Lélektani hadviselés az európai népek ellen

Az a mód, ahogyan az EU és az ENSZ maga alá akarja gyűrni az európai népeket, nemzetállamokat (az európai kultúrát, úgy ahogy van), minden jel szerint tudatos és szándékos, emellett megtervezett, ugyanis sajátos pszichológiai törvényszerűségeken alapul: a tekintély és a csoportnyomás befolyásoló hatásán. Ezek olyan általános érvényű szociálpszichológiai összefüggések, amelyeknek érvényesülése, beteljesedése alól igen nehéz kivonnia magát bárkinek, de különösen azoknak (a tömegeknek), akik az un. mezőfüggő, azaz befolyásolhatóbb kategóriába esnek. A tekintély (bármely vezető és referencia-személy) példája és elvárásai, valamint a csoportnyomás (aminek egy adott csoport tagjaként mindig ki vagyunk téve) mindenkor jelentősen meghatározzák az adott közegben jelenlévő egyének percepcióját, viselkedését, gondolkodását, átéléseit (pl. érzelmi reakciói, úgymint meggyőződés, azonosulás, öröm, felháborodás stb.). Ezek tehát olyan látens pszichológiai eszközök, amelyeket nem kell fennen lobogtatni, bemutatni, meghirdetni, nem kell a nyilvánosság elé tárni, mert „fű alatt” is működőképesek, hatékonyak. Aligha kétséges, hogy az EU és az ENSZ pszichológiai tanácsadói erre vonatkozó hasznos tanácsokkal szolgáltak az európai lakosságra vonatkozó meggyőzési stratégia és taktika kimunkálásakor. Nem véletlen, hogy elvárásként főként humanitást, szolidaritást, erkölcsi kötelességet és felelősséget emlegetnek, csupa olyan dolgot, amely – minthogy a keresztény alapú európai értékek közé is tartoznak – igen alkalmasak csalinak és beetetésre, vagyis arra, hogy ezek mentén a tömegek szinte vakon kövessék azok iránymutatását, akik tekintélynek vagy referencia-csoportnak minősülnek. Márpedig – a közép-kelet-európai országok lakosai számára különösen – az EU és az ENSZ még mindig (noha már némileg megtépázva) rendelkezik azzal a nimbusszal, ami nagy tömegek előtt effajta szerepek betöltésére képesíti. Ezért van hát az európai lakosság lebénulva, elkábulva! Ezért van az, hogy szinte kukán szemléli és tűri (bár már egyre kevésbé!), hogy a migráció rájuk erőltetésével megalázzák, leigázzák, kisemmizzék, legyilkolják! Ez tehát az európai népek részéről a legkevésbé sem tudatos önfeladás, hanem egy mérgező narratíva béklyója, rájuk bocsátott álom, hipnózis, gonosz varázslat. Mindeközben pedig az egyének és népek szabadságának, jogérvényesítő és önrendelkezési képességének lélektani eszközök útján (is) megvalósított, alattomos eltiprása zajlik, ráadásul oly módon, hogy annak következtében mind az egyén, mind a tömeg szinte magatehetetlen bábbá, valóságos zombivá torzul, hogy immár maga sem ismer önmagára.

A gonosz bármilyen tetszetős álruhát öltött, az öltözék talmi csillogása nem vakíthat el minket. Ármánykodásai ellen csakis egy módon lehet védekezni: meg kell törni a gonosz erőt, szét kell foszlatni a bénító „varázslatot”, vagyis csipkerózsika-álmukból fel kell ébreszteni a népeket. Mégpedig úgy, hogy minden lehetséges és elképzelhető módon, újra meg újra, kitartóan szembe kell menni az alattomosan igába hajtó gonoszsággal: tiltakozni, szabotálni, rámutatni, nevén nevezni, leleplezni, szembesíteni, nyilatkozni, szövetkezni, lejáratni, karikírozni, és nem csak védekezni, hanem támadni is! Lényegében úgy – csak ha lehet, még nagyobb eréllyel –, ahogy azt a magyar nemzet érdekeit képviselő Kormányunk ma is csinálja. Az eredmény nem maradhat el. Kitartást!!! Hajrá magyarok, hajrá Európa!!!

2018-12-11

A.R. Gy.

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!