Ha békét akarsz, készülj a háborúra!

Nem túlzás azt állítani, hogy az emberiség létformája a háború, hiszen a legprimitívebb törzsektől kezdve a legnagyobb birodalmakig ezt a gyakorolják ősidők óta. A háború mindig anyagi javak és a mások feletti hatalom megszerzéséről szól, e kettő egyébként szorosan összefügg egymással. Béke csak viszonylagos erőegyensúly esetén áll fenn. Amint valamely fél erőfölényt érez, háborút indít a gyengébb ellen.
Napjaink legerősebb katonai hatalma az Egyesült Államok, mely NATO néven olyan szövetségesi rendszert épített ki, ahol a társult államok hadereje is bevethető akárhol, bár alárendelt szerepet tölt be és ezen államok rákényszeríthetők olyasmire is, ami valójában nem felel meg nemzeti érdekeiknek.
Csakhogy tévedés lenne azt hinni, hogy az Egyesült Államok mindig saját nemzeti érdekeinek megfelelő politikát folytat. Van ugyanis egy nála sokkal erősebb hatalom, mely szinte a kezdetektől, a függetlenség kivívásától kezdve uralja az államvezetést minden szinten, ezt általában pénzhatalomnak szokás nevezni. Nincs az a gaztett, emberiség elleni bűncselekmény, melyet ez ne követne el a határtalan profitszerzés érdekében.
A világra ráerőltetett pénzügyi rendszer folytán a nagytőke olyan hatalomra tett szert, mellyel szinte mindent megtehet. Ott és akkor indít (vagy generál) háborút, ahol és amikor akar, kifoszthatja államok javait, tönkretehet bármely országot, mely nem kívánja saját népe rovására kiszolgálni érdekeit.
Ez utóbbinak láthatjuk példáját most Európában. Már maga az Európai Unió is a nagytőke érdekeinek megfelelően jött létre, vezetői és az EU parlamentjének un. „baloldali” pártjai mind e pénzhatalmat képviselik a társult országok népeinek rovására. Egyes államok kormányai azonban még több esetben megpróbálnak ellenállni a népeiket hátrányosan érintő törekvéseknek és ilyen esetekben az EU Bizottságának sem áll módjában mindig beavatkozni. Európát tehát meg kell zsarolni. Erre igen alkalmas az a sokmilliós tömeg, mely a pénzhatalom igényeinek megfelelően az USA (és néhány szövetségese) által folytatott vagy előidézett háborúk elől menekülni kényszerült és nincs hova hazamennie. Elég ezzel a tömeggel elhitetni, hogy Európa korlátlan számban befogadja és eltartja őket, hiszen a vonatkozó nemzetközi és EU-s törvények ezt szinte kötelezővé teszik. Természetesen gondoskodni kell a szállításról és pénzzel is el kell látni az útra kelőket. Embercsempész hálózatot létrehozni egy jól működő titkosszolgálatnak nem okoz gondot, a költségek pedig részben megtérülnek, mert az embercsempészek szolgálataikért megkérik az árát a menekültektől, a pénz visszafolyhat.
A „bevándoroltatás” lehetséges egyéb céljairól érdekes beszélgetés hallható a
http://www.echotv.hu/video/107267/20150831_Vilagpanorama webcím alatt.
(Arról bizonyára nem tájékoztatják az elvándorolni szándékozókat, hogy milyen megpróbáltatásokat kell kiállniuk az Európába vezető úton, máskülönben bizonyára nem lenne jelentkező. Jól mutatják a viszonyokat a https://civilosszefogas.hu/dobbenet/ képei. Azt sem fogják fel, hogy ha minél többen jutnak be az EU-ba, az egyes embernek annál kevesebb esélye lesz boldogulni, tehát többségük nyomorogni fog. )
