Meghívó

Civil Akadémia – Miskolc

Terveinket fenntartva, annak részeként, 2022. január 27-én megtartjuk első találkozónkat, mint kihelyezett CIVIL AKADÉMIA. Vendég Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója, a CÖF Klub Miskolc Tiszteletbeli Tagja. Arcmaszk használata kötelező, védettségi/oltási igazolást elvárjuk (lásd meghívót).

A Civil Összefogás Fórum Miskolci Klubja a SORSKÉRDÉSEK sorozatban Csöbör Katalin
országgyűlési képviselőt és Kiszelly Zoltán politológust, a Századvég Alapítvány
Politikai Elemzések Központjának igazgatóját, a CÖF Klub Miskolc Tiszteletbeli Tagját
látja vendégül 2022. január 27-én.
„Forr a világ bús tengere”. A Berzsenyi Dánieltől vett idézet rövid kortünet is lehetne.
Nyugat-Európa feladva kulturális gyökereit, a jólét oltárán feláldozza ősei múltjában
gyökeredző jövendőjét. A gyermektelen Európai Uniós elit számára tűzre vetni való
érték a család lélek és emberformáló ereje, vele együtt a haza és annak feltétlen
szeretete. Helyette a korlátlan egyéni szabadság iránti elvárás munkál az emberekben,
különösen azok képviseleti jogát maguknak vindikáló szervezetek vagy hatalmat éppen
gyakorló intézmények vezetőiben. Következésképpen az egyén saját érdekeit elébe
helyezheti a közösségi érdekeknek, miáltal a társadalom létét biztosító összetartozás
szálainak hálója felfoszlik, a szabadság szabadosságba csap át. Ratzinger bíboros
szerint: „A szabadság zavaros ideológiája olyan dogmatizmushoz vezet, mely
egyre ellenségesebbnek mutatkozik a szabadsággal”, hiszen olyan
társadalmakat épít, amely „kizárja Istent a közgondolkodásból”. Ennek a zavaros
ideológiának botor alkalmazása révén feledkezik meg az Európai Unió elitje a nemzet
saját gyermekekkel történő utánpótlásáról részben a nemi identitás gyermekkorban
való összezavarásával, részben a kultúránktól, vallásunktól idegen mediterrán vagy
trópusi klímából származók idetelepítésével. E szabadosság megjelenik a klíma
helyreállítása iránti törekvésekben is, a pandémia legyőzésében is, hiszen a célok
eléréséhez azonos irányba húzó, az elrendelt intézkedéseket betartani hajlandó és
képes, a szakmai kompetenciákat tisztelő állampolgárokra lenne szükség.
Szakértő vendégünk globális-, európai- és hazai helyzetértékelése, Képviselő Asszony
következő parlamenti ciklusra vonatkozó stratégiai szándékainak meghallgatása után
a közönséget is bevonva azt beszéljük meg, hogy mit kell tennünk azért, hogy a tét, a
szélsőségektől mentes, a keresztény etikán nyugvó, létszámában és anyagi
lehetőségeiben is egyre gyarapodó, hazáját szerető magyar társadalom megtartható
legyen, egyúttal az ellenünk határainkon túl és itthon acsarkodók mozgásterét is fel
tudjuk számolni.
Dr. Lengyel Attila
a CÖF Klub Miskolc elnöke

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!