Közlemény

A CÖF-CÖKA szerint az össztársadalmi szolidaritás olyan érték, amit nem írhat felül semmilyen vélt vagy valós, de eltúlzott mértékű csoportérdek.

A devizaalapú hitelt nyújtó tisztességtelenül eljáró bankokkal szemben fellépő hitelkárosultak mellett továbbra is elkötelezettek vagyunk. Ugyanakkor véleményünk szerint a magyar törvényhozás mindent megtett a devizakárosultak problémáinak enyhítő megoldásáért.

A Kúria jogegységi döntése után is lehetséges, hogy egyes devizahiteles szerződések kapcsán, az árfolyam emelkedés terheinek áthárítása miatt, az érintettek peres eljárást indítsanak, azonban bizonyítani kell a bankok tisztességtelen magatartását.

Az állampolgárok összességének érdekeit figyelembe véve nem fogadható el olyan megoldás, amely azt követeli, hogy az MNB a devizahiteleket 180-190Ft/svájci frank áron váltsa át. Az MNB-nél így veszteség keletkezne, ezt az állami költségvetésből kellene pótolni. Miközben a kormány javaslatára megszületett törvények 1,2-1,5 millió forint összeggel csökkentették a devizaalapú adósok terheit, más társadalmi csoportoktól olyan pénzösszegek kerülnének elvonásra, amelyek jogos, elvárt igényük szerint, a költségvetésben elfogadottá váltak.

Helytelennek ítéljük azokat az utcai megmozdulásokat, amelyekre egyes pártok, népszerűségük növelése céljából rátelepednek. Egyetlen ellenzéki párt, vagy túlzottan magabiztos ügyvéd sem feljogosított arra, hogy eddigi eredménytelenségét a károsultak jogalap nélküli hitegetésével leplezze.

Megismételjük, hogy a Kúria jogegységi döntésének figyelembe vétele mellett a törvényhozás minden lehetséges jogi megoldást a devizaalapú hitelesek érdekében kimerített.

Ugyanakkor felrójuk és tisztességtelennek minősítjük a hitelező bankok mulasztását, mert kellő időben nem figyelmeztették szerződéses partnereiket arra, hogy kössenek árfolyam biztosítást, vagy ennek hiányában az emelkedő devizaárfolyam terheinek megelőzése érdekében, tartozásukat váltsák át forintra. Uzsorás érdekeik miatt elmulasztották kárenyhítési kötelezettségüket. Vizsgálandó viszont az, hogy saját árfolyam veszteségük elkerülése érdekében rendelkeztek-e biztosítással.

A kormány felé megismételjük javaslatainkat, miszerint:
– A kormány szabályozza rendeletben, hogy a devizaárfolyam áthárítással kapcsolatosan induló perekben a károsultaknak kapjanak teljes vagy részleges költségmentességet.
– Az eljárások kapjanak soronkívüliséget.
– A kormány telepítse a bankokra, az árfolyammal kapcsolatos eljárásban is, a tisztességes magatartás bizonyításának terhét.

CÖF-CÖKA Vezetősége

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!