Csizmadia László beszéde – CÖF-CÖKA évértékelő

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ha igaz, hogy a népnek van kormánya és nem fordítva, akkor teljesen helyénvaló, hogy a civil társadalom egyik meghatározó képviselője, a CÖF-CÖKA most már évek óta felhatalmazással bír, hogy megtartsa az ország értékelést.

Egyre többször jelezzük, hogy nem maradunk az öltözőben, hanem, ha szükség van ránk, bátran kifutunk a politikai, gazdasági, összességében a társadalmi élet pályájára.

A nemzeti összetartozás hű erejét képviseljük 2009 óta. Hogy ezt jó időben és jó helyen tettük, mi sem bizonyítja jobban, minthogy támogató és bírálatokkal segítő képviseletünk mellett a 2010-es és 2014-es választásokon a nemzeti oldal kétharmados többséggel nyert.

Igaz, hogy a népnek van kormánya, de ha ez a kormány jól teljesít, maga mögött érezheti nemzetének többségét, melynek egyik kifejezője a félmilliós Békemenetet is. A Békemenet fizikai és lelki közössége, ha utcára lép, a nemzet védelem nehéztüzérsége, a magyar szuverenitás, identitás védelmezője, 500 ezer ember együttes szívdobbanása, amely a szubszidiaritás értékeinek messze hangzó kifejezése.

Békemenet nem háborúzik – méltó marad nevéhez. Soha nem fordul saját polgártársai ellen. Tiszteletben tartja mások véleményét, ha ők törvényesen teszik dolgukat.
Barátaim!
Akarjuk, vagy sem, külpolitikai és külgazdasági érdekviszonyok ütközeteiben kell acélosodnunk, ilyenkor sebeket is kaphatunk, azonban nem adhatjuk annál lejjebb, mint az Európai Unió többi tagja, ki kell harcolnunk egyenrangúságunkat. Nincs szükségünk duplikált föderációs konstrukcióra, ahol a gúla tetején lévő Egyesült Államok alatt a másodhegedűs, az uniós föderációt akaró pénzhatalom bármikor elhúzhatja a nótánkat.
Kormányunk most már 5 éve maga mögött tudhatja a nemzet többségét. Ennek is köszönhető, hogy eredménytelen és folyamatosan vesztésre áll a belső uszítóktól tüzelt balliberális erők, Európa parlamenti puccskísérlet sorozata.
Hiába próbálták Orbán Viktort Strassburgban keresztre feszíteni, Navracsics Tibort az Európa Bizottsági meghallgatáson élve eltemetni, vagy a LIBE Bizottság által összehívott Európa Parlamenti meghallgatáson a magyar jogállamiságot a hazugságok máglyájára vetni. Mint látjuk, nem sikerült.
Miért nem?
Mert demokráciánk stabil, a magyar emberek erkölcsi tartása, szabadságvágya más nemzetek felé is példát mutat.
Megtanultuk, hogy a kommunizmus, fasizmus, nácizmus, újonnan a neoliberalizmus és izmus-társaik miként mérgezték meg a világ társadalmait. Milyen erőszakos trükkökkel tiporták meg az emberi szabadságjogokat. Miként verték szét a nemzetközösségeket, belénk fojtva az igazság szavait.
Mi civilek innen üzenjük: Többé nem leszünk gyarmat! A tapasztalt, öreg kontinens nem engedheti meg, hogy a pénzügyi cselszövők nagy mesterei kizsákmányolják tartópillérüket, Európa népeit.

