Közlemény

A CÖF-CÖKA véleménye szerint a bankok a devizaalapú kölcsön felvevőket jól látható  módon kisebbségi helyzetbe sodorták. Családok kerültek a csőd szélére, sokak egzisztenciája vált reménytelenné.

A pénzügyi szakma spekulánsai saját és bankjaik gazdagodása érdekében nemcsak a kölcsön felvevőknek, hanem a magyar gazdaságnak is devizacsapdát állítottak.

A független igazságszolgáltatás képviseletében a Kúria olyan jogegységi határozatokat hozott, amelyek figyelmen kívül hagyják a közerkölcs íratlan szabályait, valamint az eladósodott polgárok jogos s.o.s. jelzéseit.

A Kúria döntése szerintünk egyoldalú, indokolatlanul csak a bankoknak kedvez. A testület állásfoglalása alaposabb meggondolás után, az Alaptörvény és a Ptk megfelelő  értelmezésével akár ellenkező eredménye is juthatott volna.

Ezért feladatunknak tekintjük az Alaptörvény és a Ptk szabályaira, valamint a jogállamiság  alapelveire hivatkozva felkérni az ombudsmant arra, hogy törvény adta lehetőségeit használva járjon el az Alkotmánybíróságnál a Kúria jogegységi döntéseinek megsemmisítése érdekében.

Nem hagyhatjuk, hogy a független igazságszolgáltatás, amely megbízását, mint mindhárom hatalmi ág, végső soron a néptől kapta, a társadalom jelentős számú, de önhibáján kívül kisebbségi helyzetbe került, érdekérvényesítő képességét vesztett polgárait semmibe vegye.

Az állampolgári jogok biztosánál a mai napon kezdeményezendő eljárás megindítása után, és azzal párhuzamosan, a CÖF-CÖKA  nyilvánosságra hozza a deviza alapú adósok megsegítésére vonatkozó, az új helyzetre kialakított javaslatait.

 Budapest 2013. december 17.

                                                                       CÖF-CÖKA Vezetősége

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!