Menekültek

A menekültek nem nézik az M1 és más TV csatornát sem , teljes hirzárlatban vannak. Nem tudják mit kell tenni.Miért nem segiti senki a menekülteket ? vöröskereszt, máltai sz sz….. infotrmácioval , útbaigazitással. Például azzal, hogy a Kanceller Asszony kétszinü es kell vizum. Vgy menjenek tuntessenek a Nemet Nagykovetég elott es kovetekjek a beutazási vizumot. A menekültek ezert indultak utnak mert a Knceller Asszony azt mondta, hogy 1 millio menekultet fogad be. Hat akkor fogadja es ne itten dekkoljanak szegenyek. Sajnalom Oket mert felre vannak vezetve .Ez az igazsag röviden.. Hajra Magyarorszag.
Udv Cs. K.
___________________________________________

Aki kizavarta őket, elégedett lehet. A határon az iszlám fiatalok fegyveres visszaszorítása azt jelentené, hogy sikerült a háborút a Közel-keletről felénk elmozdítani. Nekünk és más európai népnek bebizonyítani „vérszomjas” létüket. A hazai liberálisok nagy örömére.
Barátsággal: T.A
________________________________________

Megrázó üzenettel fordultak a világhoz a közel-keleti keresztények
2015. szeptember 02. 16:44 Hunhír.info
Az otthonából több ezer társával együtt elűzött Amel Shamon Nona, moszuli káld érsek, valamint Arthur Serratelli püspök megrázó üzenettel fordult a nyugati világhoz. Az Iszlám Állam brutális eszközökkel megsemmisítette az egyik legősibb keresztény közösséget Irakban. Maalulában, ahol a mai napig Jézus nyelvét beszélték, tűzzel-vassal kényszerítették az iszlám felvételére a keresztényeket.
Karakosban gyerekeket fejeztek le és akinek a fejét nem póznára tűzték, azt élve temettek el. A szenvedésünk az európai és nyugati kereszténység sorsának az előszele” – nyilatkozta még augusztusban az olasz Corriere della Sera-nak Amel Shamon Nona, moszuli káld érsek, akinek az Iszlám Állam terrorszervezet verte szét közösségét Irakban. „Próbáljanak megérteni engem. Az önök liberális és demokratikus elvei egy fabatkát sem érnek itt. Meg kell érteniük a közel-keleti realitást, mert egyre több muszlimot engednek be országaikba. Önök is veszélyben vannak. Erős és bátor lépésekre van szükség, még ha azok ellentmondanak az elveiknek, akkor is. Azt hiszik, hogy minden ember egyenlő. De ez nem igaz: az iszlám nem vallja ezt. Az önök értékeik nem a muszlimok értékei. Ha ezt nem értik meg elég hamar, önök annak az ellenségnek lesznek az áldozatai, akit önök engedtek be az otthonukba” – fogalmazott üzenetében a káld érsek.
L.I.
_________________________________________________

Tisztelt Cím!.Magyar,nemzeti, konzervatív, katolikus állampolgár vagyok.Még nem vagyok a szervezet tagja, ha egyáltalán lehet itt tag valaki.Viszont nagyon örülnék, ha a CÖF- most, amikor megint nagy szüksége van a hazának a tényleg a magyarokat segítő összefogásra – hallatná a hangját.
Segítsünk! Magunkon és az országunkon, ugyanúgy, ahogy az árvíz idején.Most is árvíz van! Emberáradat, és ha ellep bennünket és nem maradunk a víz felett, elvész Magyarország.
Mi csak az eu.-s szabályok szerint járhatunk el, nem úgy mint a görögök, olaszok.Ők belül vannak a körön tehetik,velük szemben más a mérce, ez már számtalanszor bebizonyosodott..Viszont az is látszik, hogy aki egyszer ide bejött, azt már kulturált módon nem tudjuk kitenni.Tehát nem szabad beengedni! Egyet sem! Kérni kell a nemzet segítségét, mindenkiét , aki csak egy kicsit is gondol a jövőre és szereti a hazáját, építse a kerítést. Nem novemberre kell elkészülni, akkor már késő lesz!.Most azonnal, 10 napon belül, Ha odamegyünk ötezren, tízezren , meg fogjuk csinálni!A Kormány csak tegye ezt lehetővé, adjon eszközt, drótot , oszlopot -mi beállítjuk. Már most egyezkedni kell a románokkal és a horvátokkal, mert látszik, hogy onnan érkezik majd az elkerülő áradat újabb hulláma.
Kérem, fogják fel ezt segély kiáltásnak!Ha van módjuk, tegyenek valamit.
Dr.S.Sz.
_________________________________________________

Tisztelt CÖF Vezetőség!
Egy javaslatomat, gondolatomat szeretném önökkel Megosztani.
Látva a kilátástalan helyzetet, arra gondoltam, hogy civilek által bérelt autóbuszokat kellene megtölteni és indítani a migránsokkal a határ közelébe. ( szerbekhez hasonlóan).Ez, mivel nem az állam tenné, nem tartozna az állam által felrúgott egyezmények közé. Akár létre kéne hozni egy alapítványt, vagy be kéne vonni különböző segélyszervezeteket és nem utolsó sorban a polgári lakosságot ( hogy anyagilag támogassák, pl telefonon keresztül eljuttatva az összegeket). Ez nem minősíthető embercsempészetnek.
Lehet, hogy ha nem is teljesen, de használható ötlettel álltam elő.