Egyenlő feltételek mellett viszont betartjuk az önkéntesen vállalt kötelességünket, választott szövetségeseinkkel karöltve hű társként próbáljuk szolgálni a békés világot.
Ma Magyarország teljesítményét még a legádázabb kritikusaink is kénytelenek elismerni. 2010 előtt még a csőd szélén szédelgett országunk. Jelen gazdasági eredményeink példamutatóak. 3% feletti a GDP növekedés, 3% alatti a GDP arányos költségvetési deficit, a munkanélküliség 7% közeli rátája, a devizahiteleseknek nyújtott mentőöv, az államadósság csökkenése ténykérdés, miközben épül és szépül az ország. A magyar állampolgárok kormány melletti bizalmát tükrözi, hogy 2010 óta megötszörözték a magyar államkötvényekbe fektetett megtakarításaikat. Ez az összeg 1700 milliárd forint. Ez mind-mind a magyar emberek közös eredménye!
Amikor osztályozzuk a kormány teljesítményét, ne feledjük magunkat is a nagyító lencse alá helyezni. A kérdés, hogy vajon mi, polgárok, mindannyian a közjó irányába kívánjuk-e navigálni az ország és a nemzet hajóját, vagy nem, és egyesek közülünk, a hatalomba kerülés csillapíthatatlan vágya miatt (kerül, amibe kerül), szíthatják-e az emberek közötti ellentéteket, s rombolhatják-e közös eredményeinket.
Erre a kérdésre ideje szigorú, erkölcsi alapokon nyugvó, jogilag is megalapozott, határozott válaszokat adni.
Ezért is érdemes elemezni a civil társadalomban történő eseményeket.
2011-ben életbe lépett a civil törvény, átláthatóvá téve az alapítványok és egyesületek támogatási rendszerét. Közel 80 ezer civil szervezet pályázhat a Nemzeti Együttműködési Alap működési és szakmai program támogatására. A törvény kizárja az összeférhetetlenséget, a pályázat bíráló kollégiumok és a tanács vonatkozásában, ezzel is biztosítva a szakszerű és igazságos döntéseket. Azon civil közösségek, ahol a bírálók bármely módon érintettek, az alap pályázataiból kizártak.
Ugyanez nem mondható el a Norvég Alap kapcsán megvalósuló pénzosztó tevékenységről és az amerikai, Soros György pénzeiből sáfárkodó pénzosztó szervekről. Ők tenyérből esznek, mint a kiskutyák, jutalom falatokért, parancsra ülnek és állnak. Jól megfizetett vezetőik Brüsszelbe járván hangoztatják, hogy a magyar civil szervezeteket üldözi a kormány. Az üldözés „látható jele”, hogy közpénznek minősülő támogatással, pl. 2013-ban, az ÖKOTÁRS Alapítvány és társult baráti szervezetei 13, a kormány ellenzékének mondható pályázónak egyenként 30-50 millió forint támogatást nyújtottak. Ezzel szemben a Nemzeti Együttműködési Alaptól 4000 pályázó kapott támogatást és az egy közösségre jutó összeg 200 ezertől 3 millió forintig terjedhetett.
A civileket „elnyomó” kormányunkat minősíti, hogy 2015-re a Nemzeti Együttműködési Alap támogatási kerete 2 milliárd forinttal nőtt. Íme az élő cáfolat a hazugságokra! A tények megismerése után nem tudunk könnyeket ejteni a Norvég Civil Alap agyonsújtott közösségeiért, akik közpénzből, miközben vizet prédikálnak, bort isznak.
A CÖF-CÖKA kezdeményezte az igazságügy miniszter felé, hogy szabályozza a külföldről érkező támogatások átláthatóságát, tegye jogosulttá a magyar állami szerveket az ellenőrzésre, írja elő a kötelező szerződéskötést a támogató és a támogatott között, ahol az adományok céljai meghatározásra kerülnek, ezzel garantálva a nemzetbiztonsági feltételek teljesülését is. Világossá kell tenni, hogy egy demokratikus, jogállamisággal alátámasztott országban idegen pénzekből sem lehet eltűrni az államrend ellen törvénytelenül uszítókat, felforgatókat, puccsra készülőket és korlátozott forradalmat hirdetőket!
Barátaim!
Miközben megvédjük igazunkat, a szükséges önkritikát sem feledhetjük. Az ellenzék irányából jövő progresszív javaslatokat figyelembe kell venni. Azokat, akik a demokráciát jelentő többségi döntéseket semmibe veszik, erkölcsi megvetésünk kapcsán civil világunk perifériájára kell, hogy száműzzük. Éreztessük velük a közerkölcs erejéből fakadó megvetésünket. A szélsőséges megnyilvánulások, jöjjenek azok balról vagy jobbról, veszélyeztetik Európa és Magyarország érdekeit, mindegy, hogy vallási vagy politikai köntösben jelennek meg. – Egyre megy!
A CÖF-CÖKA a nemzet szintű kiegyezés híve. A honfitársaikat becsmérlő, lejárt szavatosságú, kontraszelektált, törött szárnyú politikusok foglalkoztatását éjjeliőrként legfeljebb a szoborparkban érdemes megoldani. „Nem érdemelnek több esélyt!” – így fogalmaztunk ismeretterjesztő, „bohócos” plakátjainkon. A polgárok jelentős erkölcsi és anyagi támogatást és biztatást nyújtottak közös véleményünk kifejtéséhez. Ezt innen is köszönjük.
Barátaim!
Egyre jobban kiteljesedik a rendszerváltás. Most már nincs szükség a kapkodásra, a kormány által meghozott törvények, intézkedések legyenek átgondoltak és bölcsek. A népi konzultáció ajtaját még szélesebbre kell tárni. 2010-től szinte a semmiből kellett új világot teremteni. Ma már szilárdak a gazdasági alapok, a kormánynak volt ideje tapasztalatokat szerezni, és megismerni a külső és belső, pártpolitikai színezetű támadásokat, a „nyuszisapkás számonkérés” híveit és módszereit.
Mindemellett valljuk, hogy a megfeszített munka mellett kellő szerénységgel, (még akkor is, ha a sikerek száma növekszik), csökkenteni kell a kormányzás közben elkövetett korrigálásra szoruló hibák számát. A tettek mezején a hibák elkövetése azonban természetes jelenség, azok elismerése és a tanulságok őszinte levonása viszont azonnali kötelezettség. A gyors kijavítás legyen a felelős kormányzás természetes reakciója.
A CÖF-CÖKA az elmúlt 5 évben nemcsak támogatta, hanem konstruktív módon kritizálta is a kormányt. Felléptünk a banki hitelkárosultakért, kemény csatát vívtunk a Bankszövetséggel, akikről bebizonyosodott, hogy tisztességtelenül tettek földönfutóvá családokat. Emberek egzisztenciáját törték ketté. A jog eszközeit kimerítve, élő lelkiismeretként hívtuk fel a kormány figyelmét, hogy itt az ideje a devizahitelesek megsegítésének és most már elengedhetetlen szembeszállni a banki önkénnyel. Igyekeztünk rábírni az érintett deviza adósokat, hogy az utcai megmozdulások helyett válasszák a jogi megoldások békés formáit.

