Civil seprű jól seper

Magyar Hírlap
http://magyarhirlap.hu/cikk/126405/Civil_sepru_jol_seper

Az elárvuló szocliberális pártok vergődését látva, mondanivalójuk kiürülését észlelve, ideje lenne nekik is szembenézniük a világgal

Csizmadia László – 2018.08.22. 02:07

Ezek a pártok félredobták a klasszikus liberalizmus eszmeiségét. Ma már csak a hatalom megszerzésével vannak elfoglalva. Elferdítik a demokrácia és a jogállamiság fogalmát, semmibe veszik a népfelség elsődlegességét, ultraliberális szemléletmódot öltöttek magukra. Szolgálatába álltak a nyílt társadalom eszmeiségének, ami mögött nagy örömükre fellelték a kifogyhatatlan pénzügyi támogatást.

A civil világ ma már tudja, hogy a pénzt istenítő szemlélet a birodalmi törekvések megvalósítását szolgálja. A történelem számtalanszor bizonyította, hogy az izmusok akár jobbról vagy balról jöttek, mindenkor katasztrófát jelentettek. Az emberekre erőltetett eszmeiség nem nyerő, akkor sem, ha azokat látványos csomagolásban kívánják érvényre juttatni. Nagy hibát követnek el azok, akik a civil társadalmat tudatlan tömegnek tekintik. Nap­jainkban is zajlanak hasonló események, amikor is a mammon csapatai az európai emberek agymosását tűzték ki célul. A felvásárolt NGO-k az embercsempészek közreműködésével az újkori népvándorlás megszervezésével az európai népek kicserélésre spekulálnak.

Túlzott egójú önjelölt pártvezérek a keresztény európai civilizáció megszüntetésére tették fel tétjeiket. A kereszténység egyik alapdogmáját, a szolidaritást, elferdített formában fegyverként használják az európai emberek ellen. Az öreg kontinensre rászabadították az illegális bevándorlókat, akik fájdalmas ízelítőt nyújtottak a terrorizmusból. A rablásból meggazdagodott gyarmatosítók utódjai szolidaritást követelnek Európa lakóitól, közben azt várják, hogy dobják oda saját életterüket. A nyitott társadalomnak van azonban egy másik oldala, amikor galád módon az afrikai és közel-keleti népek között vallásháborúkat szítottak, igyekeztek minél több embert az szülőföldjükről eltávolítani és a családi közösségeiket széttépni. Tudatlan emberek mil­lióit vezérlik Európa felé ahelyett, hogy helybe nyújtanának szolidaritást. Céljuk egyértelmű a Közel-Keleten, Afrikában és Európában is meggyen­gíteni a civil közösségeket, káoszt előidézni, majd átvenni az irányítást. Az Európában kialakított párhuzamos társadalmak ezt az elvárást szolgálják.

Jól kifundált stratégiával állunk szembe.

A nyugat-európai országok reakcióit elemezve láthatjuk, hogy a szocliberális szemléletű politikusaik érdeke egybe vág a Soros-féle irányvonallal. A befogadott migránsok választási szavazatainak megnyerése és az otthon maradt fiataloktól megfosztott lakosság könnyebb kizsákmányolásának folytatása számunkra kettős édeni körülmény. Az illegálisan érkezők pár tíz évig az újkori rabszolgaság olcsó munkaerejét adják, ugyanakkor az őslakosság „túlzó” bérköveteléseit is korlátozzák. Miközben a bevándorlók létszáma egyre nő, az őslakosság kisebbségbe szorul. Jön a fekete leves, az iszlám hatalomátvétele. Unokáinkat foglalkoztatja majd, hogy az Egyesült Államok pénzmániás érdekközösségei az Európában kialakult káoszt milyen „arab tavasz” megoldással fogják kezelni.

A fentiekben vázolt rémálmot elkerülhetjük. Az egyes nemzetek óriás egójú vezetőit saját népüknek kell észhez téríteni. Ilyen alkalmak az országgyűlési választások (lásd olasz, osztrák, német) és az emberek sorskérdéseit eldöntő népszavazások, népi konzultációk.

A 2019-es EP-választások eredményükkel kötelezettséget írhatnak elő a bevándorlást ellenző képviselőknek, akik jelentős többségük akaratával megvédhetik Európa határait és megmenthetik keresztény civilizációnkat.

Az unió egyre mélyebb válságba sodródásának elkövetőit, politikai felelősségre vonásuk mellett, pellengérre kell állítani.

Vannak olyan európai vezetők, akik egyszerre két lovat szeretnének megülni. Macron és Merkel irányítása alá vonná saját országai mellett az Európai Uniót is. Úgy gondolják, hogy csak ők tudják a tutit és azt minden uniós országnak követni kell. Ők vakon repülnek, orszá­gaikban egyre nagyobb a káosz, amit sokszor már csak erőszakkal tudnak kezelni. Mint mindig, népük fog határozni sorsukról. Az európai választópolgárok a valódi demokrácia szabályai szerint dönthetnek arról, hogy kik képviseljék 2019 tavaszától érdeküket a kontinensek politikai és gazdasági csatározásaiban.

Meggyőződésem, hogy bölcs döntés fog születni. A népfelség elvét bepiszkoló, megvett, megélhetési politikusok ideje lejárt. Bekövetkezik az uniós intézményrendszer reformja. A választások után az egyenrangú nemzetek elvét tisztelő képviselők kerülnek státusokba, ők megbecsülve az adott bizalmat, népeik sorsát felelősséggel intézik majd, és nem saját politikai pecsenyéjüket sütögetik.

Magyarok figyelem!

Eljött az idő, amikor a kufárokat kirugdalhatjuk jól körülbástyázott brüsszeli Kánaánjukból. Mi, civilek, javasolhatjuk egy olyan parlamenti bizottság felállítását, amely kimutatja, hogy a Niedermüller-, Szanyi-, Ujhelyi- és Jávor-féle brüsszeli szemetelés nemzetünknek milyen politikai, gazdasági, pénzügyi károkozást eredményezett.

Ragadjuk meg a seprű végét!

 

 

Szerző
Csizmadia László
CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!