Üdvözlettel : Dr A.I.-né
______________________________________

Javaslatok: Ma a Baross tèren tâjèkozôdva tapasztaltam,hogy a tõbb ezer emigrâns mèg,azt hiszi,hogy Nèmetorszâgi fogadja õket,-fõleg a szir menekûlteket. -Ezért sûrgõsen nagymèretû tâjékoztatô tâblâkat kellene elhelyezni,-angol,szir,afgân- nyelven. Tartalom: regisztrâciô nèlkûl nem lehet ujjlenyomat stb. Addig a befogadô âllomâsokra kell menni. Az ORszâggyûlès dôntése utân feltètlenûl kell a – tâjèkozôdô pontokon- a tâblâkat elhelyezni . Ez vonatkozik a keritèsek kõrzetère is. Megjegyzès: miutân elsô izben Schengeni kontrollal tõbb ezer km megtètele utân MO.talâlkoznak ez pszichès hatast gyakorol a szerencsètlenekre./ igyanezzel talâlkoznak Majd az esetleg visszatoloncolâsnâl is.
– a CÕF kezdemènyezhetne humanitârius akciôkat is.
F.J.

______________________________________________

CÖF Tisztelt Vezetősége!
Hát ezt is megértük!
Tüntetés volt Budapesten a m i g r á n s o k m e l l e t t!!!!
A demokráciába persze ez is bele tartozik, hogy a magyar ellenes, ezért roppant kártékony, az orruk hegyéig ellátni nem képes egyének is kifejthessék álláspontjukat.Lehet valaki öngyilkos mint természetes személy, s a rövidlátók megkisérelhetik a nemzetünk öngyilkosságát is elő segíteni.
Ez a tüntetés annak a fényében a legelkeserítőbb, hogy a m i g r á n s ok b e e n g e d é s e e l l e n nincs tüntetés!
Pedig vagyunk néhányan ilyenek mint én, akik teljesen elitélik, ellenzik és a magyar érdekek elárulásának tartják még a migránsok zöld határon keresztül történő beengedését is! Az itt tartózkodásukat pedig különösen ellenzem!
A határátkelőhelyek, valók a határátkelésre, a szükséges úti okmányokkal. Ha nem igy van, mi szükség rájuk?
A tiltott határátlépést m i n d e n e s z k ö z z e l m e g k e l l a k a d á l y o z n i!!!!
Például tüntetni is kell a migránsok j o g e l l e n e s b e ö z ö n l é s e e l l e n!!!!
Erre kérem a CÖF Tisztelt Vezetőségét, Csizmadia urat pedig külön is: mutassuk meg az erőnket mi, migráció ellenesek is! Ne csak a Magyíarországot tönkretenni akaró libsik tüntessenek!
Üdvözlettel,
Dr. P.G.
régi CÖF tag