Törekvésünk találkozott a társadalom szolidaritásával. Ne feledjük, hogy a törvényesen is kimondott tisztességtelen bankok felelőseinek bocsánat kérését a mai napig várja az érintett másfél millió ember.
Minderről bővebben szólni fog kiváló új szóvivőnk, ifj. Lomnici Zoltán.
Meghívásunkra lengyel barátaink ezrei jöttek el március 15-én közösen ünnepelni a szabadság napját. Történjen bármi körülöttünk, a lengyel és magyar mindig jó barát marad. Civiljeink barátsága megingathatatlan. Ezt igazolja többek között, hogy közel 400 lengyel civil klub képviseletében most is magunk közt tudhatjuk barátunkat, Paweł Piekarczyk urat.
Általa üzenjük a lengyel népnek, hogy ha nem várt esetben szükséges, határaik megvédésében számolhatnak tettrekészségünkkel, csakúgy, mint 1920 augusztusában.
Ryszard Kapuscinsky úrnak, a Gazeta Polska klubok vezetőjének pedig betegségéből történő gyors felépülést kívánunk, és baráti üdvözletünket küldjük.
NATO szövetségesünk, az amerikai nép barátsága számunkra szintén óriási érték. Nem fogadjuk el azonban a be nem bizonyított korrupciós vádakat. Az amerikai volt ügyvivő urat csendre intjük, és szokatlan diplomáciai lépései kapcsán megfontoltabb viselkedést javaslunk. A kormánnyal szembeni, annak megdöntését demonstráló vandál tüntetőknek nem adhat személyes jelenlétével erkölcsi alapot. A velük való együtt történt menetelés miatt elvesztheti közmegbecsülését és személye hitelességét.

