Csizmadia László sajtótájékoztató beszéde

A CÖF-CÖKA támogatóinak véleménye eddig is hűen kifejezte a Kárpát-medencei magyar társadalom döntő többségének reagálását a bel- és külpolitikai helyzetre és a gazdaság történéseire.

Állításunkat öt alkalommal igazolták vissza a 2010-ben és 2014-ben, a jogállamiság keretei között megtartott választások. Ha szükséges volt, a Békemenetek több százezres tömege tanúskodott mellettünk.

Magyarországot most baráti NATO szövetségesünk, az USA kellemetlen helyzetbe hozta.

Ennek oka egyrészt gazdasági, mert partnerünk rossz szemmel nézi a paksi atomerőműhöz és a Déli Áramlat földgázvezetékhez kapcsolódó elkötelezettségünket, valamint a keletre történő gazdasági nyitás orbáni politikáját.

Másrészt az országunkat érintő kritikák a pártpolitikai érdekérvényesítés eszközeivé váltak. Az amerikai demokrata párt támadja kormányunk politikai irányvonalát. Ez az irányvonal a Magyarországot és világot igazoltan tönkretevő neoliberális és posztkommunista pénzügyi érdekeltségek ellen vette fel a harcot.

Feltételezzük, hogy az amerikai demokrata párt, élén Obama elnökkel sem tévedhetetlen. A demokrácia alapvető meghatározója a szubszidiaritás elve.

Így elfogadhatatlan, hogy a Clinton Alapítványba érkező norvég és Soros György féle támogatások viszonzásául a megtévesztett Obama elnök, Clinton ex-elnök hatására, a magyar civil élet szabadságát megkérdőjelezze.

A Magyarországon tartózkodó ügyvivő sem prejudikálhatja a törvényeken alapuló, civil szervezetek lehetséges szabálytalanságait feltáró vizsgálatokat.

A norvég állam által működtetett Civil Alap lehetőségeit feltételezhetően pártpolitikai korrupcióra használja fel. A pénzosztásra kijelölt szervezetei révén politikai érdekei alapján törekszik megvásárolni a magyar civil szervezeteket és azok vezetőit. Az odaítélt pályázati támogatások nagy része személyi kiadásra és az érdekelt szervezetek vezető tisztségviselőinek juttatására fordítódnak. Felvetéseink a Soros György féle alapítvány támogatásaira is vonatkoznak.

A CÖF-CÖKA várja a választ arra, hogy Transparency International Alapítvány 2013-as mérlegében szereplő 83,4 millió forint személyi kiadás, amelyből 14,2 millió forint vezető tisztségviselőknek jutott, milyen támogatói körből származik és név szerint kik részesültek az összegből, ugyanakkor transzparenssé kellene tenni a 33,8 millió forintos anyagi ráfordítások részletes költségelszámolását is.

Itt jegyezzük meg, hogy többek között a Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) 2013-ban bérköltségre és járulékaira 119 millió forintot fordított, 5 fő ügyvivője 22,2 millió forint juttatásban részesült. Az egyéb ráfordítások összege 24 millió forintot taksált.

Szeretnénk, ha a TASZ nyilvánosságra hozná, hogy a nagy többségében külföldről származó adományok mely személyek fizetségéül szolgált.

A CÖF-CÖKA baráti tárgyalást folytatott az USA nagykövetségén Goodfriend ügyvivő úrral. Átadtuk Obama elnök úrnak szóló nyílt levelünket. Az elnök úr azóta sem méltatott bennünket válaszra, hiába javasoltuk, hogy tisztelje meg Magyarország miniszterelnökét egy konfliktusok tisztázására hivatott meghívóval. Ehelyett meglepetésünkre fogadta Móra Veronikát, a Norvég Civil Alapot kiszolgáló Ökotárs Alapítvány vezetőjét.

Nehezen érthető számunkra, hogy az USA magyarországi ügyvivője, Goodfriend úr miként tüntethetett együtt azokkal, akik miniszterelnökünk leváltását követelték. Az ügyvivő úr a korrupció vádjával illette a magyar kormány, vagy ahhoz közeli tisztviselőket, amit 6 vagy több személy Amerikából történő kitiltásával próbált igazolni. A kormány és a magyar civil társadalom a mai napig nem kapott hiteles információt az állítólagos korrupciós bűncselekményekről és az elkövetőkről.

