Tisztelt CÖF Vezetőség!

Ma nyílt alkalmunk arra, hogy megtekintsük a 10.21-i Civil Akadémiáról készült videó-felvételt, melyen dr. Ferencz Orsolya űrkutató asszony volt a vendég.

Alábbi korábbi levelemben jeleztem, hogy klímakérdésekben az előadó másképpen gondolkodik, mint azok az IPCC-klímamodellt vitató szakemberek, akik véleményéhez pl. én is inkább csatlakozom. Adtam is tippet olyan megnyilatkozások meghallgatására, melyekben ez utóbbi vélemény (és nem konszenzussal támogatott igazság!) tükröződik (lásd alább).

Végighallgatva dr. Ferencz Orsolya előadását, s az ezzel kapcsolatos, jól moderált beszélgetést, kijelentem, hogy az elhangzottakkal minden tekintetben egyetértek, s a tudós asszony véleményét helyesnek tartom. Nem érintett semmit azokból a kényes klímakérdésekből, melyek miatt ma a tudósok — sajnos csak távoli lövészárkokból célozgatva — vitatkoznak. Csak helyeselni tudom azt a határozottságot és következetességet, mely a november 21-i Civil Akadémián az előadó vendég részéről megmutatkozott az ott felmerült széles spektrumú kérdéskörökben.

Változatlanul fenntartom viszont azt az állításomat, hogy a klímakérdésben mutatkozó jelentősen eltérő tudós vélemények miatt a Világ még sokat fizethet feleslegesen, s hogy ez mennél hamarabb véget érjen, igenis szükség van az avatott tudósok közötti véleményeltérés tudományos vita keretében megvalósuló rendezésére és egy világméretű konszenzus kialakítására. Ennek a halogatása csak azoknak érdeke, akik nemtelen politikai-gazdasági érdekeik szolgálatában a néptömegek tudatos félrevezetésére játszanak.

Azért is fontos lenne egy ilyen konszenzus kikényszerítése kizárólag tények és bizonyítékok alapján, mert kezd megfenekleni az egész klímakérdés ezek miatt a buktatók miatt (lásd ENSz Klímakonferencia néhány napja bekövetkezett kudarca, elnapolása, de ide sorolható az EU-csúcson röviddel ez előtt kialakított “konszenzus” is arról, hogy 2050-re Európa klíma-semleges lesz. Ezt a vállalást nem gondolták át a maga mélységében! Ahogy most Európa kinéz, anyagi erőforrásaiból nem hogy ilyen luxusra nem fog telleni, de a gazdasági összeomlás elkerülésére fordítandó erőforrások igénye miatt még a normális mindennapi ráfordításokra is jó ha jut elég pénz. Miközben e pillanatban senki sem tudja, hogy miként is fog változni a klíma, mert ha nagyon, akkor ilyen álmokat sürgősen félre kell tennünk, belátva, hogy nem rajtunk múlnak ezek a változások.)

Persze, bennem munkálkodik a gyanú arra nézve, hogy a “magát megnevezni nem akaró de létező háttérhatalom” sötét tudósai nagyon is jól tudják, hogy az antropogén+ CO2 nem üvegházhatású, s talán azt is, hogy a jelenleg tapasztalható hőmérséklet-emelkedés nem is tér el azoktól a 12-ezer évvel ez előtt kezdődött stabil ciklusban már előfordult értékektől, melytől mindig visszatért az átlagra. Ha ez így lesz, akkor persze a visszatérést saját erőfeszítéseikre kapott válaszként értékelik majd ugyanezek, s a solár-szélgenerátor-atomlobby haszonélvezői akkorra már úgy megszedték magukat, hogy ezt visszacsinálni többé nem lehet.

Továbbra is javasolom a t. CÖF Vezetésnek, hogy foglalkozzék ezzel a jelentős közéleti disszonanciával, melyből az emberiségnek csak kára és nem előnye származhat. S az európai valódi civil szervezetek közössége jobban fókuszáljon az ENSz egyes vezető apparátusaira, mert úgy tűnik, hogy mind a klímakérdésekkel mind a migránskérdésekkel olyan személyek politizálnak igen magas szinten, akik IQ-ja nem ilyen feladatokra méretezett!

Remélve, hogy megtisztelő figyelmük soraimat eddig elkísérte, további hasznos munkát, Áldott Karácsonyt, Békés. Boldog Új Esztendőt kívánva,

tisztelettel és üdvözlettel:

N.S. dr. tech.
“szellemi honvédő”

____________________________________________________________________

2019.11.20.
Tisztelt CÖF-Vezetőség!

Mivel magyarázza a t. Előadó azt a példátlan agresszivitást, amit a napokban a Femina portálon meg egyéb helyeken idézett megnyilatkozás képvisel, ahol “Kimondhatatlan szenvedések elé néz az emberiség …” releváns tartalommal idézet sorokban nyíltan megfenyegetik az emberiséget 11 ezer egyetértő tudós véleményére hivatkozással, ha … szóval ha nem az ő instrukciójuk szerint rendezzük be további életünket. Ma, amikor még nem dőlt el érdemi, tárgyilagos, tudósokhoz méltó nyílt vitában, hogy az ENSz-IPCC által favorizált hagyományos klímamodell vagy pedig a napokban 702 európai tudós által képviselt, az ENSz-hez eljuttatott klímamodell (“Nincs klimavészhelyzet!”) érvényes-e, nem emberiség elleni vétek-e 100 ezreket, milliókat klímapánikba, klímahisztériába, klímadepresszióba stb. kényszeríteni.?!

