […]

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!