A CÖF-CÖKA közleménye Tasnádi László belügyminisztériumi államtitkárnak a diktatórikus pártállamban betöltött, III/II-es szt-tiszti múltjával kapcsolatban

A CÖF-CÖKA támogatóinak akaratából mindig fontosnak minősülő közügyekben szólal meg.
Most is így cselekszünk, amikor Tasnádi László államtitkár úr kinevezése kapcsán a civil társadalom értetlenségét hozzuk nyilvánosságra.

Köztudott volt és maradt az állampolgárok elégedetlensége az elmaradt lusztráció, történelmi igazságtétel miatt, a diktatórikus pártállam felelőseinek elmaradt elszámoltatásával kapcsolatban. Ez a demokráciánk mai működésére is kiható, a rendszerváltás súlyos hiányosságának nevezhető tény azt eredményezte, hogy még ma is ránk ragasztható a „következmények nélküli ország” titulusa. Márpedig ez erkölcsi dilemma: 25 évvel a rendszerváltás után a jónak és a rossznak végre külön kell válnia egymástól!

Felléptünk és fellépünk a pártpolitikától mentes elszámoltatás fontossága mellett. A közvélemény szerint az erkölcsileg elmarasztalható politikusok – akár az elmúlt rendszerben játszott szerepük, akár az elmúlt 25 évben megtett elítélendő lépéseik miatt – sok esetben megúszták a büntetőjogi felelősségre vonást, azaz az igazságszolgáltatás a civilek adósa maradt.

A civilek most egy konkrét ügyben kinyilvánítják, hogy nem lehet különbséget tenni III/II-es ügynökök megítélése között. Nem utasítjuk el a megtérés, a bűnbocsánat kérés nemes gesztusát, sőt tudjuk, hogy ilyen esetben a megbocsátás sem maradhat el. Ezért lenne nagyszerű erkölcsi magatartás, ha az érintett önmaga mondana le pozíciójáról.

Remélve Tasnádi László közerkölcsre érzékenységét, úgy véljük, hogy kiváló szakemberként is belátja, hogy a jó és legitim kormányzás fő kritériuma a többségi civil társadalom bizalmának megtartása. Határozottan elvárjuk tőle, hogy megértse: csak akkor nem leszünk következmények nélküli ország, ha a pártállami diktatúra erőszakszervezetében való részvételnek a demokráciában következménye van.

Ha Tasnádi László mondanivalónkat nem érti, akkor már most jelezzük: a CÖF-CÖKA további civil nyomásgyakorlással próbálja meg elérni, hogy a demokrácia erkölcsi alapjai tovább erősödjenek.

CÖF-CÖKA vezetősége