Az Alaptörvény védelmében

A Civil Összefogás Fórum állásfoglalása

A Civil Összefogás Fórum megütközéssel értesült arról, hogy Sólyom László egykori köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság volt elnöke legutóbb több alkalommal kétségbe vonta Magyarország Alaptörvényének legitimitását.

Az államfő hivatalának megszűnése után is a nemzet egységét kell, hogy szolgálja, ezért Sólyom László legutóbbi megnyilvánulása elfogadhatatlan, hiszen sérti azoknak a millióknak az érzéseit, akik az Alaptörvényt nemzetünk szimbólumának tekintik, továbbá azoknak a határon túli magyaroknak a nemzeti érzületét is, akiknek az új Alaptörvény teremtette meg a nemzethez tartozás jogi lehetőségét.

Az Alaptörvény elleni korábbi, elsődlegesen külső támadásokat, sikerült visszaverni, nem kis mértékben az első békemenet csendes tömegének erejével. Az igazság győzelmének tarjuk ezt, mint ahogyan az igaztalan, hamis és utóbb lelepleződött Tavares–jelentés elbukását is.

A CÖF az Alaptörvényt az egész magyar nemzet alapvető és legfontosabb törvényművének, a jogállamiság legfőbb őrzőjének tekinti.

Soha, a demokratikus Magyarország történetében alkotmány ekkora legitimitást nem tudott kiharcolni magának, holott csupán a rendszerváltást követően szinte valamennyi kormányzat kísérletet tett az alkotmányozásra. Mégis legnagyobb eredménynek nem csak ezt, hanem az Alaptörvény azon vívmányait tarjuk, amelyek lefektették a gazdasági felemelkedésnek, a nemzet újraegyesítésének, és a múlttal, különösen a kommunista örökséggel szembeni szakításnak az alapjait.

 

Határozott álláspontunk szerint abban, hogy a rendszerváltás hajnalán nem történt meg a történelmi igazságtétel, elsődleges felelőssége van Sólyom Lászlónak és az első Alkotmánybíróságnak. A lusztrációs törvényjavaslatokat ugyanis az akkori taláros testület sorra dobta vissza, ezzel végleg megakadályozva a történelmi igazságtétellel kapcsolatos összes kezdeményezést, azzal a hivatkozással hogy a Kádár-korszak és a demokratikus jogállam között jogfolytonosság áll fenn.

Megítélésünk szerint a jogfolytonosságot valójában a kommunista, 1949-es alkotmány jelentette, amelyet a népakarat 2010-ben elsöpört és megsemmisített. Mindazok, akik a sztálini alkotmány mellett kardoskodnak, valójában a régi rend őrzői, a rendszerváltást követő 20 esztendő valódi haszonélvezői. 1989-től 2010-ig óta több mint 50 alkalommal változtatták meg az alkotmányt, így az egy „patchwork” szabómesternek is dicsőségére válhatott volna.

A Civil Összefogás Fórum nevében határozottan felkérjük Sólyom László köztársasági elnök urat, hogy, mint jelentős közéleti személyiség, tanúsítson nagyobb önmérsékletet amikor az Alaptörvényről beszél, és személyes sérelmeit hátrahagyva viselkedjen volt államfőhöz méltóan.

A CÖF 2010-ben, még a választások előtt a „Társadalmi Szerződés” átadásával követelte a kormánytól az új alkotmány megalkotását. A lehetővé tett népi konzultáció keretében sokakkal együtt javaslatait eljuttatta az alkotmányozókhoz.

CÖF-CÖKA vezetősége

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!