Az minden gondolkodó ember számára világos, hogy több millió ember befogadása Európa államai számára mekkora gazdasági, szociális egészségügyi és egyéb problémát jelent, tehát az akció zsaroló potenciálja óriási. Ugyanakkor az elmúlt napok, hetek történései jól mutatják, hogy az EU vezetése és a „baloldal”, (valamint az un. „civil” szervezetek, melyeket a nagytőke pénzel), kifejezetten támogatják a bevándorlást, ez pedig egyértelműen mutatja, hogy a pénzügyi háttérhatalom szándékáról van szó. Az olyan kormányt, mint a magyart, mely útjában áll a korlátlan illegális határátlépésnek, élesen bírálják „balról”, holott éppen a vonatkozó törvényeket tartja be. E kettős mérce mutatkozik meg abban is, hogy míg pl. Görögországnak 500 millió euró segélyt utaltak ki a bevándorlás kezelésére, addig Magyarország mindössze 60 milliót, holott ugyanazzal a tömeggel találkozik, melyet a görögök a kötelező regisztráció nélkül továbbengednek észak felé. Sokatmondó az a körülmény is, hogy mostanáig egyetlen európai vezető vagy „balos” párt sem volt hajlandó elárulni, vajon mennyi menekültet kellene befogadni Európának a következő években, holott szinte köztudomású, hogy egyedül a szíriai háború folytán legalább 4 millió ember kelhet még útra, a többi háborús és egyéb zóna vonatkozásában még becslések sincsenek.
Arra sincs magyarázat, hogy miért éppen egyedül Európának kellene minden menekülőt befogadnia. Nagy a világ, de érdekes módon a legtöbben Németországot választják, nyilván ezt az ötletet sugallták nekik. Az angolszász országok eleve elzárkóznak a befogadástól, ezt teszi Nagy-Britannia is, bár ott már elég sok ázsiai és egyéb etnikum él, Ausztrália is kategorikusan távol tartja a menedékkérőket. Az Egyesült Államok kerítéssel védi déli határát, melyet egy elnökaspiráns még tovább erősítene, egy másik kollégája a kanadai határra is hasonló műszaki zárat építene a terrorveszélyre hivatkozva. Aligha képzelhető el tehát, hogy ez a birodalom hajlandó lenne milliós nagyságrendben ázsiai vagy afrikai menedékérőket befogadni, szerinte ez Európa feladata.
Egy amerikai újságírónak, Jon E. Dougherty-nek 2009-ben megjelent egy könyve, Illegals: The Imminent Threat Posed by Our Unsecured U.S.-Mexico Border (Törvénytelenek: a védtelen USA-mexikói határunk közelgő fenyegetettsége). Ebben idézi Ronald Reagen elnököt: ha egy nemzet képtelen megvédeni határait, akkor azt nem éli túl. A könyv lényege röviden: az illegális bevándorlás veszélyezteti az adófizetők pénzét, biztonságát és szabadságát. Kérdem tehát: ami Amerikának hátrányos, az Európának nem az?
Az állítólagos Iszlám Állam (melyről elképzelhető, hogy valamely titkosszolgálat leányvállalata) már többször megfenyegette az európai államok valamelyikét. Amennyiben a terrorista fenyegetettség valós, – márpedig számos szakember erre figyelmeztet -, akkor ezt nyilván az EU vezetése is tudja. Ha mindezek ellenére továbbra is támogatják a milliós beözönlést, ami lehetetlenné tesz bármilyen biztonsági ellenőrzést, akkor szándékosan teszi ki Európát a terrorcselekményeknek. Európa népeit erről tájékoztatni kellene.
A közeli jövő sötétnek ígérkezik, mert további több milliós tömeg érkezése várható. Ennek feltartóztatása csak fegyveresen képzelhető el, amit viszont jelenleg jogszabályok tiltanak, ezek megváltoztatása nélkül pedig Európa védtelen. Ez tehát a csapda. Szó sincs itt menekülésről, invázió folyik, a menedékjoggal való visszaéléssel fegyvertelen honfoglalás, népességcsere, a nemzetállamok felszámolása.
Bármi megtörténhet, ahogy azt a miniszterelnök mondta.

V.A.

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!