Emléktábla avatás Feketebércen + képek

A miskolci CÖF Klub emléktáblát avatott Feketebércen.

A Feketebérci Litwinka tetőn elhelyezett emléktáblánk avatása nagyszerűen sikerült. Megjelent a regnáló polgármester, és a területi vezetők, a sztaroszta és helyettese. A polgármester és a sztaroszta beszédet mondott, nem csak meleg, de harcias szavakkal méltatta a két nép külön-külön és együtt is meglévő szabadság iránti vágyát és annak megvédésére kész szándékát. A két nép barátságát méltatva évszázados távlatokat említett.

Sokan jöttek családok is, gyerekkocsiban ülő kis gyerekekkel is, természetesen mindannyian hívők. Egy népi együttes jelképezte a hagyományok tiszteletét. Az ominózus atyának megköszöntem, hogy Ő is megáldotta és megszentelte a táblát.

Koszorúzott a CÖF Klub Miskolc, Miskolc város és a lengyel elöljárók.

A lengyel most hivatalos himnusszal és a miénkkel kezdtünk, majd az egyházi lengyel himnusszal és a mi Boldog Asszony Anyánkkal fejeztük be az ünnepséget.

Legalább annyira felemelő és megható volt, mint a krakkói fogadtatásunk.

Az avatóbeszédemet mellékelem.

Az avatáson készült fotók itt tölthetők le:
https://drive.google.com/open?id=161tMc_Rq_wtoDhlzX14–XaGsISqzHaV

Barátsággal:
Dr. Lengyel Attila
a miskolci CÖF Klub vezetője
—————–

AVATÓ BESZÉD

Tisztelt Hubert Atya, tisztelt Nikodem atya, tisztelt Sztaniszlav Birsky atya, tisztelt Stanisław Łukaszczyk polgármester Úr, tisztelt Piotr Bak járási elöljáró Úr és helyettes Jerzy Zacharko Úr, a Miskolci Kisebbségi Lengyel önkormányzat tisztelt képviselője Bárcziné Sowa Halina Asszony, a civil szervezetek megjelent tisztelt vezetői, a CÖF Klub Miskolc tagjai és támogatói és minden kedves megjelent.

Tavaly, amikor Krakkóba tartottunk Lengyelország újkori függetlenségének 99. évfordulóját megünnepelni Krakkóba, Bárczi László előadásából és felesége Halina kiegészítéséből tudatosult bennünk, hogy Feketebérc, Czarna Gora különleges, különös jelentőségű hely számunkra, magyarok számára is. Ezért aztán pár perccel később szinte kimondatlanul is értettem Halina és Laci felvetését, hogy emlékművet vagy emléktáblát kellene elhelyezni ide nekünk, civileknek. Akkor azonnal azonosultam a javaslattal, hiszen itt, e bérc alatt folyó Bialka, magyarul Béla pataka volt évszázadokon keresztül a magyar királyság határa a lengyel királysággal, hirdetvén – immáron – több mint ezer éve fennálló államiságunkat. Ez a határ nem elválasztott, hanem éppen kapcsolatot jelentett azzal a lengyel királysággal, amelynek több magyar király is királya volt, vagy magyarok voltak a királynéik, akik emléke máig megmelengeti a lengyel emberek szívét. Nemkülönben az is nyilvánvalóvá tette a felvetés megalapozottságát, hogy innen származnak azok a gorálok, akiket Eszterházy gróf 1717-ben telepített a Miskolchoz közeli Derenkre, akik így a magyarországi lengyelség őseinek tekinthetők. Az ötlet iránt azért is éreztem különösen erős késztetést, mivel ezt 1 év múlva, a 100 éves évfordulón tehetnénk meg.

A CÖF Klub Miskolc szűk vezetősége, a „BÖLCSEK TANÁCSA” talán még Tőlünk is jobban lelkesedett az ötletért, és e lelkesedés kézzel fogható eredménye, az emléktábla, itt látható a Litwinka-tetőn. A siker letéteményeseit köszönet illeti, hiszen nélkülük most nem állhatnánk itt.

Köszönöm Stanisław Łukaszczyk Úrnak, a jelenleg hivatalban lévő polgármesternek, hogy megkeresésünkre azonnal teljes támogatásával az ügy mellé állt. E helyen adom át Dr. Kriza Ákos Miskolc megyei jogú Város polgármesterének üdvözletét is Łukaszczyk Úrnak.

Köszönöm Andrzej Pietrzyk Úrnak, a megválaszott polgármesternek a jövőbeni támogatásra tett korábbi szóbeli ígéretét, amire bizonyára igényt fogunk tartani. Remélem, ez egy első lépés,amely még szélesebb együttműködést teremt a CÖF Klub Miskolc és a Czarna Gora-i civilek, valamint Miskolc város és Czarna Gora önkormányzatat között.

Köszönet illeti Máger Ágnes alkotóművészt, a Bölcsek Tanácsa tagját a történelmi címerek megmintázásáért és a tábla elkészíttetéséért.

Köszönjük a CÖF elnökének Csizmadia László Úrnak támogatását, bátorítását a működésében nem szokványos kezdeményezéshez.

Köszönjük Jan Budz Úrnak a határjelző oszlopok megderítésében nyújtott segítségét, a 21-es oszlop megkoszorúzásában közreműködését és a tábla felszerelést.

Köszönettel tartozunk Hubert atyának és Nikodem atyának a tábla megszenteléséért.

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a ötlet felvetését a Bárczi házaspárnak, akik szintén oszlopos tagjai a Bölcsek Tanácsának.

Legyen ez a kőtábla jel az utókornak, legyen ez a hely az, amelyet honfitársaink és lengyelek koszorúi díszítenek mindenkor, hírdesse a két nép barátságát a magyarul és lengyelül olvasható felirat:

Az ezeréves lengyel-magyar határ, a két nemzet barátsága és a magyarországi Derenkre elszármazottak emlékére állíttatta Lengyelország centenáriumi évében a

Civil Összefogás Fórum miskolci klubja

Feketebérc, 2018. november 11.

Az avatáson készült képek az alábbi oldalon tekinthetők meg:
https://drive.google.com/open?id=161tMc_Rq_wtoDhlzX14–XaGsISqzHaV

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!