Levelezés az Európai Bizottsággal

______________________________________________________________

Európai Bizottság részére
Rue de la Loi / Wetstraat 170
B-1049 Bruxelles/Brussel

Tárgy: Befogadott és továbbított 0370/2017 számú petíció az uniós intézményi szereplők – különösen a Bizottság és Európai Parlament egyes tagjai – felelősségét megállapító EP-vizsgálóbizottság felállításáért a Földközi-tengeren előállt humanitárius helyzet kapcsán

Tisztelt Bizottság!

Levelünk előzménye, hogy 2017. október 2-án alulírott Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, mint Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet petíciós kérelemmel fordultunk az Európai Parlament Petíciós Bizottságához. Petíciónkban arról írtunk, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és más nemzetközi szervezetek korábbi becslései alapján 2014 óta több mint 15 ezer migráns és menekült fulladt bele a Földközi-tengerbe, miközben megpróbáltak Európába átjutni, amely kialakult helyzet és gyakorlat – a két esztendeje tetőző, akkor egész kontinensünket elborító migrációs válság nyomán – humanitárius katasztrófát idézett elő a térségben. Azon véleményünknek adtunk hangot, hogy az eredetileg a 2007/2004/EK tanácsi rendelettel létrejött Frontex (Európai Határ- és Partvédő Ügynökség) feladata lett volna, hogy az Európai Unió határigazgatását megfelelően elősegítve és összehangolva – az EU Alapjogi Chartájával összhangban – az ilyen tragikus helyzeteket megelőzze, és hogy a lélekvesztőkön elindult emberek életét megmentse, és egyben megvédje az európai közösség külső határát és az uniós polgárok biztonságát.

Petíciós kérelmünkben arra is felhívtuk a figyelmet, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (52) bekezdésének értelmében az Európai Bizottság képviselteti magát a Frontex felett felügyeletet gyakorló és az ügynökség irányításához és működéshez szükséges összes hatáskörrel felruházott igazgatótanácsban, így felelősséget is visel az Európai Unió határőrizetének irányításáért. Elfogadhatatlannak neveztük, hogy ártatlan emberek ezrei leljék halálukat a Földközi-tengerben amiatt, hogy az EU nem képes megvédeni saját határait, és hogy az elindult emberek tömegeit nem képes még idejében megállítani, hogy az Európai Unió egyik szakosított ügynöksége megfelelő intézkedések, határvédelmi intervenciók révén nem látja el hatékonyan kitűzött feladatát, és hogy mindezért senki nem viseli a felelősséget a magát a jogállami rend térségeként deklaráló Európai Unió intézményeiben.

Hasonlóan az olasz hatóságok álláspontjához, mi is úgy látjuk, hogy a Földközi-tengeren működő NGO-hajókkal, illetve migránsmentő civil szervezetekkel kapcsolatos átláthatósági aggályok és nemzetbiztonsági jelentőségű kérdések tisztázásra szorulnak. Továbbra is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az EU felelős tisztségviselői, intézményi vezetők – sokszor külső nyomásgyakorlásnak is engedve – nem akarják elősegíteni Európa hatékony és megfelelő határvédelmét.

Októberi petíciónkban egyúttal arra kértük az Európai Parlamentet, hogy az uniós intézményi szereplők – különös a Bizottság és Európai Parlament egyes tagjai – felelősségének megállapításáért haladéktalanul vizsgálóbizottságot állítson fel a Földközi-tengeren előállt humanitárius helyzettel kapcsolatban, az uniós határvédelem principiális elsőbbségét akadályozni kívánó uniós vezetők és EP-képviselők mielőbbi kiszűrésére, és a továbbiakban az ilyen gyakorlat sürgős megfékezésére.

  1. október 25-én kelt levelében Cecilia Wikström asszony, a Petíciós Bizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy a Petíciós Bizottság az EP eljárási szabályzata alapján elfogadhatónak, valamint az Európai Unió tevékenységi körébe tartozónak találta a 0370/2017 számú petíciónkat, egyúttal pedig arról biztosított bennünket, hogy azt továbbította az EP Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságának annak érdekében, hogy a felvetett problémát jövőbeni munkájuk során figyelembe vehessék.

Arról érdeklődöm, hogy az elmúlt időszakban – a befogadott és továbbított petíciónk alapján – milyen konkrét előrelépéseket sikerült tenni a kérdés mielőbbi tisztázása (és hosszú távú kezelése) érdekében az egész közösség jövőjét érintő válsághelyzet kapcsán, és hogy az Európai Bizottság mint az Unió végrehajtó, döntéshozó és ellenőrző intézménye, illetve annak egyes tagjai mit gondolnak saját felelősségükről a kérdéssel kapcsolatban, és hogy miként állnak egy erre vonatkozó esetleges felelősségi vizsgálathoz. Hisszük, hogy az Európai Unió és intézményei sem nézik tétlenül és következmények nélkül, és nem is hagyják majd a jövőben, hogy jórészt megvezetett és becsapott emberek tömegei leljék értelmetlen halálukat a Földközi-tengerben amiatt, hogy az EU nem képes megvédeni saját határait, és hogy mindezért senki ne viselje az erkölcsi és politikai felelősséget.

Várom mielőbbi és megtisztelő válaszukat.

Budapest, 2017. december 15.

Tisztelettel

Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány képviseletében
Csizmadia László
kuratóriumi elnök

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!