A Civil Együttműködési Tanácskozáson elhangzott köszöntők, beszédek

Kormánynak és civil polgároknak, fent és lent egy a sorsa és feladata. Soha nem tapasztalt összetartozással kihúzni a nemzet szekerét a kátyúból.

Kölcsey hazát építő üzenete egyaránt szól kormánypártiaknak és konstruktív ellenzékieknek is. „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül.”

Kívánom mai szellemi elitünknek, íróknak, költőknek, tanároknak, orvosoknak, mérnököknek, politikusoknak, hogy képességeikkel, bölcs elődjeiket követve, világítsák meg az utat nemzetünk előtt.
Velük és a kétkezi emberek, polgárok szorgos munkájával ismét emeljük fel nemzetünket.

Kimondhatjuk, egységben az erő!

A Civil Együttműködési Tanácskozás ezért kinyitja a kaput minden olyan civil társulás előtt, amely jövőnkért és a közjóért kíván tenni.

Sajtótájékoztatónk a Civil Összefogás Fórum és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének kezdeményezésére, a Kárpát-medencei Civil Hálót és az állandó Civil Együttműködési Tanácskozást kívánja bemutatni.

———————————————————

Tanácskozás

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Megtiszteltetés és nagy öröm számomra, hogy Önöket, titeket, a nemzet tenni vágyó polgárait itt üdvözölhetem. Magyarországon a Civil Összefogás Fórum több éve bizonyítja a civilek együttműködésének erejét és céljainak eredményes megvalósíthatóságát.

Ma a világ elé tárhatjuk, hogy ami itthon a CÖF zászlaja alatt eredményes volt, az a térben terjeszkedve a Civil Együttműködési Tanácskozás Kárpát-medencét jelképező lobogója alatt még nagyobb erővel egyesítheti a magyar polgárok szervezett közös, a nemzetért és a közjóért folytatott állandó tevékenységét.

A könnyebb lépést megtettük, hitet tettünk, teszünk az összefogás mellett, de tudnunk kell, hogy a nemzetépítés, a nemzet védelme végtelen idő, és véget nem érő önkéntes, alkotó munkát igényel.

Igen, barátaim, ez a nehezebb, ahol soha többé nem engedhetjük el egymás kezét. Így garantálhatjuk újabb ezer évre a nemzet fenntarthatóságát.

E történelmi úton a mindenkori jó kormányzást támogatnunk kell, miközben a civil kontroll segítő erejét nemzetünk szolgálatába állítva, az anyaország kormányával állandó párbeszédben, szülőföldön pedig kemény munkával megalapozzuk a bő és gazdag termést. Ehhez sokszor nem csak arra van szükség, hogy ültessünk, de néha gyomlálni is kell.

E gondolatok jegyében külön tisztelettel köszöntöm a közös munkában, reményeink szerint folyamatosan résztvevő, azt vállaló és segítő, Civil Együttműködési Tanácskozásunkat megtisztelő kormány képviselőket, és megnyitom tanácskozásunkat.

 
———————————————————–

CÖF nevében

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Civil Összefogás Fórum, népszerű nevén a CÖF zászlója alatt a civil szervezetek százai és polgárok ezrei közös megmozdulásukkal évek óta cselekszenek a nemzeti értékekért és a közjóért.

Megmutattuk, hogy hazánk polgárai hívásunkra készen álltak és állnak a társadalmi szerződés megvédésére.

Úgy gondoljuk, téves az az elképzelés, hogy a civilek, aktív polgárok feladata az ellenzékiség.

A mai tanácskozás fényes bizonyítéka, hogy a mindenkori jó kormányzásnak szerves része a párbeszéd és a civilekbe fektetett, de oda-vissza ható bizalom. Együtt kívánjuk kiépíteni a Kárpát-medencei Civil Hálót és az állandó működését garantáló Civil Együttműködési Fórumot.

A magyarok nem csak a gyászban kívánnak összefogni, hanem a nemzetépítés és a nemzetvédelem nemes munkájában is.

Nem igaz, hogy csak sírva vígad a magyar!

Igaz, erre Trianon elég okot szolgáltatott. Az is igaz, hogy még hiányoljuk az erkölcsi jóvátételt. De figyelem! Ady kompországa kikötött Európában, új, szilárd utat épít és fáklyát gyújt Kelet-, Közép- és Dél-Európa népeinek. Simává akarja tenni az Európa Unióba való belépés útját az odavágyakozó szomszédjaink számára.

Európai Uniós elnökségünk bemutatta a magyar kurázsit. Nemzetünk sorra jó példákkal szolgál Európa népeinek.

Új Alaptörvényünk XXIX. cikke széles körű jogosítványokat rögzít a Magyarországon élő nemzetiségieknek, mint államalkotó tényezőknek. A parlament törvénykezésével sorra nyitogatja a kapukat a civilek hatalomban történő részvételéhez.
Ilyenek:
1.    Törvény – az állampolgári részvételről a jogalkotásban
2.    A civilek képviseleti lehetősége a Nemzeti, Gazdasági, Társadalmi Tanácskozásban
3.    A minisztériumok sorra kötik az együttműködési, stratégiai szerződéseket a civil szervezetekkel
4.    És bár ez nem törvényi rendelkezés, viszont tény, együtt tudtuk ma megrendezni tanácskozásunkat a kormányzat képviselőivel és a civil társadalom résztvevőivel

Íme, jóhiszemű szándékunk megkérdőjelezhetetlen. Szülőföldünket nem területi értelemben akarjuk visszaszerezni, hanem azon boldogan szeretnénk élni.

•    Ezért védjük a magyar közösségek identitását, harcolunk az asszimilációs törekvésekkel szemben.
•    Ragaszkodunk az anyanyelvünk használatához.
•    Szervezzük a fiatalok szülőföldhöz kötődését.
•    Védjük kulturális örökségünket.
•    Összehangoljuk oktatási, gazdasági tevékenységünket, a nemzetrészek sajátosságainak figyelembevételével.

A kárpát-medencei civil szervezetek, mint honfoglaló vezéreink, a magyar nemzet jövője mellett tesznek hitet. Közösségi munkánk legyen felhőtlen, ezért most a saját és az anyaországi civilek nevében bocsánatot kérek a 2004. december 5-i népszavazásért minden külhoni testvérünktől!

Ördögi erők félrevezetett áldozataivá vált akkor nemzetünk. E bocsánatkérés legyen emlékeztető és feltörhetetlen pecsét a nemzeti együvé tartozás örök érvényűségére.

Munkánkat végezzük rendületlenül mindörökké

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!