Levél és javaslat CÖF és CÖKA vezetőinek

Tisztelt Heizler Norbert László úr!
Tisztelt Dr. Csizmadia László úr!

Feleségemmel együtt örömmel vettünk részt a január 25-én, a Szent Margit Gimnáziumban megtartott szimpóziumon, ahol az ismert publicista előadását hallgattuk meg a rendszerváltás/rendszerváltozás számos érdekes előzményéről és következményeiről. A lezajlott rendezvény egészében (nem csak a főelőadás, hanem a teljes program) fölidézte annak az évtizedekkel korábban, különösen az Antall-kormány működésének végétől számított jó másfél évtizedben kialakult rendezvénysorozatoknak a példáját és szerepét, amelyek arra voltak hivatottak, hogy életben tartsák és a politikai „ellenszélben” is fejlesszék a magyarság-tudatot, a magyar kultúra értékeit és a nemzeti összefogás fontosságát. Ilyen előadássorozat volt – és a többiek körében is bizonyára a leghíresebbé vált – TF Esték sorozat, a feledhetetlen Schulek Ágoston és neje szervezésében, amely a hazai nemzeti érzelmű polgárság kulturális, erkölcsi és politikai hitvallásának segítője, erősítője lett.
A tegnapi szimpóziumon elhangzott kérdéshez/kéréshez kapcsolódva – és a példaképek sokaságát nyújtó más civil szerveződéseket ugyancsak ide értve – ezúton javasolom az említettekhez hasonló szellemiségű rendezvények/rendezvénysorozatok előkészítését, meghirdetését és megtartását, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a hazai jó szándékú és a pozitív véleményeket hirdető, a politikában is az építő, az előre vivő elgondolásokat támogató polgárság legyen és maradjon többségben. Vegyék figyelembe, hogy a fentiek eredményeként kialakuló civil közösségek tagjai is igénylik a velük – problémáikkal és helyzetükkel – foglalkozó, őket folyamatossággal tájékoztató „törődést”, nem csak a választások közvetlen közelében, hanem a közbenső időszakban is.
Mindezt azért hangsúlyozom, mert ennek az ügynek felkarolása egyrészt szép és érdemleges hagyományt elevenítene föl, másrészt jó keretet nyújtana a kölcsönös tájékoztatás és a valódi együttérzés/együttgondolkodás kialakítása terén, ami nélkülözhetetlen eleme a szellemi honvédelem érdekében megvalósuló minden eredményes tettnek, megmozdulásnak.
Fentiekben az egyetértést remélve és a továbbiakhoz sok sikert kívánva maradok

szívélyes üdvözlettel

Dr. V.L.
Professor Emeritus,
BCE

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!