CÖF-CÖKA felszólalás Brüsszelben

Az Európai Unió egyes gyártói, sztenderd márkás termékeik összetételét megváltoztatva Magyarországra eltérő, leginkább gyengébb minőségű termékeket küldtek. Erre felfigyelt a magyarországi élelmiszer hatóság, a NÉBIH is, valamint Szlovákiából is jelzések érkeztek.

Szellemi honvédőink javaslatára az Európai Unióhoz petíciót nyújtottunk be, felhívva a figyelmet az áldatlan jelenségre.

Munkánknak is köszönhető, hogy a mai napon bizottság tárgyalta a jelenséget, meghallgatva a panasztevőket és a további visszaélések elkerülésére intézkedéseket hozott. Brüsszelbe Heizler Norbert, civil aktivistánk utazott el és kifejtette szakmai állásfoglalásunkat.

Fontosnak tartjuk, hogy a CÖF-CÖKA petíciói, észrevételei az Európai Unió különböző szervezetei részéről meghallgatásra találjanak és a tárgykörökben megfelelő intézkedések történjenek. A bizottsági tárgyalás véleményünk szerint pozitív irányt mutatott, az eredményekről későbbiek folyamán beszámolunk.

CÖF-CÖKA vezetősége

 

Heizler Norbert beszéde:

Tisztelt Bizottság!

Először is engedjék meg, hogy megköszönjem szervezetem, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány nevében a petíció befogadását! Örömmel követjük nyomon a 2017. március 3-i beadást követő eseményeket a témával kapcsolatosan. Örülünk, hogy minket, civileket is időnként meghallgat az Unió fontos döntéshozó intézménye és a lakosság általunk tolmácsolt igényeire reflektál.

Üdvözöljük és fontosnak tartjuk a témával kapcsolatos tudásközpont létrehozását, melyben Navracsics Biztos úrnak is nagy szerepe volt, munkájukat civilként teljesítmény alapon kívánjuk megítélni. A folyamat során is látható törekvést támogatjuk, mely szerint külön kell választani az utólagos vizsgálatokat és az előzetes, szabályzati kereteket, melyek az összetevőket, minőséget egységesítik az Unióban.

Nagyon röviden megfogalmazva, célunk, hogy a külföldi gyártók ne határozzák meg önként a magyar ízlést. Hosszabban kifejtve, el kívánjuk érni, hogy az exportáló vállalat a Nyugat-Európában standardizált terméktől eltérést csak az importáló ország illetékes élelmiszer-egészségügyi hatósággal való egyeztetés, és a hivataltól kapott engedély birtokában végezhessék, vagyis az adott ország polgárainak ízlése a termék összetételét megváltoztató megállapításokat kizárólag az adott ország illetékes hatósága engedélyezhessen.

Mindezt megelőzően tárgyalást kell folytatni az exportáló cég és az importőr ország minőséget ellenőrző állami szerve között, hogy a nyugati standardizált és forgalomban levő termékek vonatkozásában csak az importőr kezdeményezésére és engedélyével lehet eltérni.

Vagyis, ha az importőr ország illetékesei kimondják, hogy a termék bevett ízvilága nem felel meg a helyi lakosságnak, az esetben természetesen legyen lehetősége a gyártónak az összetétel módosítására. Azonban ezek a változtatások nem lehetnek önkényesek, hazai vizsgálatokkal ellenőrizni szükséges és a minőséget és ízvilágot az adott importőr országban sztenderdizálni szükséges.

Mivel a gyártó azonos néven és adjusztációval hozza a terméket forgalomba, nem fogadható el, hogy csak a termékek összetételét jelezze a csomagoláson (apró számokkal és betűkkel), amire a fogyasztó nem minden esetben képes reagálni, ezért bármi változtatásnak terméken a termék nevének és csomagolásának megváltoztatását kell eredményeznie.

Vizsgálandó, hogy azonos megnevezésű termékek vonatkozásában az összetevők megváltoztatása milyen gazdasági hasznot eredményez a gyártónak, ugyanis sok esetben a vizsgálatok alapján is egyértelmű, hogy nem az importőr ország ízvilágának eltérése adja az alapot az élelmiszer összetevőinek változásához. Elkerülendő, hogy a minimális összetevő-változtatás mellett a gyártó indokolatlanul többlet nyereségre tehessen szert. A termékösszetétel megváltoztatása, mely a gyártó költségmegtakarítására irányul, elfogadhatatlan.

Szervezetünk, a CÖKA, tekintettel a magyarországi illetékes hivatallal, a NÉBiH-hel szoros együttműködésre, jelezzük a civilek konstruktív javaslatait,a jövőben nyomon kívánjuk követni a Bizottság jelen témájú tevékenységét és a fokozott ellenőrzés mielőbbi bevezetését.

Az egészséges táplálkozásé és az arra nevelés az ép testben ép lélek szólás pozitív vetületét mozdítja elő, ezért kiemelkedő feladata az Unió minden tagországának, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy gyermekkortól az időskorig ehhez a feltételeket maradéktalanul és egyenlő módon biztosítsa.

Az esélyegyenlőség jegyében egy-egy importőr országban elfogadott standardizált márkatermék összetételének az érintett ország fogyasztóinak engedélye nélküli, önkényes megváltoztatását szigorúan élelmiszer hamisításnak kell minősíteni.

Kérjük, hogy a felállított intézmények a továbbiakban még erősebben lépjenek fel valamennyi uniós állampolgár azonos minőségű élelmiszerhez, illetve egyéb termékhez jutása érdekében, valamint a szabályozások terén egyértelműsítsék az elvárásokat és kemény szabályokat állítsanak fel a fogyasztók érdekeiben.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

 

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!