Európa jövőjéről

Örömmel adunk hírt arról, hogy a magyar-lengyel közös elnökséggel működő Európai Uniós Civil Együttműködési Tanácskozáshoz (EuCET) csatlakozott az olasz UGL keresztény szakszervezet, amely a velünk már az alapítás óta együttműködő magyar Munkástanácsok Országos Szövetségének partner szervezete.

Közöljük az civil olasz barátaink levelét, amelyben érzékelhető, hogy identitásunk milyen közel áll egymáshoz.

Tovább keressük a V4-ek országaiban is a hasonlóan gondolkodókat. Abban bízunk, hogy az általunk képviselt civil erők a jövőben hatékonyan képviselhetik Európa jövőjét.

Tervezett késő őszi harmadik tanácskozásunkat Varsóban kívánjuk megtartani. A 2020-as online budapesti tanácskozás anyagát az EuCET honlapján (www.eucet.hu) találják.

Csizmadia László
az EuCET társelnöke

___________________________________________________________________

A levél eredetije angol nyelvű.
Nyers magyar fordítása itt található, hivatalos fordítása hamarosan.

Hozzájárulás a kiadványhoz
„EURÓPA JÖVŐJE”

EURÓPAI UNIÓ CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI TANÁCSA

2021.03.11

A jelenlegi Európai Unió alkalmatlansága egyre nyilvánvalóbb, amint azt a tragikus oltásellátási rendetlenség legutóbbi története is megmutatta. Új erkölcsi, politikai, társadalmi és gazdasági alapon történő megreformálásának szükségessége egyre sürgetőbb.

Európa-modellünk nem a jelenlegi nemzetek feletti elképzelés, amelyet senki által nem választott bürokraták és technokraták irányítanak, és amely felülről kényszeríti választásait az európai népekre. Ebből az Európai Unióból a szabad és szuverén nemzetállamok európai konföderációjába akarunk lépni, amely képes együttműködni a nagy kérdésekben: biztonság, egységes piac, védelem, bevándorlás, kutatás, külpolitika; de szabadon meghatározhatja. A sokféleség gazdagságára és a különbségek tiszteletére összpontosítunk, mint az európai nemzeteket egymáshoz kötő cementre. Határozottan támogatjuk a szubszidiaritást, amely véleményünk szerint alapvető elv a hatalom méltányos elosztásában az EU, a nemzetek és a helyi hatóságok között, minden polgár érdekében.

Az európai szerződések átalakításakor kifejezetten el kell ismerni civilizációnk Európájának klasszikus és keresztény gyökereit. A szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a világi állam értékei identitásunk eredménye és kultúránk legmarkánsabb öröksége. Nem szabad engedni azoknak, akik szeretnék megszüntetni keresztény hagyományaink szimbólumait, betiltani a betlehemet vagy eltávolítani a feszületeket a nyilvános helyekről. Ellenállni a folyamatban lévő iszlamizációs folyamatnak: az istentiszteleti helyek, a média és a kulturális tevékenységeknek a fundamentalista államok általi finanszírozásának betiltása. Ellenállni a terrorizmust tápláló integrizmusnak és az iszlám jog jogrendszerünkbe való bevezetésének.

Törökország nem lehet az Unió tagja. A felsőoktatásban a külföldi hallgatók számát korlátozni kell, és olyan integrációs politikára van szükség, hogy a gettó negyedek kialakulását el lehessen kerülni. Olyan Európát akarunk, amely megvédi a megkülönböztetett és üldözött keresztény közösségeket a világon.

A szociális piacgazdasági modell az európai kultúrából született, amely ötvözi az üzleti szabadságot a nehézségekkel küzdők támogatásával. Ezt a megközelítést akarjuk folytatni és megerősíteni az európai források felhasználásával. Konkrét gazdasági segítséget kell nyújtani azoknak, akik objektív okokból nem képesek dolgozni: gyermekeknek, fogyatékkal élőknek, nyugdíjasoknak, jövedelem nélküli hatvan éven felülieknek. A minimális nyugdíjakat meg kell emelni, és meg kell duplázni a rokkantsági ellátásokat. Valódi elismerésre van szükségünk a „gondozók” társadalmi funkcióinak, azoknak, akik nem önellátó családtagot gondoznak, konkrétan megvédve őket a munkahelyen és a szabályozási környezetben.

A harmadik szektor támogatása. Egészségügyi paktum az állam és a polgárok között ösztönzők formáival, ideértve a fiskális ösztönzőket is azok számára, akik korrekt és időszakos egészségügyi megelőzést végeznek. Garantálja az egészséghez való jogot az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével és kiterjesztésével a fogorvosi területen is, valamint a kórházi központok széles körű elterjedésével. Kontraszt a kábítószerekkel és a függőségekkel. A sport elismerése a testi és lelki jólét, az értékek gazdagításának, az ifjúsági eltérések szembeállításának, az általános iskolától az idősekig tartó fizikai aktivitás garantálásának alapvető eszközeként.

Egész Európában drámai demográfiai válság van, és ha ez a tendencia nem fordul meg, az európai népek kihalnak. Hihetetlen, hogy a születéstámogatást soha nem sorolták az EU prioritásai közé. Végre ezt meg kell tennünk úgy, hogy a család és a születési arány támogatását helyezzük az európai költségvetés fő kiadási tételévé. Végre meg kell tennünk ezt úgy, hogy a család és a születési arány támogatását az európai költségvetés fő kiadási tételévé tesszük azáltal, hogy jelentős forrásokból finanszírozzuk: az „európai anyasági jövedelem” bevezetését, vagyis havi pótlékot minden eltartott számára. Ösztönzők anyák és fogamzóképes nők munkahelyi felvételére; ingyenes óvodák, amelyek nyáron is nyitva tartanak, a házimunka beszámíthatósága; az önfoglalkoztató nők védelme; ingyenes anyatej-helyettesítő tápszer. A család és a születési arány támogatása egyben a természetes család védelmét, az élet védelmét jelenti a fogantatás pillanatától, a bérelt anyaméh elfogadhatatlan gyakorlatának elutasítása, amelyet az európai bürokrácia minden államra rá akarna kényszeríteni, ellent mondani a  nemi ideológiának.

