Elítéljük és visszautasítjuk Karácsony Gergely főpolgármester Wass Albertet lenácizó kijelentését

A Sárospataki Wass Albert Kör nyílt levele

Budapesten a nemzeti érzést rendre sárba tipró baloldali, liberális erők támogatásával főpolgármesterré választott Karácsony Gergely még át sem vette mandátumát, amikor súlyosan sértő, valótlan tartalmú, a nemzeti érzésű embereket megbántó, megosztó nyilatkozatra ragadtatta magát. Történt ugyanis, hogy Budapest új városvezetője Wass Albert erdélyi írófejedelmet „nácinak vagy nácikkal kollaborálónak” titulálta.

Sajnos, e minden alapot nélkülöző rágalom jól mutatja, hogy milyen új, vagyis inkább nagyon is régi szelek fújnak majd a főpolgármesteri hivatal környékén a következő években. Karácsony Gergely ezzel a minősíthetetlen megbélyegzésével nem is a 2010 előtti, hanem egyenesen az 1990 előtti időbe lépett vissza, amikor Wass Albertet a
kommunista diktatúra évtizedei alatt méltatlanul feledésben tartották és
elhallgattatták, életében a román és a magyar hatalom koncepciós per alapján személyét üldözte, könyvei kiadását akadályozta. Szomorú tény, hogy Karácsony Gergely most azon román szélsőséges erőkkel került egy platformra, amelyek évtizedekkel Ceausescu magyargyűlölő rendszere után még mindig háborús bűnösnek és nácinak tartják Wass
Albertet csak azért, mert egy valótlan tényre alapozott, koncepciós eljárásban meghozott, minden alapot nélkülöző bírósági ítéletet egy európai uniós tagállam (Románia) a mai napig nem volt hajlandó hatályon kívül helyezni.

Ebben a karácsonyi rágalomban minden benne van, ami ma a magyarországi baloldalt jellemzi még 30 évvel a rendszerváltás után is. Mások is nagyon helyesen mutattak rá, hogy ez a kijelentés nagy fokú műveletlenségről és tájékozatlanságról árulkodik. Karácsony és az őt bábként maga elé toló politikai erők minden bizonnyal semmit nem
olvastak Wass Alberttől és nem ismerik életének hiteles történetét. Különben aligha engedhetné meg magának bárki is, hogy ilyen rágalmat terjesszen 2019-ben.

A műveletlenség mellett benne van ebben a kijelentésben a baloldal már 100 éve ismert féktelen gyűlölete a nemzeti gondolkodással szemben. S benne van az az érvelési technika, amely a másik megbélyegzésén alapul, hiszen „nácikkal” egy „demokrata” nem
vitatkozik. S természetesen benne van a hazudozás, a rágalmazás és a tehetségtelen ember irigysége a tehetségessel szemben. Tehát benne van minden, ami Karácsonyt és az őt előre toló, nemzetellenes politikai erőket a leginkább jellemzi. Mert a Karácsonyok
sem adhatnak mást, csak mi lényegük.

A Wass Albert nevét viselő és emlékét ápoló egyesületként a leghatározottabban visszautasítjuk a frissen megválasztott főpolgármester minden alapot nélkülöző, aljas rágalmát, mellyel nem csak a kiváló író emlékét gyalázta meg, de a teljes nemzeti oldalba
rúgott egyet akkor, amikor kampányában a toleranciáról, a megértésről és az európai politikai stílusról beszélt. Sajnos, az ilyen megosztó és a valós tényekkel szembe menő kinyilatkoztatás – azon túl, hogy mélyen sértő a Wass Albertet tisztelő, nemzetben gondolkodó emberek számára, akik létszámukat tekintve Budapesten is szinte annyian
vannak mint akik Karácsonyra szavaztak – máris kioltja a kampányban elhangzó szép ígéreteket és egy újabb árokásás képét vetíti előre.

Sárospatak, 2019. október 22.

SWAK

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!