Csizmadia László brüsszeli beszéde a szlovák nyelvtörvény ellen

Azt a feladatot kaptam, hogy a Civil Összefogás Fórum tiltakozó nyilatkozatát elhozzam ide, Brüsszelbe, az európai ügyek intézésének központjába. Megtettem. Kérek minden jelenlévőt, segítsen abban, hogy egységes akarattal megállítsuk a demokrácia ellenségeit, azokat a politikusokat, akik az immár egységessé vált Európát ismét szét akarják szakítani.

Petíciónkat adjuk át az Európai Uniós képviseletek vezetőinek! Erősítsük meg őket abban, hogy ezúttal nemcsak két uniós ország egymás közti vitájáról van szó!

Az a kísérlet, amely a szlovák nyelvtörvényben megfogalmazódik, általános érvényű lehet, és az Európában élő összes kisebbséget érinti. A nemzeti kisebbségek jogainak sérelme ill. általában a kisebbségi jogok sérelme nem egy ország belügye, hanem alapvető emberi jogi kérdés, amelyben Európának állást kell foglalnia!

A magyar nép a belépéskor egyértelműen bizalmat szavazott az Európai Uniónak. Amint most, akkor is kölcsönösségen alapuló kapcsolatot reméltünk a közös Európával.

Egyrészt gazdagítani szerettük volna az európai közösség gazdasági és kulturális kincsestárát 1100 éves államiságunk és kultúránk eredményeivel.

Másrészt azt is vártuk a csatlakozástól, hogy a sok évtizednyi diktatúra után olyan támogatást kapunk, amely segít megerősíteni, működőképessé tenni a hosszú kihagyás után újra induló, még bizonytalan és támadásoknak kitett Közép-Kelet Európai demokráciákat.

Azt is feltételeztük, hogy a Közép-Kelet Európai országok EU csatlakozása kihúzza a trianoni méregfogat. Az államhatárok az emberek mindennapi életében eltűnnek, az egyes nemzetiségek tagjai újra együvé tartozónak érezhetik magukat. Azt reméltük, hogy ezzel a lépéssel a régi sebek szinte észrevétlenül begyógyulnak. Hiszen az anyanyelv szabad használata és a közös nemzeti kultúra gyakorlásának lehetősége olyan alaptézisek, amelyeket az Európai Unión belül egyetlen ország sem sérthet meg következmények nélkül.

Ezt gondoltuk akkor. Ugye, nem tévedtünk?

Most, hogy Szlovákia a területén élő nemzetiségeket gyakorlatilag megfosztotta az anyanyelv szabad használatának jogától, magától értetődőnek tartjuk, hogy az Európai Unió fellép a kisebbségi jogok és a megsértett közösségi jogszabályok védelmében.
Szükség van az európai nemzetek egységes állásfoglalására azért is, mert ennek hiányában szabad utat kapnak a hasonló törekvések.

A nemzeti kisebbségek helyzete Szlovákiában évek óta romlik. Most, az új nyelvtörvény hatálybalépésével Szlovákia átlépte a nyilvánvaló jogsértés határát. Világosan kiderült: a Szlovákiában jelenleg kormányzó hatalom nacionalista, soviniszta módszerekkel kíván egységes nemzetállamot teremteni. A közösségi normák ellenében,  törvénytelen eszközökkel akarja asszimilálni a területén élő kisebbségi népcsoportokat.

Hitler, Sztálin, Benes és Ceaucescu diktatúrái ugyanígy kezdődtek. Először a demokrácia álarcában lopakodtak be az ordas eszmék. Majd atrocitások történtek, azután jöttek az emberellenes törvények, és végül a nyílt diktatúra.    

Európa nem követheti el újra ugyanazt a hibát!

Európa népeire nem lehet rákényszeríteni, hogy szlovákul tanuljanak!

A mai naptól a szlovák államban csak szlovákul lehet normális ember módjára élni, gyógyszert, orvosi segítséget kérni, állampolgári jogot gyakorolni. Aki a saját anyanyelvén mer megszólalni egy közintézményben, pénzbírságot fizet.

