A Civil Összefogás Fórum Miskolci Klubja szeretettel hívja Önt a
….töretlen hittel….. című Vass Albert-estre

Időpont: 2024. március 7. 17 óra
Helyszín: Tudomány és Technika Háza klubterme (3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 5.)

Szentegyedi és Czegei gróf Wass Albertet, aki egy rendkívül humánus, Isten által különleges adottságokkal megáldott ember volt a magyar, de a világirodalomban is, nagyon sokáig tudatosan
mellőzték, illetve ellentmondásosan értékelték. Éppen ezért a munkásságával foglalkozóknak erősen törekedni kell, hogy az igazi és jó forrásokhoz vezessék az érdeklődő közönséget. Oszlatni a homályt és hirdetni az értéket. Ez azért fontos, mert a gyűlölködők csapata állandósul. Ahogy a politikai életben is szokás, a támadásoknak sajnos rendszerint megszokott forgatókönyve (helyszín, stílus, személy) működik – alaptalanul, ízléstelenül. Vigyázzunk tehát, mit fogadunk be és el, mindig tegyük előbb mérlegre kulturális igényeink nekilendülését.

„Wass Albert merész nézeteket vallott, s a történelem őt fogja igazolni: már ifjú éveiben felismerte, hogy Erdély történelmileg multikulturális, többnyelvű, multinemzetiségű sajátosságot hordoz. Wass Albert büszke volt arra, hogy Erdélyben mondták ki először a szabad vallásgyakorlatot és vallási türelmet a magyar fejedelmek. Hitt abban, hogy olyan törvényeknek kell megszilárdulniuk Romániában, melyek figyelembe veszik a több nép és nemzetiség közös és egyenlő jogait.”
(Czegei Wass Huba dandártábornok)

Wass Albert elkötelezett erdélyi magyar író volt és maradt élete végéig. Gazdag és sokágú életműve – regények, versek, önéletrajzi írások, előadások, publicisztikai cikkek stb. – befogadásra vár. A huszadik század nagy magyar irodalmi egyéniségei között a helye!

Közeledvén az Európai Parlamenti választásokhoz egyre fontosabbnak érezzük a hazánkhoz, a szülőföldünkhöz való kötődésünk, elkötelezettségünk elmélyítését önmagunkban és környezetünk tagjaiban is. Március 7-én ehhez a küldetésünkhöz Wass Albertet hívjuk segítségül Nagy Gábor tolmácsolásában.

A rendezvényre szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!