Felkérés jogszabály alkotásra

A külföldről támogatásban részesülő civil közösségek és intézményi szervekkel kapcsolatos átláthatósági klauzula bevezetése

A CÖF-CÖKA felkéri az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan lehet átláthatóbbá tenni a magyarországi civil szervezeteknek külföldről érkező támogatásokra vonatkozó viszonyrendszerét.

Mintául az Egyesült Államok szabályozását és kapcsolódó közpolitikai irányvonalát tekintjük. Ezen célok előmozdítására a civil törvény (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény) módosítását kezdeményezzük, az alábbi elvek mentén:

A törvénymódosítás keretében tisztázni kell a külföldről érkező támogatások beérkezési módját, amely kizárólag banki átutaláson keresztül történhetne.

Be kell vezetni a donorszervezet és a felhasználó szervezet közötti szerződés (a továbbiakban: szerződés) nyilvánossá tételét, a támogatott szervezet honlapján, vagy más transzparens módon.

A donorszervezet és a támogatott szervezet közötti szerződés egy példányát a felek küldjék meg a kormány civil ügyekkel foglalkozó államtitkárságára.

A szerződésben kerüljön megfogalmazásra a felhasználás pontos célja, valamint az elszámolás módja.
A szerződő felek vegyék tudomásul a magyar állam, illetve közigazgatási intézményrendszere jogszabályban biztosított mindenkori ellenőrzési jogát.

CÖF-CÖKA vezetősége
és a CÖF-CÖKA Civil Jogvédő Köre

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!