A kitiltás büntetőjogi szempontból nem megalapozott, nyomozati mozzanatokat nem ismerünk, illegális lehallgatási megoldásokra támaszkodni nem lehet, csakúgy, mint nemtelen provokációs besúgásokat sem fogadhatunk el.

Magyarország betartja a NATO szerződés kapcsán rá háruló kötelezettségeit. Elfogadja az igazolt tényekkel alátámasztott szövetségesektől származó felvetéseket. De nem kívánunk egyik nagyhatalom játékszerévé sem válni!

A CÖF-CÖKA ismételten felkéri az USA és Magyarország kormányát, hogy a legmagasabb szinteken azonnal tisztázzák a két ország közötti nézeteltérések igazi okait, azt orvosolják és hozzák a két ország állampolgárainak tudtára.

A felek adjanak segítséget az országukat érintő korrupciós cselekmények leleplezéséhez. Megújított törvényalkotással szabályozzák a külföldről indított és civil szervezetekhez érkező adományok transzparenssé tételét.

Kinyilvánítjuk, hogy korrupcióban érintett kormánytag, vagy tisztviselő azonnali eltávolítása, a törvények betartása mellett, a jövőben sem lehet alku tárgya.

Végezetül szeretnénk tudatni, hogy a Békemenet nem a tüntetések számháborús eszköze. A Békemenet Európai Unióban is egyedülálló közösség sokasága, ha szükséges, a nemzet üzenetét juttatja el a külföldről érkező igaztalan támadások ellensúlyozására.

Törpe pártok polgárháborút célzó provokációjára nem reagálunk. Javasoljuk, állítsák meg atomizálódásukat, vagy adják át helyüket egy új, minden szempontból tiszta, konstruktív olyan pártnak, amely a haza építését tekinti elsődleges feladatának.
Mint a CÖF-CÖKA elnöke, szükségesnek tartom kijelenteni, hogy szervezetünk a közjót, a társadalom egészének érdekei mentén, részrehajlás nélkül képviseli.

Elégedettnek kell lennünk a deviza alapú hiteleseket segítő jogszabályalkotással. Szögezzük le a tényt, hogy rövidesen 1,1 milliárd forint kerül vissza az érintettekhez. Továbbra sem támogathatók az utcai elégedetlenségi akciók, mert azok a társadalom döntő többségének ellenérzetét váltják ki, elsősorban azért, mert minden ilyen megmozdulást az országot tönkretevő, atomizálódott ellenzéki pártok saját érdekeik szerint kihasználnak.

A bankok devizaárfolyammal kapcsolatos, hitelezőkkel szembeni mahinációs magatartását elítéljük.

A Kúria döntése lehetőséget ad a perindításra az árfolyam veszteség tekintetében is. Ez esetben is bizonyítani kell a bankok tisztességtelenségét. Javasoljuk a kormánynak, hogy a bankok elleni ez irányú fellépéshez biztosítson ingyenes és szervezett jogi tanácsadást.

Azonban nem értünk egyet azzal, hogy az adófizetők terhére a költségvetésben az állam további terheket vállaljon át.
Kinyilvánítjuk, hogy az egész országot szolgáló költségvetésben megjelenő gazdasági döntések a devizahitellel nem rendelkező, az ország lakosságának 90%-át képviselő többi polgárnak is fontosak. Gondolni kell a gyermekszületés ösztönzésére, a többgyerekes családok segítésére, a tanárok, orvosok, katonák, rendőrök, államigazgatásban dolgozók fizetésének rendezésére, a kórházi ellátás színvonalának növelésére, a gyermekétkeztetés fokozott támogatására, a nyugdíjasok és a minimálbéren élők helyzetének jobbítására is, stb.

Azon dolgozunk, hogy a társadalmi szolidaritás és az állampolgárok egymással történő kiegyezése jó irányba haladjon, nem fogjuk megengedni, hogy a végre javuló gazdasági eredményeinket a hatalomra éhesek, élükön bukott pártpolitikusokkal, rossz szándékkal megkérdőjelezzék.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!