EuCET szimpózium – Csizmadia László köszöntője

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mára egyértelművé vált, hogy Európa egységét két politikai és gazdasági nézet harca megbontotta, és az alapvetően eltérő vélemények megosztják a tagországokat.

A kérdés az, hogy a jövőt, az Uniót alapító atyák irányvonala szerint az egyenrangú nemzetek szabad szövetségében, vagy egy föderációs típusú, Egyesült Államok szerű rendszerben képzeljük el.

Az Unió országainak, nemzeteinek történelmi múltja egyes kérdésekben jelentős eltéréseket mutat. Az elmúlt századok gyarmatosítói jól éltek a Közel-Kelet és Afrika kizsákmányolásából, míg Európa más országainak népeit nem terhelik a rossz lelkiismeretet okozó gazdasági adósságok.

Egyértelmű, hogy a XXI. század elejére, az arab tavasz sikertelensége nyomán elindult újkori népvándorlás hatására, az európai nemzetek népei felocsúdtak, és górcső alá helyezték vezetőik cselekedeteit. Az emberek ma már saját bőrükön érzik az illegális bevándorlás és a vele karöltve érkező terrorizmus családjaikra, otthonaikra, nemzetükre rátelepedő veszélyét. A polgárok biztonságérzete megrendült.

Világossá vált, hogy a pártérdekű izmusokra és ideológiákra szabott hatalomirányításnak bealkonyodott. A képviseleti demokrácia hiányosságai veszélyeztetik az emberek mindennapi érdekeit. A politikai pártok öncélú versenyzésük közepette megfeledkeznek a polgárok jogos érdekeinek érvényesítéséről.

Bukott politikusok bevackolták magukat az EU intézményrendszerébe, fényes megélhetést biztosítanak önmaguknak, nem egyszer szembemenve saját nemzetük és polgárainak érdekeivel. A népképviselet helyett napi tevékenységük a multik melletti lobbizásra, beteges birodalmi elképzeléseik támogatására irányul. Sokszor azt láthatjuk, hogy az Európai Unió intézményrendszerében a hazaárulás kelendő portékává vált.

A népek feletti, pártpolitikai érdekű hatalmi játszmákkal ködösített birodalmi elképzelések újból felszínre kerültek. A globalizáció feltétlen hívei, a pénz urai most, a Közel-Kelet és Afrika feldúlása után, új célpontként Európát jelölték ki. Az Unió gazdaságát elfoglalva, ugródeszkának használva előkészítik következő állomásuk meghódítását, amely Ázsia lesz, a végső cél a világbirodalom létrehozása.

Magyarok és lengyelek úgy gondolják, hogy itt az idő a civilek, az aktív választópolgárok gondolkodásának, cselekvéseinek tudományos megalapozására, az egyéni és közösségi polgári akarat összefogására, a közjót együttes, összehangolt népi kezdeményezéseket szárnya alá vevő európai együttműködésre.

Ma és holnap, reményeink szerint történelmet írunk. Olyan eszmei alapot teremtünk, amely bizonyítja, hogy csakis a szabad nemzetek uniós szövetsége teheti erőssé Európát. Ebben a konstellációban tiszteletben tartjuk országaink megtartott szuverenitását, identitását és a szubszidiaritás tényleges demokráciát biztosító gyakorlatát.

Tisztelt Barátaim!

A zsidó-keresztény civilizáció értékei Európában mélyen gyökereznek és kitéphetetlenek. Hitünk szerint is egyetértünk Helmut Kohl szavaival, hogy szolidaritást ott kell nyújtani, ahol a rászorulók önmagukon is segíthetnek. Ez, nagy valószínűséggel, a szülőföldjük. Európa határait közös erővel kell megvédenünk. Célunk biztonságot teremteni a jelennek és jövőnek, gyerekeinknek, unokáinknak, családoknak, a nemzeteknek és tágabb hazánknak, Európának.

A brüsszeli intézményi rendszer reformja elkerülhetetlen. A bürokrácia csökkentése mellett az átpolitizált kettős mércének véget kell vetni. Hatékonnyá és egyszerűvé kell tenni a polgári kezdeményezéseket, amelyekre gyors és autentikus válaszokat várunk. Az emberi sorskérdések tekintetében nem szabad kerülni a népi konzultációkat és a népszavazást.

Végezetül a magyar-lengyel kezdeményezésű nemzetközi szimpóziumunknak alkotó, sikeres munkát kívánok!

A megvitatott és előrevivő javaslatokat felvesszük új diszciplínánk javasolt, megszívlelendő értékei közé. Zárónyilatkozatunkban, remélhetőleg közös egyetértéssel határozunk arról, hogy 2018 tavaszán, Európa minden területéről érkező szellemi honvédőkkel és közösségi megbízottakkal, megalakítjuk az Európai Civil Együttműködési Tanácsot (EuCET).

A Civil Összefogás Fórum égisze alatt működő Civil Együttműködési Tanács jelszavát használva jelentsük ki, hogy „Semmit rólunk, nélkülünk”.

Csizmadia László
CÖF-CÖKA-CET elnök

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!