Mi lesz a következő lépés? A kisebbségek kiebrudalása az országból?

Igen, észre kell venni, hogy 2009-ben, Európa közepén újra a sovinizmusra épülő  diktatúra alapjait próbálják lerakni!

Állj és ne tovább! Európa nehezen megszerzett, drága kincse a demokrácia, amit nem engedhet át elvakult soviniszta törekvéseknek!

Követeljük, hogy Szlovákia azonnal vonja vissza a parlamentje által megszavazott jogellenes nyelvtörvényt, mert az ellenkezik az európai jogi normákkal, és köszönő viszonyban sincs az európai erkölcsiséggel!

Minden erős, összetartó Európában érdekelt tagország határolódjon el az emberi szabadságjogokat sértő intézkedésektől és jogszabályalkotástól, bármely uniós ország botlása is az! Szükségünk van egymásra, egy békés, erős, kiegyensúlyozott Európára!

A magyarok 1956-ban véresre törték magukat a vasfüggönyön, amikor végső elkeseredésükben nekirohantak a diktatúrának.
20 éve megint mi voltunk azok, akik az első rést ütöttük rajta azért, hogy Európa egysége újra szabad utat kapjon. Gondolja meg Szlovákia, hogy a vasfüggönyt újra leereszti-e, mert Európa tanult a múltból, és nem fogja ezt újra megengedni!

Sorsunkból, történelmi tetteinkből kiindulva teljes joggal követeljük a magyar nemzet és Európa minden nemzete számára a nyelvi szabadság megőrzését. „Nyelvében él a nemzet”-  anélkül azonban meghal.

Az Európai Uniótól azt várjuk, hogy erkölcsi és jogi értelemben is foglaljon állást a szlovákiai kisebbségek nyelvhasználati jogának védelmében. Ez az alapvető emberi jogok egyike. Az érte való kiállás Európában, szélesebb hazánkban legalább olyan fontos, mint Afganisztánban vagy Szomáliában. Egyértelmű véleménynyilvánításával az EU példát mutathat politikai kultúra tekintetében is azoknak, akik azt még nem ismerik.     
 
Az Unió most már közös hazánk, értékeit senkinek sincs joga lerombolni. Egyetlen sötét lelkű ország-vezető sem veheti a bátorságot, hogy soviniszta módszerekkel európai állampolgárokat egymásra uszítson.

A szlovák és a magyar nép soha nem gyűlölte egymást, évszázadok óta békésen él együtt, egymás mellett. Azokat a politikusokat, akik ezt a békét tudatosan megbontják, és hatalmuk megtartása, a szavazatok megszerzése érdekében a szomszédos tagország kisebbségét akarják feláldozni, meg kell regulázni!  

Nagyon fontos, hogy az Európai Közösség felismerje a mostani pillanat súlyát. Ha az Unió vezetői most következetesen kiállnak az egységes Európa közös értékrendje, közös jogi és erkölcsi normái mellett, megnyerhetjük a jövőt.

A kibővült, egységes, a közös jogi és erkölcsi normákat betartó Európai Unió a kontinensek versenyében az élen végezhet, míg a közös értékrend ereje nélkül a válság leküzdésében nagyon rosszak az esélyeink.

Márton Áron 1945. októberében, Kolozsvárott ezt mondta: „Legyünk tisztában azzal, hogy a világválságot sem hatalmi szóval, sem egyszerű rendszerváltoztatással nem lehet megoldani. A rend és béke kimondottan erkölcsi feladat. A kizökkent emberi életet az erkölcs alapjaira kell visszatolni…”

A magam részéről  reménykedem abban, hogy a jó öreg Európa, amelynek közös erkölcsiségét a kereszténység szilárdan megalapozta, képes lesz megtenni azt, amire Márton Áron utalt. Ezáltal marad erős közösség, polgárainak és tagországainak megbízható támasza.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!