Hozzászólás a „Lép a nép” című cikkhez

T. Szervezőbizottság!

1./ A felhívás 1. mellékletében csak a 16-i programot kaptuk meg. Mi lesz nov. 17-én?
2./ A „lép a nép” szándék beteljesítése nagyon aktuális! A megzavarodott EU-vezetés gépezete, mint egy elszabadult hajóágyú igyekszik átverni a Soros-féle elképzeléseket az EU felelős irányító szervezetein, hogy az esedékes tisztújításig ennek az eszement tervnek minden részlete kötelező határozattá emelkedjék. Ebben a nagy összegekkel támogatott (Soros által, vagy inkább a Globalo-Gazdi által, melynek arca George Soros amerikai tőzsdespekuláns) NGO-k egyre keményebb szerepet játszanak. Ezek hatását kell úgy kompenzálnunk, hogy végül a miniszterelnökök Európa Tanácsán ezek a szakmailag alá nem támasztható kockázatos szándékok ne mehessenek át. Ehhez viszont nem elég a CÖF és a vele jelenleg szövetségben álló testületek ereje, ehhez egész Európa civil szervezeteinek össztüze szükséges! Elég lesz-e, ha ez tavaszra ölt bevethető szervezeti egységet? Nem kellene-e ezt a folyamatot felgyorsítani, hogy Orbán Viktor és a vele együtt józanul gondolkodó miniszterelnök társak minél inkább maguk mögött érezzék azt a civil Európát, melynek egyáltalában nem mindegy, hogy földrészünk békében, biztonságban és a gyökereink által táplált keresztyén-konzervatív értékek alapján fog-e működni vagy sem néhány évtizeden belül.
3./ Az EU-nak nincs elfogadott Alaptörvénye, Alkotmánya. Ebből következően egy csupán lépcsőzetesen kialakított, ezért hézagokkal, ellentmondásokkal teli, megállapodás-gyűjtemény nem lehet alapja olyan erőteljes törvénykezésnek, mint ami csak egy nagy többséggel elfogadott és támogatott Alkotmány bázisán működhet. Ami azt is jelenti, hogy az EU bírósága nem hozhat olyan határozatokat (csak javaslatokat!), melyek magasabb rendűek lehetnének, mint a tagállamok Alaptörvényei és Parlamentjei által képviselt evidenciák és döntések! Nem szabad hagynunk, hogy ez a Bíróság valamiféle szuperhatalom talárját öltve magára továbbra is a tagállamok szuverenitását sértő — elsősorban politikai szándékokat takaró — nem jogi határozatokat hozzon. Amennyiben ennek belátására sem a Bizottság sem a Bíróság nem képes, el kell érnünk lemondásra kényszerítésüket, és előre hozott EU-választásokkal ezt az egész idejétmúlt, józan ésszel már régen követhetetlen végrehajtó apparátust ki kell iktatni és elfogadható újra cserélni. Mivel az EU-parlamentbe bebetonozott pártstruktúra erre aligha ad lehetőséget, egy széleskörű civil összefogással kell ráébresztenünk ezt az érzéketlen hivatalnoksereget, hogy „ELÉG VOLT” a felelőtlen játszadozásból, az Európa többségét kártékonyan érintő marionett-politizálás korszakából. Én elérkezettnek látom a „lép a nép” figyelmeztető logót „lép a nép mert elég volt” bővítménnyel tovább egyértelműsíteni.
4./ Európa eme keleti szegletében nem sok részünk volt ezt megelőzően saját szuverenitásunk élvezetében, gyakorlásában. Most végre megízlelhettük, milyen is az! Nem kellene-e az eddiginél sokkal határozottabban, harsogva kiáltanunk: „Szuverenitásunk feladásának nincs ára!” Jelezve, hogy minden olyan törekvés, mely azt a fajta konszenzust feltételezi, melyben mi magyarok szuverenitásunkról önként lemondunk akár jutalom, akár fenyegetés, akár a már mindennapos kekeckedés, akár más erőszakos behatás hatására, hiábavaló igyekezet, mert nincs az az Európa, bármennyire is tiszteljük, becsüljük, szeretjük, melynek kedvéért újra feladnánk végre valahára megtapasztalt függetlenségünket! Vagy ha csak egy ilyen Európa marad a láthatáron, nos, akkor nekilátunk egy másik Európa megalkotásának, melyben az eredetileg kitűzött célok és szempontok újra érvényesek lesznek!

Tisztelettel és üdvözlettel:
N. S., dr. tech.
„szellemi honvédő”

__________________________________________

Elnök Úr, ezek bölcs szavak!

A. M.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!