Jóhiszeműen üdvözöljük Colleen Bell asszony megérkezését, amitől a magyar-amerikai politikai kapcsolat megnyugvását várjuk, melyhez, ha igényli, mi is hozzájárulunk. Kérjük, hogy állhatatos közreműködéssel segítse országaink kormányainak intenzívebb találkozásait, a még meglévő politikai problémák megoldása érdekében.
Barátaim!
A CÖF-CÖKA egyik legfontosabb jövőbeni feladatának tekinti a vidék és a falusi emberek szolgálatát. A Földművelésügyi Minisztériummal megkötött stratégiai együttműködésünk keretében, figyelembe véve a hazai üzletláncokkal létesített, az ország számára kiemelkedően fontos szerződéseket, megkezdjük a kis- és családi vállalkozások létrehozására és fejlesztésére irányuló munkánkat.

Olyan termelői faluközösségeket szeretnénk szellemi honvédőink szakinstruktori tevékenységével létrehozni, amely egyben a helyi érdekviszonyoknak megfelelően közösségi együttműködést is indukál.
Itt szeretnénk külön köszönetet mondani a CBA-nak és a COOP Hungary-nek, hogy már megkezdték a felajánlott kézműves termékek felvásárlását, és a jövőben is részt vesznek a logisztikai működtetés megszervezésében, készek a termelőkkel történő szerződéskötésekre és a termék adjusztálásához szükséges tanácsadói tevékenységre.
Legfőbb célunk a közmunkások átvezetése a vállalkozói szférába. Kéréssel fordultunk a földművelésügyi miniszterhez és a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárhoz, tegyék lehetővé, hogy az induló családi és kisvállalkozások fél évig, egy évig az állam terhére ingyenesen foglalkoztathassák a közmunkásokat, majd az eltelt fél év, egy év után a vállalkozók szerződési kötelezettség alapján váljanak munkáltatóvá.
Felkértük az FM-et, a NÉBIH-t, hogy munkánkat segítse folyamatos, írásos információkkal, így frissen tájékoztathatjuk az érdekelteket az uniós és magyar hitellehetőségekről, a termék előállítás és forgalmazás előírásairól és az ehhez szükséges kis gépek, berendezések beszerzési lehetőségeiről.

A térségi mezőgazdasági, kertészeti kapacitásokat is figyelembe véve törekszünk arra, hogy a magyar élelmiszeripart legalább középüzemi szinten újrateremtsük. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a 2-3 évre tervezett munkaprogramunk helyben tartja a falusi embereket, megmozgatja az ottani fiatalok tenni akarását, hosszú távú megélhetést és világos jövőt teremt.
Barátaim!
Tekintsünk a jövőbe! 2010-ben az állampolgárok akaratából sikerült az ország hajójának kormányát 180 fokkal elfordítani. Európa baráti vizein haladunk, a kontinens népeivel közös szolgálatra szerződtünk. Nem feledhetjük azonban, hogy gazdasági érdekeinket, az erős nyugati országok mintájára, kelet felé is érvényesíteni kell. Magyarország szerepe lehet, hogy a kelet és nyugat között a jövőben ne komppal közlekedjen, hanem olyan hidat építsen, amelyen mindkét oldalról száraz lábbal lehet átkelni. Ne feledjük, hogy számunkra a napkelte éppen olyan fontos, mint a napnyugta, és napközben békében szeretnénk élni.
2014-ben bejártuk nemzetünk zegét-zugát. Meghallgattuk a civilek véleményét. Elkészítettük a nemzeti társadalmi szerződést és átadtuk a kormányfőnek. Világossá tettük, hogy a mindenkori kormányok élő lelkiismereteként, családjainkért, az országért, a nemzetért és Európáért vállalunk önkéntes szolgálatot.
Mi civilek, akik pályára léptünk, nem szeretünk vesztesként távozni a mérkőzések után.

Ezért valljuk Széchenyivel, hogy „Nihil de nobis, sine nobis” – „Semmit rólunk, nélkülünk!”

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Csizmadia László
CÖF alapító, szóvivő
CÖKA elnök

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!