Sürgős javaslat: A holnapi akadémia előkészítéseképpen, de kicsit azért is, mert a t. Előadó, az igazán tehetséges dr. Ferencz Orsolya, aki sokrétű nyilvános közéleti tevékenységet folytat, de úgy igazából azért leginkább űrkutatásban szakértő, és volt egy olyan kijelentése a HÍRTV Civil Kör műsorában, melyből az a gyanúm támadt, hogy ő is inkább a dogmatikus klímamodellhez húz, ha már e kérdésben nem rendezünk nyílt vitát (lehetne, vannak hozzá szakértő partnerek), akkor javasolom azonnal körlevélben közölni híveinkkel azt a két beszélgetést, melyet a — gondolom mindnyájunk által tisztelt, megbecsült — Nagy Katalin főszerkesztő-riporter folytatott a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság c. műsorában Szarka László professzorral (a 702 tudósból az egyik magyar) és kollégája folytatott Héjjas István gépészmérnökkel, aki ugyan nem klímatudós, de rendkívül közérthetően interpretálja az illetékes szakemberek végkövetkeztetéseit. A két riport összesen 20 perc, bárki meg tudja a holnapi előadás előtt hallgatni. Levelemhez mellékelve!

De ha tényleg elküldik ma ezt a körlevelet tagjainkhoz, akkor érdemes még két írott cikket is mellékelni, melyek egyike Bogár László szerzeménye (Klíma és igazság), csatolva, továbbá Lóránt Károly álruhás közgazdász (igazából villamosmérnök) rendkívül korrekt és tartalmas de mindvégig közérthető összefoglalása a klíma-kérdésről (Energiaálmok), csatolva. Mindkettő a Magyar Hírlapban jelent meg.

Remélt és szíves figyelmüket megköszönve, tisztelettel és “szellemi honvédői üdvözlettel”

N.S., dr. tech.

______________________________________________________________________________________________

JAVASOLT OLVASMÁNYOK:

Energiaálmok
Lóránt Károly
MAGYAR HÍRLAP, 2019. SZEPTEMBER 9. HÉTFŐ.
https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20190909-energiaalmok

Egymás után adják át a naperőműveket hazánkban, a kisebbek mellett ma már egyre több nagyobb, több tíz hektáros, több ezer háztartás fogyasztását megtermelni képes napelempark is üzemel országszerte – és az ember elgondolkodik, hogy örüljön-e a megújuló forrásból származó, szén-dioxid-kibocsátás-mentes energiatermelésnek, vagy inkább sírjon, hogy megint kolosszális melléfogás készül.
De mielőtt elvenném a kedvét bárkinek is, aki napelemmel akarja feldobni a házát, számoljunk egy kicsit, nem sokat, épp annyit, mint amennyit egy ajánlat mérlegelése megkíván. Mert ajánlat van bőven, az egyik például egy 3640 W teljesítményű, minőségi napelemes rendszerre vonatkozik, ami családi házak és kisebb cégek energiaellátását biztosíthatja egész éven át. Tizenhárom darab, egyenként 280 W teljesítményű polikristályos napelemből áll, és – optimális körülmények között – összesen 4330 kWh villamos energiát szolgáltat évente. Az egész rendszer mintegy huszonhárom négyzetméter felületet igényel, másfél millió forintba kerül, és évi százötvenezer forintos villanyszámlát feltételezve (családi házról van szó) tíz év alatt megtérül. Szerencsére, mert a rendszerre vonatkozó garanciák is épp tíz évig tartanak.

 

Klíma és igazság
Bogár László, Magyar Hírlap, 2019. október 3.
https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20191003-klima-es-igazsag

A régi mondás szerint szeressétek azokat, aki keresik az igazságot, de óvakodjatok azoktól, akik már meg is találták azt. Az emberi lét minden tragédiája abból származott, ha egy-egy személy, vagy egy emberi közösség valóban elhitte, hogy ő már megtalálta az igazságot, így a többiek számára nincs más teendő, mint hogy kényelmesen belehelyezkednek ebbe az igazságba. S ha ezt mégsem tennék, akkor előbb a pedagógia, az agitáció, aztán a kényszer különböző eszközeivel kell őket arra bírni, hogy megtérjenek tévelygésükből.