Dávid és a Fricz Tamás

Mióta Dávid Ferenc a hivatalosan nem létező árnyékkormány neki ajándékba adott árnyékszékét elfoglalta, komolyan veszi színpadi szerepét. A DK-s Cárevics inspirálja az életében hosszan kalitkában tartott VOSZ főtitkárt, aki szerepében, csak azt csacsoghatta el, amit elnöke Demján Sándor engedélyezett. A helyzet nem változott, a kalitka maradt, viszont a mostani főnök és felesége imádja a papagáj típusú beosztottakat. Demján Sándor pontosan tudta, hogy mire képes Dávid és az őt megillető bürokrata szerepében tartotta. Mostanában mindennap kiderül, hogy Dávid mindenhez ért, nem kicsit, nagyon. Magas lóról kritizálja a kormányt, a nemzethez hű honfitársait, még akkor is, ha azok szakmájukat kiváló szinten képviselik.

Szolgai alkat, számára a Gyurcsány házaspár egyelőre nyitva tartja a kalitka ajtaját, szabadon handabandázhatja nem apró ostobaságait, tény azonban, hogy erre csak a megvásárolt Soros-féle médiumok a vevők. A magyarság szemében köztiszteletben álló gazdasági guru Demján Sándor halála után a VOSZ közössége minősítette őt és kiebrudalta. Polihisztor Dávidunk belekötött Fricz Tamás politológus EU-val kapcsolatos Mandinernek adott nyilatkozatába. Módszere a tipikus ellenzéki szövegértelmezés, de ezt már megszoktuk. Slusszpoénja „mi maradunk” íme a királyi többes, arról szólva, hogy a politológus felvetette az unióból való kilépés lehetőségét.

Megnyugtatásul jelezzük, hogy jelen helyzetben úgy ítéljük, hogy ők mennek és mi maradunk. Van feladatunk, mert tudjuk, hogy Európa népei egyre jobban megelégelik az uniós bürokrácia elhamarkodott és pártérdekű lépéseit. Az unió reformokra szorul, ezt kívánja a tagállamok polgárainak többsége.

A hatalomért, hazát kiárusítókra, második hazánkat Európát is figyelembevéve nincs szükség, Cárevicset idézve: „akinek nem tetszik, el lehet menni” – szerintünk most azonnal, – mert jobb, mint elvezetve.

Fricz Tamás igaz hazafiként, szakmája kiváló ismerőjeként elemezte országunk helyzetét az uniós „baráti tűz” közepette. A brexit példája meggondolásra készteti a szuverén államok mindegyikét. Egyre inkább igaz akkor, amikor egyes szuverén államok polgárait ostobának nézik. A népfelség elve azonban legyőzheti a globalista politika machinátorait.

A CÖF-CÖKA szerint nem elfogadható az USA típusú föderáció, hiszen ez már ott is túlhaladott és nem nyerő. A jövő szuverén nemzetek szubszidiaritása mellett biztosított szövetség, ez a forma a mai demokrácia felfogások között is a legértékesebbnek tekinthető.

Dávid Ferenc szolgai élethez szokott, ez számunkra nem zavaró tényező. Fricz Tamásnak viszont nincs szüksége cipőtisztítódoboz hordozókra.

Megállapításom, hogy a fentiekben értékelt Dávid láhatóan nem azonos azzal, aki képes volt Góliátot legyőzni.

 

Csizmadia László

Szerző
Csizmadia László
CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!