Európának meg kell védenie a természetet és a környezetet is. Azt akarjuk, hogy Európa élen járjon a terület, a táj és a természet védelmében: iskolai környezetvédelmi képzés; az összes nem biológiailag lebomló termék betiltása; küzdelem a szennyezés minden formája ellen; nagy környezeti hatással bíró vállalatok vagy műanyaganyag-előállítás átalakításának támogatása; a tiszta és megújuló energiák támogatása; tengereink védelme és partjaink helyreállítása; a vidéki kultúra és az azt folytató tevékenységek védelme; ellentétben az intenzív gazdálkodással, amely szenvedést okoz az állatoknak és károsítja az emberi egészséget. A környezetet nem tisztelő államok megvámolása.

Egy elvnek egyértelműnek kell lennie: nem lehet illegálisan belépni Európába. Az európai külső határok egyedülállóak és a szabályoknak közöseknek kell lenniük, ezért szeretnénk, ha az egész Európai Unió az ENSZ Globális Szerződésén kívül esne, amely elő akarja mozdítani a korlátlan bevándorlást. A külső határok katonai ellenőrzése és a tengeri blokád európai missziója annak érdekében, hogy megakadályozzák a hajók Észak-Afrika elhagyását és ezáltal megállítsák a tengeren bekövetkezett haláleseteket. Az illegálisan Európába belépőket felügyelt központokban kell őrizetbe venni, és hazatelepíteni az EU és a harmadik országok közötti megállapodásoknak köszönhetően. Nemet mondunk az ius soli számára Európában. Rendszeres bevándorlási kvóták csak azon nemzetiségek számára, amelyek bebizonyosodtak, hogy beilleszkednek, és amelyek nem okoznak biztonsági és terrorista problémákat. Szemben az afrikai újkolonializmus minden formájával, a szegénység és az elvándorlás okával; a CFA afrikai frank rendszerének vége, amellyel Franciaország kihasználja korábbi gyarmatait, és ennek felváltása a CFA euróval egy európai beruházási és fejlesztési terv elindítása érdekében Afrikában.

Európának biztonságos lakóhelynek kell lennie. A bűnözés és a bűnözés minden formáját – amelyet részben a szabad mozgás is előmozdít – határozottan el kell nyomni. Az európai államok maximális együttműködésére van szükség, hogy véget vessünk ezeknek a bűnözői jelenségeknek. Könyörtelen háború a kábítószerek és a kábítószer-kereskedők ellen; szemben az otthoni lopások és rablások bűnözői bandáival; minden maffia elnyomása, beleértve a feltörekvő nigériai maffiát is, bűnösen alábecsülték eddig. A bűnüldözés és a fegyveres erők támogatása az európai normákhoz való igazodás érdekében: tisztességes fizetések és túlórák, megfelelő személyzet, a bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben hasznos eszközök és technológiák. A terület ellenőrzése a hadsereg közreműködésével is. A mondat bizonyossága: az automatikus büntetési engedmények és új börtönök felállítása. Azonnali kiutasítás azoknak a külföldieknek, akik bűncselekményt követnek el, és végrehajtják a büntetést a származási országban.

Európa nem válhat Franciaország és Németország játszóterévé, amelyek az európai intézményeket arra használják, hogy saját érdekeiket szolgálják más tagállamok kárára. Az Európai Unió a nagy tőke, a multinacionális vállalatok, az olyan lobbik érdekeit szolgálja, amelyek hatalmas forgalmat generálnak, amelyek csak minimális mértékben jelentenek gazdagságot a nemzeti közösségek számára és munkahelyeket. Az Európai Unió által megszabott takarékossági politika kudarcot vallott, elszegényítette a lakosságot, válságba sodorta a vállalatokat és munkanélküliséget teremtett. Csak Németország és a nagyvállalkozások nyertek ebben. Ideje megfordítani az irányt és véget vetni ennek a fojtogató megszorításoknak, nem a nem produktív állami kiadások ösztönzése érdekében, hanem egy lenyűgöző nemzeti és európai állami beruházási terv kidolgozásához, amely az európai paraméterek által jelzett határokon kívüli infrastrukturális, közlekedési, digitális hálózatok, iskolai beruházásokra irányul épületek, biztosítva a területet.

Az euró egyes államok számára nagy, mások számára rossz volt. A közös valuta kétségkívül hatalmas előnyt jelentett a németek számára, akik évente átlagosan 1.300 eurót kerestek belőle. Leginkább Olaszország volt a veszteség: minden olasz évente 4000 eurót vesztett. Elfogadhatatlan helyzet. Ezért Európában kompenzációs intézkedéseket kell végrehajtani a közös valutában részesülő államok és az általa büntetett államok – például Olaszország – között. Szükségünk van az Európai Központi Bank radikális reformjára, radikálisan felül kell vizsgálnunk az európai banki szabályokat, hogy a bankrendszernek a vállalkozások és a családok támogató eszközének kell lennie, és nem a spekulatív finanszírozás szolgálatában kell állnia. A kereskedelmi bankokat és a befektetési bankokat azonnal el kell választani egymástól.

Unione Generale del Lavoro

Via Nomentana,26 – 00161 Roma

UGL olasz szakszervezet szándéknyilatkozata_EN

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!