Kedves Barátaink!

Alkotmányozási, Jogi Kerekasztalunk felkérésre együttműködik a Dr. Salamon László úr vezetésével működő szakbizottsággal. Elszámoltatási Kerekasztalunk számos bűncselekményre utaló esetet tárt a nyilvánosság elé. Ügyészségi eljárásokat kezdeményeztünk. A jelenleg is működő elszámoltatási biztosok sokat merítettek feltáró munkánkból. Bátran képviseltük a nemzeti vagyon megvédését és elherdálásának számonkérését. A jövő főpolgármesterének segítésére létrehoztuk a Budapesti Kerekasztalt, amelynek közreműködését Tarlós István úr munkájához elfogadta.

Több minisztérium és miniszter jelezte együttműködési szándékát a Civil Összefogás Fórummal, illetve a Társadalmi Kerekasztallal.

Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelem, Szolgáltatás Kerekasztalunk felvette a kapcsolatot a Vidékfejlesztési Minisztériummal és jelentős ajánlásai alapján megkezdődött az együttműködés.

Koordinációs Kerekasztalunk javaslataival bombázza az illetékes tárcákat a nyugdíj- és társadalombiztosítás rendbetétele érdekében. Számos, az egészségügyet érintő kérdés felvetésével képviseli a társadalom érdekeit.

Nemzetközi Civil Kapcsolatok Kerekasztalunk a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével csodálatos emlékünnepséget rendezett a Trianoni Emléknapon és dolgozik a Kárpát-medence magyarságának összefogásán, szervesen részt vesz az európai polgári kezdeményezések előkészítő munkájában. Folytathatnánk, de nem az öntömjénezés a célunk. De amit tettünk, arra  büszkék vagyunk,
 
Mi, civilek, szolgálatot teljesítünk, ezért vallhatjuk magunkat patriótának. Az elkezdett úton nem állhatunk meg, nem várunk csodás elismeréseket a hatalomtól,  bár néhány köszönő szó – valljuk be – jól   jött volna a hatalomtól.
 
Tekintsünk előre, munkánkkal számoljuk fel a pártpolitikai árkokat, nagy többségű, örökös nemzeti centrumra van szükségünk, amely nem, hogy elolvad, hanem mindinkább terebélyesedik. A magyar polgárok, civilek intézményesített rendszerét kell kialakítanunk. Ennek egyik irányítója és szervezője lehet a Nemzeti Civil Alap, amelynek tanácsába képviselőnket, Dr. Csizmadia Lászlót Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úr megbízottként delegálta. Feladatunk az egyéni szabadságjogok mellett a kollektív szabadságjogok garanciáit megteremteni, és jogszabályi státusszal garantálni.

Felkérést kaptunk a közreműködésre, részt vehetünk annak a törvénytervezetnek a kialakításában, amelyek a civilek társadalmi részvételéről rendelkezik. Dolgozunk azon, hogy a kormányzat támogassa a Nemzeti Együttműködési Kerekasztalok (NEK) fórumait. A Társadalmi Kerekasztal és ezek a fórumok törvénybe iktatva jelenthetik az intézményes civil részvételt a hatalommal történő együttműködésben. A NEK-kek százai orientálhatják és kontrollálhatják szűkebb közösségük, önkormányzati területük polgármestereinek és testületeinek tevékenységét. A jogszabályi kialakítás után megteremtődik a képviseleti és a közvetlen demokrácia szimbiózisa. A közjóért végzett munka a nemzeti érdekek figyelembe vételével kiteljesedhet.
 
Fentiek szellemében újból hívunk Benneteket, mert tudjuk, számíthatunk Rátok!
 
Sokat segíthettek, ha véleményeteket mielőbb elkülditek a CÖF e-mail címére: info@civilosszefogas.org
 
A KÉSZ és a CÖF égisze alatt megkezdtük az önkormányzati területeken a NEK-kek szervezését. Ehhez várjuk hatékony segítségeteket. A szervezés segítésére, annak módjáról rövidesen iránymutatást küldünk.
 
Várhatóan október második felében, a Kormány képviselőinek jelenlétében, a Társadalmi Kerekasztal Második Konferenciája jelentős eredményekről számolhat be a Gellért Szállóban tervezett összejövetelünkön.
 
A leírtakkal kapcsolatos további információt kaphattok:
Dr. Csizmadia László: +36-30-444-7262
Dr. Schulek Ágoston: +36-30-949-4971

Budapest, 2010. szeptember 27.
 
Osztie Zoltán
KÉSZ elnöke
 
         
Bencze Izabella, Fricz Tamás, Csizmadia László, Schulek Ágoston
CÖF alapító, szóvivők
 
http://www.kim.gov.hu/tevekenyseg/torvalkprg/jogelo20100920.html
 
http://www.kim.gov.hu/tevekenyseg/torvalkprg/jogalkotas20100920.html

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!