Félrevert harangok

A XXI. század a keresztényi civilizáció fennmaradásának próbaköve.

Keresztényként valljuk, hogy a hitüket és a vallásukat gyakorlók egymás iránti tisztelete a másság elfogadása ma már a világ és a nemzetek közötti békesség nem megkerülhető feladata. A kialakult vallási dominanciák viszonylag jól behatárolható területeken tetten érhetők. Így van ez a muszlim keresztény és buddhista hitre épülő civilizációk esetén is. Az is természetes, hogy ezek a vallások az eltérő módon szocializálódott kontinenseken is ma már megmutatják arcukat. Megjelennek a többé-kevésbé befogadó nemzetek napi életében is. Az Afrikában, Közel-Keleten gyarmatosító múltat felmutató országok gazdasági előnyökért további érdekeik mentén az őshazába importálták gyarmataik polgárait. Mások, mint például az európai V4-ek a modern rabszolgatartás műfajától távol tartották magukat. Sorsukat sokáig a Szovjet birodalom írta, hasonló módon csak más ideológia mentén lehettek rabszolgák.

Európában az első és második világháborúban az izmus különbségeket maguk előtt tolva keresztyének harcoltak egymás ellen. Nem titkolható, hogy a második világháború kirobbantója Németország nyíltan zászlajára tűzte a vallási, faji megkülönböztetés elvetendő, súlyos emberi és társadalomerkölcsi veszteségeket okozó dogmáját. Európa ennek ellenére az elmúlt 70 évben megőrizte a zsidó-keresztény civilizáció értékeit.

A magyar miniszterelnök 2017-et a lázadás évének nevezte. Kiemelte a nemzetek önállóságának megőrzését, az Unió szövetséges rendszerének fenntartása mellett, elutasítva a föderatív mezbe bujtatott globalista szemléletű brüsszeli irányítást. Csaták várhatók a világuralomra törő pénzügyi hatalmasok és az önállóságukat őrizni kívánó nemzetek polgárai között. A nemzetük szabadságát és a szubszidiaritást védő polgárok ellenállása fokozódik a globalitást szentesíteni akaró neoliberális már-már terrorizáló erőkkel szemben. Érlelődik a döntő összecsapás.

Az amerikai elnökválasztás nem várt eredménye kisiklatta az áldemokraták világuralmi terveit. A Clintoni pénzeszsák kilyukadt a megvásárolt sajtó saját kardjába dőlt, így egyre valószínűbb, hogy a szabadság szerető amerikai állampolgárok félrevezetésének korszaka is lejárandóban van.

Amerikának nem halott katonákra van szüksége, hanem végre adósságmentes, tényszerűen virágzó gazdaságra. Trump erre lehet garancia. Európában olyan kormányokra van szükség, amelyek polgáraik szavára hallgatva nem saját egyéni érdekeiket helyezik előtérbe, hanem népüket, nemzetüket képviselik. E magasztos cél eléréséért az európai polgárok sokat tehetnek, szellemi honvédelemmel és az ésszerűség fegyverével.

Európa polgárai a közvélemény kutatások szerint döntő hányadban nem támogatják az illegális migráns importot s a vele járó terrorizmust. A lakosság nagy része félelemben él és elutasítja, hogy egyéni szabadságjogait korlátozzák a migránsok kötelező betelepítésével.

Az Európai Uniót megálmodó alapító atyák eközben sírjukban forgolódnak. Nem gondolták, hogy az unió intézményi rendszere, az elmaradt karbantartások miatt alkalmatlanná válik a felgyorsult világ eseményeinek követésére. Az uniós bürokrácia immunbetegsége szembetűnő és úgy tűnik, hogy visszafordíthatatlan. Európa polgárai egyre hangosabban követelik a brüsszeli elefántcsonttorony lebontását és a pozíciójukba kapaszkodó kontraszelektált politikusok eltávolítását.

Magától értetődővé válik, hogy megkezdődik Európa polgárainak eszmei közösségbe áramlása és erőszakmentes lázadása. Figyelmeztető jelként szolgálhatnak a közeli francia, német és holland választások. Az előcsatározások egyik fontos eleme, hogy a nemzeti oldal képviselőinek fel kell sorakoznia az Európai Parlament Néppárti frakciója mögé. Nem hagyhatjuk, hogy a következő időszakra a parlamenti szocliberális elit, az általa aláírt szerződést, amely garantálja, hogy a Parlament vezetője a néppártból kerüljön ki, erkölcstelen módon felrúgja. Az Európai Parlament legnagyobb frakciója nem mutathat gyengeséget, mert  a nyilvánosságra hozott szerződés nem politikai mutyiról szólt, hanem becsületes, konstruktív konszenzust szolgált.