Szerző
CÖKA

“Menekültek” bejegyzéshez 1 hozzászólás

 1. A cérna előbb-utóbb elszakad

  Látva a miniszterelnök diplomáciai látogatásának eredményét az EU vezetőinél, egyre tragikusabbnak, ha éppen nem katasztrófálisnak érzem hazánk helyzetét ebben az „ügyben”. Azért írok „ügy”-ről, mert miközben számunkra ez tragédia, amely egyre inkább katasztrófával fenyeget, addig az EU prominensei egy a sok közül „ügy”-ként kezelik, amelyet a magyar kormányról kialakított rossz kép fenntartása érdekében kell eljátszani. Ennek része a cinikus kioktatás is, annak a helyzetnek a kezelését illetően, amelyet tulajdonképpen miattuk kell elszenvednünk, hiszen a passzivitásukkal hoztak bennünket kényszerhelyzetbe. Azok, akik az alaptörvényből kihagyták Európa keresztény gyökereit, most a keresztényi befogadásról papolnak ahelyett, hogy az ok megszüntetésére törekednének. Arra, hogy
  • megszüntessék az okot, ami miatt ezek az emberek hátrahagyják szülőföldjüket, családjukat, kultúrájukat,
  • állítsák le azt a propagandát, amelyben befogadással csábítják Őket,
  • számolják fel a népvándorlást, a Magyarországon kialakult méltatlan és arcpirító helyzetet azzal, hogy már az EU határai előtt vagy határain szűrjék ki azokat, akik valóban menekültek (életük féltő keresztények, az Iszlám Állam elől menekülők).
  Az eredeti ok sajnos már nem szüntethető meg, hiszen az nem más, mint az USA és szövetségeseinek felelőtlen demokrácia exportja a közel-keleti térségbe és Afrikába. Valójában nekik, némelyüknek úgy is mint gyarmattartó, és nem nekünk kell viselni ennek a népvándorlásnak a következményeit. Eddig az EU impotens vezetői semmi, érdemi intézkedést sem tettek az ügy megoldásáért, ellenben farizeus módon a beözönlő tömegek megsegítéséről, befogadásáról szónokolnak.
  Természetesen a magyar kormánynak is folyamatosan kellene tárgyalni az EU vezetőivel a kooperációról, a leghatékonyabb módszerek alkalmazásáról. De, nem mindig csak Orbán Viktor kell legyen a kulcsfigura. Miért is van külügyminisztérium, külügyminiszter és sok-sok diplomata? Biztos, elő kell készíteni egy ilyen csúcstalálkozót a főnöknek, de a témákat ki kell találni, egyeztetni, sőt, a zömét meg kell oldani önállóan. Viszont, meggondolatlan, un. nem diplomatikus nyilatkozatokkal csak rombolni lehet.
  Ami az itthoni megoldásokat illeti, szintén vannak az embernek fenntartásai. Nem kell itthon el-szenvedni ennek a tömegnek az eltartását, fegyelmezését, hiszen, ha Európa egyes országai oly-annyira befogadók, akkor a határról célvonatokkal vigyék ki Őket a németek, franciák, belgák a ha-tárainkon túlra. Azt viszont meggyőződésből hiszem, hogy aki tőlünk kér menedéket, azt megfelelő körülményeket biztosító menedékszállásra kell vinni, amíg a kérelmét elbírálják. Most még jó idő van, mi lesz később??
  Nos, az áldatlan jelenlegi magyarországi helyzet felszámolása, a balkáni korridor megszüntetése érdekében a magyar diplomáciának határozottan kell követelni az EU-tól, hogy
  • tudatosítsák a migránsokban, hogy ne viselkedjenek csőcselékként (tisztelet a kivételnek), a határainkat csak legálisan léphetik át (nem tagadhatják meg a regisztrációt), a törvényeinket be kell tartani. Ha tehát menekültként viselkednek, akkor remélhetnek kedvező bánás-módot. Ez az EU-vezetők felelőssége,
  • azonnal szállítsák el azokat Magyarország déli határairól (és az országban szétszóródottakat) célvonatokkal, akik nem Magyarországtól kérnek menedéket; segítsenek rendészeti erőkkel a helyzet rendezésében,
  • azonnal küldjenek a nagyhatalmak gyűjtő-hajókat hadihajók védelmében a Földközi tengerre, kiszűrendő azokat, akiket befogadnak; vegyék fedélzetre és vigyék haza, Ny-Európába. Vagyis a regisztrációt helyezzék az EU déli határaihoz.
  A tartós megoldás érdekében természetesen javasolandó az EU-nak, USA-nak, ENSZ-nek, a Biztonsági Tanácsnak, hogy
  • azonnal tárgyaljanak az erős gazdasági, politikai és katonai potenciállal rendelkező arab államokkal a rend helyreállítása, az Iszlám Állam felszámolása érdekében (beleértve a száraz-földi csapatok bevetését is),
  • középtávon számolják fel a térségbe irányuló fegyverexportot, hiszen a fejlett nyugat fegyvereivel harcol ezekben a térségekben a másik fél is,
  • távlatokban oldják meg, hogy a globális tőke fektessen ezekbe a térségekbe a népesség otthontartása érdekében, úgy, hogy a pénzkiszivattyúzás ne folytatódjék,
  • az európai kultúra fenntartása érdekében azzal foglalkozzanak, hogy az eredeti európai, elkényelmesedett népesség több gyereket szüljön,
  • a világ jövőjének alakításában a permanens fejlődésre alapozott közgazdasági szemléletet favorizálása helyett hallgassanak azokra a tudósokra, akik például kulturális identitással, kultúrák keveredésével, vallástörténettel, népesedéspolitikával, elszegényesedéssel, környezeti fizikával, földtörténettel, klimatológiával, vagyis a globális problémákkal, azok hatásaival és kezelésük mikéntjével foglalkoznak.

  Remélem, a helyzet rövidesen megoldódik és hazánk nem lesz a világ céltáblája egy olyan ügy miatt, amelynek felszámolására rákényszerültünk. Minden esetre, a párbeszédet folytatni kell az EU prominenseivel már csak azért is, hogy ne adjunk lehetőséget az elmarasztalásra. Nem utolsó sorban, nekünk is be kell fogadni azokat, akik életükért menekülnek és itt akarnak élni, asszimilálódva a mi kultúránkba.

  DrLA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!