Az orosz népművészet évszázadokra visszatekintő figyelemre méltó alkotása a matrjoska baba. A turisták kedvencévé vált, talán nincs is olyan utazó, aki Oroszországba járt és nem ismerné. Van benne valami, ami egyszerűségében sokszor változó festési motívumokkal gondolatébresztővé teszi. A nagyobb figura elnyeli a kisebbeket, ezzel a benn foglaltak jelentéktelenné válásának folyamata juthat eszünkbe. A világ legnagyobb matrjoskájából már 74 hasonmás is előbújhat. A humor sem maradhat el a bábukészítők fantáziájából, amit visszaigazol a Putyin képmásából készülő babák keresettsége. Mindenesetre nem kell fantázia ahhoz, hogy a bábok szétszedésekor találkozzunk a sok egyre kisebb, a végén a maga lábán megállni nem képes jelentéktelen semmire sem jó törpülő utánzatokkal.

Óhatatlanul a mai magyarországi ellenzék képe jelenik meg az ember előtt. Ha bolsevik kommunista, posztkommunista történelmi múltat felidézzük eljuthattunk egy Gyurcsány képére festett matrjoska figuráig, hiszen a Szovjet birodalom egymást követő vezetőinek fontossági elszürkülése a világ szemében látható példával járt. Lenin, Sztálin, Hruscsov és utódaik a Szovjetunió felbomlásáig egymást követve egyre többet vesztettek jelentőségükből. A hasonlóságok felébresztik az 1989 óta eltelt posztkommunista majd szocliberálissá átvedlett baloldali vezetők matrjosodását. Ugyan az orosz és magyar lélek lényeges különbségeket takar, mégis a gyurcsányi-jelenség hasonlóságokat mutat arra nézve, hogy egy önmagát nagyvezérnek beállító figura miként foglalhatja magában és takarhatja el követőit.

Jött a tanítvány Bajnai Gordon. Majd csatlakozott az egymást követő MSZP-s pártvezetők sora és személyükkel piciny kis matrjoska bábukkal ajándékozták meg a kiábránduló baloldaliakat. Mesterházy Attila, Tóbiás József, Molnár Gyula úgy tűnik, mind elfértek a virtuális sorozatban, akárcsak Gyurcsány Ferenc táskahordozója Szigetvári Viktor, a kézen fogott Juhász Péter sípművésszel.

A helyzet az, hogy a felsorolt játékbábukat már nem lehet sem a hazai, sem a külföldi érdeklődőkre sózni, valószínűleg kiselejteződnek a „Ki nevet a végén” társasjáték icinyke-picinyke kiütött figurájaként.

A Bennfoglaló, aki elindította az osztódást mostanra már túlzónak tartja az újonnan megjelenő kispártok szaporodását. Bő köténye alól felvillantotta pénzkészletét, amivel bevásárolna az ellenzéki pártpiaci áruból, hogy saját boszorkánykonyhájában főzőcskézhessen. Nem csoda, hogy aggódik a gyurcsányi matrjoska, hiszen a MoMocskák, Kétfarkúak és hasonlók szerteszét guruló figurák. Ők önállóan szeretnének, a politikai játéktáblán megjelenni. Matrjoskánk pedig azt vallja, hogy a pénz beszél a kiskutyák meg ugatnak. Tudja azt is, hogy szorult helyzetében az asztalról elguruló morzsákért is érdemes lehajolni. Igen a hatalom megszerzésének vágya mindent felülír. Ezt igazolják az ellenzéki pártok, bár a budapesti olimpia megrendezése kapcsán konszenzust kötöttek a fővárossal és a kormánnyal, mégis ezt követően politikai érdekeiket előtérbe állítva árulásra adták fejüket. Ez a pálfordulás nem egyszerűen a magyar nemzet nagy többsége elleni merénylet. Ellentétes Közép-Kelet Európa népeinek érdekével is, hiszen a Budapestre látogató turisták 500 km-en belül lévő fővárosaikat is meglátogatták volna. Nem tudják elviselni, hogy Magyarországnak olyan kormánya van amely, képes népének egységes akarata mellett a volt keleti blokk tagjaként az Olimpia megrendezésére, azaz kiemelkedő alkotásra.

Lehet, hogy egy álommal szegényebbek leszünk. Gyermekeink számára közvetlen közelről nem tudjuk bemutatni azokat a példaképeket, akik küzdésükért megérdemelt dicsőséget nyerhetnek. Nemzetünk sokasága azonban hiszi, hogy érdemes a Teremtőt és a teremtést szolgálni. Tudja, hogy feladata, hogy építsen, és ne romboljon. A valóság helyes értelmezéséhez az ifjúság számára nem elégségesek a virtuális élmények. Más az olimpiai eseményeket személyesen látogatni és megint más azokat pl. interneten követni. Cseh Tamást idézve „Ne hagyjuk, hogy Valóság Nagybátyánk tőlünk elutazzon”, ezért az általam megírtak az értőknek felszólító levélnek is tekinthetők.