CET Sajtóközlemény a Patrióta Európa Mozgalom bejelentéséről

Mai kezdeményezésünk az összefogás és Európa iránti elkötelezettségünket bizonyítja.
A Kárpát-medencében, szülőföldjükön élő honfitársaink az elmúlt közel száz évben fájó szívvel viselték elszakítottságukat saját nemzetüktől. Az Unió nagy ajándéka, hogy a határok szabadon átjárhatók, így mindennapossá vált az aktív nemzettársaink közötti személyes érintkezés.
Közös hazánk, Európa is a civil polgárok eddig soha nem látott együttműködését igényli. Európai szinten is itt az összefogás ideje!

A világ, és benne Európa jelenlegi társadalmi és gazdasági tartópillérei recsegnek-ropognak.
Az Európai Unió megújításra szorul. Szerkezeti változások egész sorát kell megvalósítani a megmaradás érdekében.

A legsúlyosabb gond az, hogy a spekulációs tőke az elmúlt néhány évben fokozatosan uralma alá vonta a demokratikus módon megválasztott hatalmi rendszereket és kormányokat. Ezzel szemben megújult erővel vissza kell állítani a hatalmat legitimáló nép – a választópolgárok – tekintélyét, és biztosítani kell a képviseleti demokrácia érvényesülését.

Működésbe kell hozni a civil kontrollt, és a nemzetükért, valamint a közjóért szolgálatot vállaló kormányoknak a társadalommal közösen kell szilárd uralmi struktúrát kialakítaniuk.

Biztosak vagyunk abban, hogy Európa polgárai hasonlóan gondolkodnak, és támogatják a munka alapú társadalmat.

A magyarság tisztában van kis létszámával és Európán belüli súlyával. De ez nem zárja ki, hogy Európa jobb jövőjéért példát mutassunk a kormány és az emberek összefogásában,  és mint a kovász a kenyérben, ezzel járuljunk hozzá Európa megújulásához.

Támaszkodjunk az öreg kontinens kincseire, vegyük elő és poroljuk le a hagyományos értékeket. Kerüljön ismét méltó helyére a család, a nemzet, a hűség, a hit és a szeretet összetartó ereje.
Így lehet munkánk gyümölcse a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság és a szabadság.

A Patrióta Európa Mozgalmat e célok elérése érdekében indítottuk útjára. Felkérjük Magyarország és Európa nemzethű polgárait a csatlakozásra. Kérjük, a közös célért végzett  cselekvő munka mellett szimpátiájukat fejezzék ki azzal is, hogy a mozgalom jelképét, a sokszínű, de mégis egységes virágcsokrot kitűzik a ruhájukra.

Szabadítsuk meg Európát, közös hazánkat a nemzeti közösségeket igaztalanul érő nacionalizmus vádja alól.

CET Elnökség

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!