Magyar Polgári Média Egyesület

A jelentkezés feltétele, hogy az alapító okiratból, alapszabályból megállapítható legyen, hogy a jelentkező szervezet országos, szakmai vagy érdekvédelmi jellegű! Feltétel továbbá, hogy a szervezetet a Bíróság a felhívás megjelenése előtt legalább két évvel korábban (2008. január 13-ig) már bejegyezte. A kuratóriumokba alapítványok, pártok, kamarák nem jelentkezhetnek.

Kérem, hogy amennyiben pályázni kívánnak az ORTT-nél, az egyszerűség kedvéért kövessék az alábbi menetrendet:

 1. Minél előbb kérjék ki a területileg illetékes bíróságtól a szervezetükről szóló hitelesített iratokat, a frissen hitelesített alapszabályt és a bejegyzési határozatot. Három hónapnál régebbi hitelesítést illetve számítógépes kivonatot, vagy közjegyzői hitelesítést nem fogadnak el. (Néhány bíróságon megtagadják a hitelesítést, amit jelezni kell az ORTT jogi osztályának – 06-1-429-8724 -, és írásban kérni az elutasítást.) A bíróságon illetéket kell fizetni, amelyről számla kérhető. Ne hagyják az utolsó hétre a hitelesíttetést, mert hetekig eltarthat az ügyintézés!
 2. Töltsék ki értelemszerűen a mellékelt jelentkezési lapot, amely az ORTT honlapjáról is letölthető (www.ortt.hu).
 3. Érdemes mindhárom kuratóriumba (MTV, Magyar Rádió, Hungária Televízió) regisztrálni a szervezetet.
 4. Aki a korábbi években már jelentkezett a kuratóriumokba és nyilvántartásba is vették, annak ugyanabba a kategóriában kell a szervezetét megjelölnie most is. A kategóriák megtalálhatók a mellékelt felhívásban. A hiányosan kitöltött adatlapot nem veszik nyilvántartásba, és utólag sincs mód a hiánypótlásra.
 5. Ha a szervezet alapszabálya szerint a szakmaiság kérdéses volt (a kultúra területén: e./ kategóriában; az oktatás-tudomány területén: f./ kategóriában) és emiatt korábban elutasították a nyilvántartásba vételüket, az idén a tevékenységi körüknek megfelelő más kategóriába bejelentkezhetnek.
 6. Ha a Szervezet mindhárom kuratóriumba bejelentkezik, akkor mindhárom kuratóriumba ugyanazt a kategóriát kell megjelölnie. (pl. a környezetvédelem az MTV-ben és a Rádiónál    j.) kategória a Hungária Televízióban viszont h.). Ügyelni kell tehát arra is, hogy a Rádió és az MTV Közalapítvány szervezeti kategóriáinak betűjelei azonosak, a Hungária Közalapítványéi részben eltérnek.
 7. Ha a szervezet alapszabályából nem derül ki egyértelműen a működés országos jellege vagy a szakmai háttér, akkor célszerű az alapszabály módosítása. Amennyiben arra már nincs idő, akkor azt javasoljuk, hogy a szervezet törvényes képviselője csatolja a jelentkezéshez írásos nyilatkozatát mindkét kérdésről.(pl. Alulírott, nyilatkozom arról, hogy szervezetünk országos, és oktatási (szakmai) szervezet.)
 8. A kitöltött ORTT-s jelentkezési lapot, valamint a hitelesített mellékletek eredeti (!) példányát tértivevénnyel adják fel az ORTT fenti postacímére. A végső postai feladási határidő: 2010. március 15. Vigyázat, ünnepnap, ezért legkésőbb március 12-ig célszerű postázni! A jelentkezési lapokat személyesen is átveszik az ORTT székházában legkésőbb március 15-én éjfélig. Az ORTT átvételi igazolást köteles adni.
 9. Azt a szervezetet, amelynek képviselője nem jelenik meg a sorsoláson, kizárják a jelölésből. A sorsolás 2010. április 1-én, csütörtökön 11 órakor lesz a Kossuth Klubban. (VIII. ker. Múzeum u. 7.) A sorsolás előtt a helyszínen feltétlenül regisztráltassák magukat. A kötelező regisztráció 9 órától 10.30-ig tart.
 10. A sorsoláson a szervezet vezetőjének vagy meghatalmazottjának meg kell jelennie. A sorsoláson megjelenő vezető vagy meghatalmazott személy és a később kijelölendő kurátor személye eltérhet egymástól. Egy meghatalmazott csak egy szervezetet képviselhet a sorsoláson. Ha meghatalmazást ad valakinek a szervezet sorsoláson való képviseletére, egyeztesse a megbízottal, hogy kizárólag ettől az egy szervezettől fogadjon el megbízást, mást ne képviseljen, mert kizárják a sorsolásból.
 11. Ha a sorsoláson véletlenül két, esetleg három kuratóriumba is kisorsolják a szervezetüket, akkor ott a helyszínen kell választaniuk, nyilatkozni arról, melyik médiumba akarnak tagot delegálni.
 12. Javaslom, hogy az összes beadványt, és a meghatalmazást egyszerre írja alá a szervezet képviseletére jogosult személy.
 13. Az ORTT honlapján is kísérjék figyelemmel a közleményeket. A szervezetek nyilvántartásba vétele is ott lesz olvasható.

Ha a dokumentumok kitöltésében, vagy bármiben segíthetek, nyugodtan keressenek a +36203683132-es mobiltelefonszámon vagy a mpme@freemail.hu e-mail címen.

Sok sikert kívánok:

Hős Gábor

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!