Az Európai Bizottsághoz érkező polgári kezdeményezések az esetek többségében nem kerülhettek a parlament elé, ennek oka az előre megfontolt cinikus módon elkészített és érvényben lévő idevonatkozó törvény alkalmazása. Ugyanakkor az EB olyan pályázatokat ír ki, amelyek szubjektív elbírálás után egyes nemzetek ellenzéki pártjainak anyagi és erkölcsi muníciót szolgáltat a regnáló kormányokkal szemben.

Emlékezzünk az Altus Kft.-nek jóváhagyott szeretetcsomagra. Nem lenne jó, ha a brüsszeli intézkedéseknek időnként ellentmondani merő kormányokat az előbb említett módszerekkel megpuccsolhatnák. Ugyanígy furcsa lenne szembesülni, olyan pályázatnyerővel, aki a magyar politikai élet másik végletét képviselte éveken át most pedig nyerő brüsszeli pályázóvá válhatna. Európa országaiban lehetetlenné kell tenni, hogy az Európai Uniós intézmények pártpolitikai alapon anyagi és erkölcsi támogatást nyújtsanak a hatalomszerzésre irányuló manőverekhez. Fogalmazzunk úgy, hogy céljuk nem szentesítheti az eszközt.

Kíváncsian várjuk, hogy a Jobbik polgári kezdeményezéssel ki tudja kinek az ötletéből származó javaslata miként ihleti meg az Európai Bizottságot.  A balszélső és jobbszélső egymásra talált, amikor az adózok pénzéből (közpénzből) élve tarthatatlan ígéretekkel manipulál. Hasonlónak tekintendő az MSZP 100.000,- forintos alapbér ötlete, amit még a gazdag Svájcban sem sikerült népszavazással bevezetni, vagy a Jobbik kommunista szellemű indítványa „az egyenlő munkáért egyenlő bért” ötlete, amely eleve megvalósíthatatlan az európai országok bérszínvonalának jelentős eltérése miatt. A magyar emberek többsége demagóg ígéretekre nem vevő. A CÖF – CÖKA szeretné, hogy a polgárok távol tartanák, magukat a szavazat szedésre irányuló becsapósditól.  A hazugság licitálás és a félrevezetés további eleme lehetne az a Marxi sugallat, ahol a bal és jobboldal karöltve kiáltványban jelentetné meg a mindent überoló ígéretét „mindenki szükséglete szerint”!

A CÖF-CÖKA a levegőbe beszélés helyett a nemzetek polgárainak általánosan elfogadható, jogos megnyilvánulásait kívánja felhangosítani, annak érdekében, hogy az unió intézményeit cselekvésre bírja. Az EU 28 tagországában megkezdtük a szellemi honvédelem mozgalom szervezését. Ősszel Budapesten a tagországok részvételével szimpóziumot tartunk. A lengyel polgárokkal együtt kezdeményezve a civilitika tudományának alapjait kívánjuk uniós szinten lerakni. A szellemi honvédelem feladatát, gondolatokat ébresztő ismertető könyvben négy nyelven összefoglaljuk.

A közösséghez csatlakozás feltétele:

  • az Unió alapító atyáinak szándéka szerint a keresztényi civilizáció értékrendjének követése mellett az egyenrangú nemzetek elvének közösségi fellépéssel erősített tiszteletben tartása
  • az uniós polgárok kezdeményezéseinek célba juttatását gátló érvényben lévő törvény demokratikussá, hatékonyabbá tétele
  • a felgyorsult társadalmi, politikai, gazdasági változásokra figyelemmel az elaggott uniós intézményi rendszer újjáépítése.

Feladatunk a pártpolitikától elkülönülve az európai polgárok közvetett képviseleti rendszere mellett a közvetlen közösségi erővel felruházott észrevételek és ajánlások célba juttatása.

 

Szerző
Csizmadia László
CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

“Félrevert harangok” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Sajnos a baloldali Demagóg Kalandorok-hoz (DK) most a magát jobboldaliként álcázó, de a baloldali szavazók támogatását élvező, a saját anyanyelvét sem követő Jobbik is csatlakozott.
    Az is tény, hogy a liberálisok nem okvetlenül nemzetellenesek, hazaáruló, mint ezt a 19. sz. végén kormányt alkotó magyar Szabadelvű párt is bebizonyította.
    De a baloldal (volt kommunisták) beépűltek a nyugati konzervatív pártokba. Erre Angela Merkel volt kommunista agit-prop felelős a legjobb példa.
    Annak idején hitet tett a proletár diktatúra mellett, most, mivel a nyugati volt proletárok polgáriasodtak, azon dolgozik, hogy nemzetidegen lumpenproletárokat importáljon Afrikából és Ázsiából. Ezek már most megmutatták, hogy gyűlölik az európai kultúrát és Európa népeit, de ha olyan gyorsan szaporodnak és pár év múlva állampolgárságot is kapnak, akkor jön az ami Magyarországon 1919-ben történt. Az analfabéta muszlim munkanélküli fiatalokból fanatikus „lenin fiúk” lehetnek. 1919-ben is a vezéreik bevándorlók leszármazotttjai voltak‼

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!