Irány a nemzeti maximum

Új világszellem alakul. Az emberek közösségben élik meg igazi szabadságukat.

Magyarországon több mint hatvanezer civil szervezet próbál önkéntes alapon a nemzetépítés munkájában részt venni. Egyre nagyobb az igény arra, hogy a napi pártpolitizálást meghaladva, a kiérlelt civil vélemények társadalmi megmérettetése valósággá váljon.

A család, a nemzet és tágabb értelemben az Európai Unió azok a területek, ahol az új világszellem a civilitika tudományát megalapozza. Egyre világosabb, hogy az emberek sorskérdéseit az arra adott autentikus válaszokkal elsősorban a közösségek alakíthatják. A demokrácia nem a nagyratörő önjelölt politikusok fürdőzőhelye. Mindennél fontosabb, hogy a választópolgárok képviselete éjjel-nappal ellenőrizhető legyen. A képviselet súlya növekedik a befogadó intézményi közösségek nagyságrendje szerint.

Egy mindenkiért – mindenki egyért. A választópolgár nemzettársaiért, a nemzet közösségéért és minden nemzet Európáért. Ha ezt minél többen akarjuk, akkor nem utópiát kergetünk. Felelősek vagyunk embertársainkért és minden nemzetért. Íme, máris állást foglaltunk a szuverén, egyenrangú nemzetek európai uniós szövetsége mellett.

Az unió alapító atyái világosan fogalmaztak: civilizációnk alapja a zsidó–keresztény kultúra. Az igazi demokrácia nem épülhet másra, mint az erkölcsre és a keresztény hitre. Ezen alapvetés elfogadása a közjót képviselő jogállamiság lényege.

A primus inter pares elv meghatározza az erkölcs és a jog viszonyát. Az európai emberek évezredes hagyományait nem lehet kiárusítani, így aztán pártemberek politikai és gazdasági trükkjei ellenére is kijelenthetjük, hogy Európa a miénk, nem elfoglalható, és soha nem lesz adásvétel tárgya. A multikultúra, a globalizáció részünkről jelenségként fogható fel, de a felénk irányuló hatása csakis a szubszidiaritás szűrőjén keresztül érvényesülhet.

Érdemes felfigyelnünk a civil közösségek és a pártok szerepvállalásának meghatározó különbségeire. Elmúlt az az időszak, amikor eszmék felvállalása, hangsúlyos képviselete elterelte az emberek figyelmét napi életük lényeges teendőiről. Napjainkban ezt bizonyítja a magyarországi ellenzéki pártok krízise. Identitásukat elvesztették, mert ideológiai alapjuk megkopott, csődöt mondott. Ugyanakkor nemzetépítő tevékenységük kimerült a közjóért cselekvő kormány folyamatos kritizálásában. Szembesülniük kellett azzal, hogy a „Simicska- és Soros-Művek” pénzügyi szolgálatára csak nekik és nem a választópolgároknak volt szüksége.

Kilépve az unió területére, nagyító alá helyezve az Európai Parlament és az Európai Bizottság tevékenységét, párhuzamot vonhatunk a magyarországi és az uniós megélhetési képviselők szerepvállalása között. Kezükbe nyomott politikai termékekkel, kufárkodással próbáltak erkölcsi tőkét kovácsolni. A végeredmény, hogy a polgárok bizalmát eljátszották.

Kérdés az, hogy vezető szerepben hogyan építsünk mi, civilek nemzetvédő és országépítő stratégiát.
A válasz a többséggel együttműködő kormány részéről érkezik. A miniszterelnök kimondja, amit gondol. Teszi ezt a PC és a fake news nyelvezetének félretolásával. Mindenesetre, amit Orbán Viktor mond, arra érdemes odafigyelni. Magyarország társadalmi stabilitása és gazdasági eredményeink már-már irigylésre méltóak. Védelmi harcunk őseink földjének megtartása érdekében az illegális bevándorlók ellen kivívta az olasz, az osztrák és a bajor kormány, valamint a V4-ek együttműködő szimpátiáját.

Magyarországon is szélesedik azok tábora, akik hisznek a nemzeti maximum létrehozásában. A közvélemény-kutatások aláhúzzák, hogy érdemes ebbe az irányba további erőfeszítéseket tenni. A családpolitika, a hagyományok tisztelete, a haladó keresztény konzervativizmus, a közjót építő akarat felruházza a magyar embereket, hogy példaként sorra rakják le az új világszellem sikeres jövőbeni útjának köveit.

„Semmit rólunk, nélkülünk!”

Szerző: Csizmadia László

Forrás: Magyar Hírlap: http://magyarhirlap.hu/cikk/127822/Irany_a_nemzeti_maximum

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!