Ferkó Zoltán „Kóbor” című filmje

Kóbor egy fogyatkozóban lévő kis erdélyi falu, Brassó megye legrégebbi települése. Neve már 1206-ban írásos krónikában szerepelt. Száz évvel ezelőtt még ezer fős, színmagyar református település volt, a trianoni országcsonkítás óta viszont folyamatosan csökken a lélekszáma. A község napjainkban mindössze kétszáz főt számlál, amelyből már csak hetvenen magyarok, és ők is főképpen az idősebb korosztályhoz tartoznak. Az 1940-es második bécsi döntés után Kóbor nem került vissza az anyaországhoz. Már ekkor többen átköltöztek a faluból Magyarországra, vagy más külföldi országba. 1950-51-ben elkezdődött a kollektivizálás, az addig magántulajdonban lévő termőföldeket, termelőeszközöket, állatokat elkobozták és állami tulajdonba vonták, nagygazdákat kuláknak nyilvánították. Később Ceaușescu „falurombolás” néven hírhedtté vált projektjébe Kóbor is bekerült. Lakói, főképpen a fiatalabb generációk egyre gyorsuló ütemben hagyták ott szülőfalujukat és költöztek a közeli városokba. Ferkó Zoltán, a Petőfi-program ösztöndíjasa, 2019-ben dokumentumfilmet készített Kóborról. Személyes sorsokon keresztül mutatja be a kis falut, amelynek sorsában, mint cseppben a tenger, megmutatkozik a határon kívüli szórványlétbe kényszerült magyarság immár egy évszázados küzdelme a megmaradásért. Idén, Trianon 100. évfordulója kapcsán különösen is aktuális a film témája, majd e téma továbbgondolása, segítséggel, összefogással párosulva. Ferkó Zoltán „Kóbor” című filmje az alábbi linken tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=Bx-ntycHOlA.

A falu sorsát bemutató filmet követve szívszorító érzés keríti hatalmába a nézőt: az egykor nagy kőházakból álló, ezer fős magyar lakossággal büszkélkedő, dolgos mesteremberek és népes családjuk lakta Kóbor magyarsága, napjainkra láthatóan elindult a teljes eltűnés felé. A filmből az is kiderül, hogy Kóbor nevezetessége a szász mintára épült, magyar református erődtemplom, amely mára annyira leromlott állapotba került, hogy szertartásokat sem lehet tartani benne. Pedig Kóbor újraéledésének hatalmas esélyt adna az erődtemplom felújítása és a turizmus beindítása a faluban. A templom felújítására nyitott számlaszám a film végén olvasható. A helyi református egyházközség hálásan köszön minden adományt. Mentsük meg a templomot, fogjunk össze Kóborért!

 

 

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!